Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Deuteronomio 7:1-26

7  “Kapag sa wakas ay dinadala ka na ni Jehova na iyong Diyos sa lupain na iyong paroroonan upang ariin,+ aalisin din niya ang mataong mga bansa mula sa harap mo,+ ang mga Hiteo+ at ang mga Girgasita+ at ang mga Amorita+ at ang mga Canaanita+ at ang mga Perizita+ at ang mga Hivita+ at ang mga Jebusita,+ pitong bansa na higit na matao at makapangyarihan kaysa sa iyo.+  At tiyak na pababayaan sila sa iyo ni Jehova na iyong Diyos, at tatalunin mo sila.+ Walang pagsalang itatalaga mo sila sa pagkapuksa.+ Huwag kang makikipagtipan sa kanila ni magpapakita ka man sa kanila ng anumang lingap.+  At huwag kang makikipag-alyansa sa kanila ukol sa pag-aasawa. Ang iyong anak na babae ay huwag mong ibibigay sa kaniyang anak na lalaki, at ang kaniyang anak na babae ay huwag mong kukunin para sa iyong anak na lalaki.+  Sapagkat ihihiwalay niya ang iyong anak mula sa pagsunod sa akin, at tiyak na paglilingkuran nila ang ibang mga diyos;+ at ang galit ni Jehova ay lalagablab nga laban sa inyo, at tiyak na lilipulin ka niya nang dali-dali.+  “Sa kabilang dako, ito ang gagawin ninyo sa kanila: Ang kanilang mga altar ay dapat ninyong ibagsak,+ at ang kanilang mga sagradong haligi ay dapat ninyong gibain,+ at ang kanilang mga sagradong poste+ ay dapat ninyong putulin,+ at ang kanilang mga nililok na imahen ay dapat ninyong sunugin sa apoy.+  Sapagkat ikaw ay isang banal na bayan kay Jehova na iyong Diyos.+ Ikaw ang pinili ni Jehova na iyong Diyos upang maging kaniyang bayan, isang pantanging pag-aari, mula sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng lupa.+  “Hindi dahil sa inyong pagiging pinakamatao sa lahat ng mga bayan kung kaya nagpakita sa inyo ng pagmamahal si Jehova anupat pinili niya kayo,+ sapagkat kayo ang pinakamaliit sa lahat ng mga bayan.+  Kundi dahil sa iniibig kayo ni Jehova,+ at dahil sa tinutupad niya ang sinumpaang kapahayagan na isinumpa niya sa inyong mga ninuno,+ kung kaya inilabas kayo ni Jehova sa pamamagitan ng isang malakas na kamay,+ upang tubusin ka niya mula sa bahay ng mga alipin,+ mula sa kamay ni Paraon na hari ng Ehipto.  At nalalaman mong lubos na si Jehova na iyong Diyos ang tunay na Diyos,+ ang tapat na Diyos,+ na nag-iingat ng tipan+ at maibiging-kabaitan para roon sa mga umiibig sa kaniya at doon sa mga tumutupad ng kaniyang mga utos hanggang sa isang libong salinlahi,+ 10  ngunit gumaganti nang mukhaan doon sa napopoot sa kaniya sa pamamagitan ng pagpuksa rito.+ Hindi siya mag-aatubili roon sa napopoot sa kaniya; gagantihan niya ito nang mukhaan. 11  At tuparin mo ang utos at ang mga tuntunin at ang mga hudisyal na pasiya na iniuutos ko sa iyo ngayon sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga iyon.+ 12  “At mangyayari nga na dahil patuloy ninyong pinakikinggan ang mga hudisyal na pasiyang ito at iniingatan ninyo at isinasagawa iyon,+ iingatan sa iyo ni Jehova na iyong Diyos ang tipan+ at ang maibiging-kabaitan na isinumpa niya sa iyong mga ninuno.