Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Deuteronomio 29:1-29

29  Ito ang mga salita ng tipan na iniutos ni Jehova kay Moises na ipakipagtipan sa mga anak ni Israel sa lupain ng Moab bukod pa sa tipan na ipinakipagtipan niya sa kanila sa Horeb.+  At tinawag ni Moises ang buong Israel at sinabi sa kanila: “Kayo ang mga nakakita ng lahat ng ginawa ni Jehova sa harap ng inyong mga mata sa lupain ng Ehipto kay Paraon at sa lahat ng kaniyang mga lingkod at sa kaniyang buong lupain,+  ang mga dakilang pagpapatunay na nakita ng iyong mga mata,+ ang dakilang mga tanda+ at mga himalang iyon.+  Gayunma’y hindi kayo binigyan ni Jehova ng isang pusong makakakilala at mga matang makakakita at mga taingang makaririnig hanggang sa araw na ito.+  ‘Samantalang pinapatnubayan ko kayo nang apatnapung taon sa ilang,+ ang inyong mga kasuutan ay hindi naluma sa inyo, at ang iyong sandalyas ay hindi naluma sa iyong paa.+  Hindi kayo kumain ng tinapay,+ at hindi kayo uminom ng alak at nakalalangong inumin, upang makilala ninyo na ako ay si Jehova na inyong Diyos.’  Nang maglaon ay dumating kayo sa dakong ito, at si Sihon na hari ng Hesbon+ at si Og+ na hari ng Basan ay lumabas upang salubungin tayo sa pagbabaka, ngunit natalo natin sila.+  Pagkatapos ay kinuha natin ang kanilang lupain at ibinigay natin iyon bilang mana sa mga Rubenita at sa mga Gadita at sa kalahati ng tribo ng mga Manasita.+  Kaya ingatan ninyo ang mga salita ng tipang ito at isagawa ninyo ang mga iyon, upang mapabuti ninyo ang lahat ng bagay na inyong gagawin.+ 10  “Kayong lahat ay nakatayo ngayon sa harap ni Jehova na inyong Diyos, ang mga ulo ng inyong mga tribo, ang inyong matatandang lalaki at ang inyong mga opisyal, ang bawat lalaki ng Israel,+ 11  ang inyong maliliit na bata, ang inyong mga asawa,+ at ang iyong naninirahang dayuhan+ na nasa gitna ng iyong kampo, mula sa tagakuha ng iyong kahoy hanggang sa tagasalok ng iyong tubig,+ 12  upang makapasok ka sa tipan+ ni Jehova na iyong Diyos at sa kaniyang sumpa, na ipakikipagtipan sa iyo ngayon ni Jehova na iyong Diyos;+ 13  sa layuning itatag ka ngayon bilang kaniyang bayan+ at upang siya ay maging iyong Diyos,+ gaya ng ipinangako niya sa iyo at gaya ng isinumpa niya sa iyong mga ninunong sina Abraham,+ Isaac+ at Jacob.+ 14  “Ngayon hindi lamang sa inyo ako nakikipagtipan ng tipang ito at ng sumpang ito,+ 15  kundi sa kaniya na nakatayo ritong kasama natin ngayon sa harap ni Jehova na ating Diyos at sa kanila na wala rito sa atin ngayon;+ 16  (sapagkat nalalaman ninyong lubos kung paano tayo nanahanan sa lupain ng Ehipto at kung paano tayo dumaan sa gitna ng mga bansa na dinaanan ninyo.+ 17  At nakikita ninyo noon ang kanilang mga kasuklam-suklam na bagay at ang kanilang mga karumal-dumal na idolo,+ kahoy at bato, pilak at ginto, na nasa kanila;) 18  upang hindi magkaroon sa gitna ninyo ng isang lalaki o isang babae o isang pamilya o isang tribo na ang puso ay tumatalikod ngayon kay Jehova na ating Diyos upang yumaon at maglingkod sa mga diyos ng mga bansang iyon;+ upang hindi magkaroon sa gitna ninyo ng isang ugat na nagluluwal ng bunga ng isang nakalalasong halaman at ng ahenho.+ 19  “At mangyayari nga na kapag may nakarinig ng mga salita ng sumpang ito,+ at pinagpala niya ang kaniyang sarili sa kaniyang puso, na sinasabi, ‘Magkakaroon ako ng kapayapaan,+ bagaman lalakad ako sa pagkasutil ng aking puso,’+ na may layuning lipulin ang natutubigang mainam kasama ng nauuhaw, 20  hindi nanaisin ni Jehova na patawarin siya,+ kundi ang galit ni Jehova+ at ang kaniyang pag-aalab+ ay uusok laban sa taong iyon,+ at ang lahat ng sumpa na nakasulat sa aklat na ito+ ay tiyak na mapapasakaniya, at papawiin nga ni Jehova ang kaniyang pangalan mula sa silong ng langit. 21  Kaya ibubukod siya ni Jehova+ sa ikapapahamak mula sa lahat ng tribo ng Israel ayon sa lahat ng sumpa ng tipan na nakasulat sa aklat na ito ng kautusan. 22  “At ang darating na salinlahi, ang inyong mga anak na babangon na kasunod ninyo, ay magsasabi nga, gayundin ang banyaga na manggagaling sa malayong lupain, kahit nakita na nila ang mga salot sa lupaing iyon at ang mga karamdaman nito na pinangyari ni Jehova na ipagkasakit nito,+ 23  asupre at asin+ at sunog,+ anupat ang buong lupain nito ay hindi mahahasikan, ni sisibulan, ni tutubuan man iyon ng anumang pananim, gaya ng paggiba sa Sodoma at Gomorra,+ Adma+ at Zeboiim,+ na giniba ni Jehova sa kaniyang galit at sa kaniyang poot;+ 24  oo, ang lahat ng mga bansa ay magsasabi, ‘Bakit ganito ang ginawa ni Jehova sa lupaing ito?+ Bakit gayon na lamang ang init ng malaking galit na ito?’ 25  Pagkatapos ay sasabihin nila, ‘Sapagkat pinabayaan nila ang tipan+ ni Jehova na Diyos ng kanilang mga ninuno, na ipinakipagtipan niya sa kanila nang ilabas niya sila mula sa lupain ng Ehipto.+ 26  At yumaon sila at naglingkod sa ibang mga diyos at yumukod sa mga iyon, mga diyos na hindi nila kilala at hindi niya binahagi sa kanila.+ 27  Nang magkagayon ay lumagablab ang galit ni Jehova laban sa lupaing iyon sa pamamagitan ng pagdadala roon ng buong sumpa na nakasulat sa aklat na ito.+ 28  Kaya binunot sila ni Jehova mula sa kanilang lupa sa galit+ at sa pagngangalit at sa malaking poot at itinapon sila sa ibang lupain gaya ng sa araw na ito.’+ 29  “Ang mga bagay na nakakubli+ ay nauukol kay Jehova na ating Diyos, ngunit ang mga bagay na isiniwalat+ ay nauukol sa atin at sa ating mga anak hanggang sa panahong walang takda, upang matupad natin ang lahat ng mga salita ng kautusang ito.+

Talababa