Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Deuteronomio 30:1-20

30  “At mangyayari nga na kapag ang lahat ng mga salitang ito ay dumating sa iyo, ang pagpapala+ at ang sumpa,+ na inilagay ko sa harap mo, at ginunita mo ang mga iyon sa iyong puso+ sa gitna ng lahat ng mga bansa kung saan ka ipinangalat ni Jehova na iyong Diyos,+  at nagbalik ka kay Jehova na iyong Diyos+ at nakinig sa kaniyang tinig ayon sa lahat ng iniuutos ko sa iyo ngayon, ikaw at ang iyong mga anak, nang iyong buong puso at nang iyong buong kaluluwa,+  ibabalik din naman ni Jehova na iyong Diyos ang iyong mga bihag+ at pagpapakitaan ka ng awa+ at titipunin kang muli mula sa lahat ng mga bayan kung saan pinangalat ka ni Jehova na iyong Diyos.+  Kung ang iyong nangalat na bayan ay mapasadulo ng langit, mula roon ay titipunin ka ni Jehova na iyong Diyos at mula roon ay kukunin ka niya.+  Dadalhin ka nga ni Jehova na iyong Diyos sa lupain na inari ng iyong mga ama, at tiyak na aariin mo iyon; at gagawan ka nga niya ng mabuti at pararamihin ka niya nang higit pa kaysa sa iyong mga ama.+  At tutuliin ni Jehova na iyong Diyos ang iyong puso+ at ang puso ng iyong supling,+ upang ibigin mo si Jehova na iyong Diyos nang iyong buong puso at nang iyong buong kaluluwa alang-alang sa iyong buhay.+  At tiyak na ilalagay ni Jehova na iyong Diyos ang lahat ng mga sumpang ito sa iyong mga kaaway at sa mga napopoot sa iyo, na umusig sa iyo.+  “Kung tungkol sa iyo, ikaw ay babaling at tiyak na makikinig sa tinig ni Jehova at isasagawa mo ang lahat ng kaniyang mga utos na iniuutos ko sa iyo ngayon.+  At pangyayarihin nga ni Jehova na iyong Diyos na magkaroon ka ng labis-labis sa bawat gawa ng iyong kamay,+ sa bunga ng iyong tiyan at sa bunga ng iyong mga alagang hayop+ at sa bunga ng iyong lupa,+ na nagdudulot ng kasaganaan;+ sapagkat si Jehova ay muling magbubunyi sa iyo sa ikabubuti, gaya ng pagbubunyi niya sa iyong mga ninuno;+ 10  sapagkat makikinig ka sa tinig ni Jehova na iyong Diyos upang tuparin ang kaniyang mga utos at ang kaniyang mga batas na nakasulat sa aklat na ito ng kautusan,+ sapagkat babalik ka kay Jehova na iyong Diyos nang iyong buong puso at nang iyong buong kaluluwa.+ 11  “Sapagkat ang utos na ito na iniuutos ko sa iyo ngayon ay hindi napakahirap para sa iyo, ni malayo man ito.+ 12  Wala ito sa langit, upang sabihin, ‘Sino ang aakyat para sa amin sa langit at kukuha niyaon para sa amin, upang maiparinig niya iyon sa amin at maisagawa namin iyon?’+ 13  Ni ito man ay nasa kabilang ibayo ng dagat, upang sabihin, ‘Sino ang tatawid para sa amin sa kabilang ibayo ng dagat at kukuha niyaon para sa amin, upang maiparinig niya iyon sa amin at maisagawa namin iyon?’ 14  Sapagkat ang salita ay napakalapit sa iyo, nasa iyong sariling bibig at nasa iyong sariling puso,+ upang maisagawa mo iyon.+ 15  “Tingnan mo, inilalagay ko nga sa harap mo ngayon ang buhay at ang kabutihan, at ang kamatayan at ang kasamaan.+ 16  [Kung makikinig ka sa mga utos ni Jehova na iyong Diyos,] na iniuutos ko sa iyo ngayon, upang ibigin si Jehova na iyong Diyos,+ upang lumakad sa kaniyang mga daan at upang tuparin ang kaniyang mga utos+ at ang kaniyang mga batas at ang kaniyang mga hudisyal na pasiya,+ ikaw ay mananatili ngang buháy+ at darami, at pagpapalain ka ni Jehova na iyong Diyos sa lupain na iyong paroroonan upang ariin.+ 17  “Ngunit kung tatalikod ang iyong puso at hindi ka makikinig,+ at ikaw ay madadaya nga at yuyukod sa ibang mga diyos at maglilingkod sa mga iyon,+ 18  sinasabi ko sa inyo ngayon na kayo ay talagang malilipol.+ Hindi ninyo mapahahaba ang inyong mga araw sa lupa na tatawirin mo sa Jordan upang paroonan at ariin. 19  Kinukuha ko ang langit at ang lupa bilang mga saksi laban sa inyo ngayon,+ na inilagay ko ang buhay at kamatayan sa harap mo,+ ang pagpapala+ at ang sumpa;+ at piliin mo ang buhay upang manatili kang buháy,+ ikaw at ang iyong supling,+ 20  sa pamamagitan ng pag-ibig kay Jehova na iyong Diyos,+ sa pamamagitan ng pakikinig sa kaniyang tinig at sa pamamagitan ng pananatili sa kaniya;+ sapagkat siya ang iyong buhay at ang kahabaan ng iyong mga araw,+ upang matahanan mo ang lupa na isinumpa ni Jehova sa iyong mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob na ibibigay sa kanila.”+

Talababa