+ 13  At tiyak na iibigin ka niya at pagpapalain+ ka niya at pararamihin ka niya+ at pagpapalain ang bunga ng iyong tiyan+ at ang bunga ng iyong lupa,+ ang iyong butil at ang iyong bagong alak at ang iyong langis, ang guya ng iyong mga baka at ang supling ng iyong kawan,+ sa lupa na isinumpa niya sa iyong mga ninuno na ibibigay sa iyo.+ 14  Ikaw ang magiging sukdulang pinagpala sa lahat ng mga bayan.+ Hindi magkakaroon sa iyo ng lalaki o babae na walang supling, ni sa gitna man ng iyong mga alagang hayop.+ 15  At tiyak na aalisin sa iyo ni Jehova ang bawat sakit; at kung tungkol sa lahat ng masasamang karamdaman ng Ehipto na nalaman mo,+ hindi niya ilalagay sa iyo ang mga iyon, at ilalagay nga niya ang mga iyon sa lahat ng mga napopoot sa iyo. 16  At uubusin mo ang lahat ng mga bayan na ibinibigay sa iyo ni Jehova na iyong Diyos.+ Ang iyong mata ay huwag maaawa sa kanila;+ at huwag mong paglilingkuran ang kanilang mga diyos,+ sapagkat iyon ay magiging silo sa iyo.+ 17  “Kung sasabihin mo sa iyong puso, ‘Ang mga bansang ito ay lubhang matao para sa akin. Paano ko sila maitataboy?’+ 18  huwag kang matakot sa kanila.+ Alalahanin mong mabuti kung ano ang ginawa ni Jehova na iyong Diyos kay Paraon at sa buong Ehipto,+ 19  ang mga dakilang pagpapatunay na nakita ng iyong mga mata,+ at ang mga tanda at ang mga himala+ at ang malakas na kamay+ at ang unat na bisig+ na ginamit ni Jehova na iyong Diyos upang ilabas ka.+ Ganiyan ang gagawin ni Jehova na iyong Diyos sa lahat ng mga bayan na kinatatakutan mo.+ 20  At si Jehova na iyong Diyos ay magsusugo rin sa kanila ng panlulumo,+ hanggang sa malipol yaong mga naiwan+ at mga nagkukubli mula sa harap mo. 21  Huwag kang magigitla dahil sa kanila, sapagkat si Jehova na iyong Diyos ay nasa gitna mo,+ isang dakila at kakila-kilabot na Diyos.+ 22  “At tiyak na itataboy ni Jehova na iyong Diyos ang mga bansang ito mula sa harap mo nang unti-unti.+ Hindi ka pahihintulutang lipulin sila nang madalian, dahil baka dumami ang mababangis na hayop sa parang laban sa iyo. 23  At pababayaan nga sila sa iyo ni Jehova na iyong Diyos at pagwawatak-watakin niya sila sa isang matinding pagkakawatak-watak, hanggang sa malipol sila.+ 24  At tiyak na ibibigay niya ang kanilang mga hari sa iyong kamay,+ at papawiin mo ang kanilang mga pangalan mula sa silong ng langit.+ Walang sinuman ang makatatayong matatag laban sa iyo,+ hanggang sa malipol mo sila.+ 25  Ang mga nililok na imahen ng kanilang mga diyos ay susunugin ninyo sa apoy.+ Huwag mong nanasain ang pilak at ang ginto na nasa mga iyon,+ ni kukunin mo man iyon para sa iyong sarili,+ dahil baka masilo ka niyaon;+ sapagkat iyon ay isang bagay na karima-rimarim+ kay Jehova na iyong Diyos. 26  At huwag kang magpapasok ng karima-rimarim na bagay sa iyong bahay at ikaw ay maging isang bagay na nakatalaga sa pagkapuksa na tulad niyaon. Dapat kang lubos na marimarim doon at talagang kasuklaman mo iyon,+ sapagkat iyon ay isang bagay na nakatalaga sa pagkapuksa.+

Talababa