Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Deuteronomio 28:1-68

28  “At mangyayari nga na kung walang pagsalang makikinig ka sa tinig ni Jehova na iyong Diyos sa pamamagitan ng maingat na pagsasagawa ng lahat ng kaniyang mga utos na iniuutos ko sa iyo ngayon,+ tiyak na ilalagay kang mataas ni Jehova na iyong Diyos kaysa sa lahat ng iba pang bansa sa lupa.+  At ang lahat ng mga pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo,+ sapagkat patuloy kang nakikinig sa tinig ni Jehova na iyong Diyos:  “Pagpapalain ka sa lunsod,+ at pagpapalain ka sa parang.+  “Pagpapalain ang bunga ng iyong tiyan+ at ang bunga ng iyong lupa at ang bunga ng iyong alagang hayop,+ ang guya ng iyong mga baka at ang supling ng iyong kawan.+  “Pagpapalain ang iyong basket+ at ang iyong masahan.+  “Pagpapalain ka sa iyong pagpasok, at pagpapalain ka sa iyong paglabas.+  “Pangyayarihin ni Jehova na ang iyong mga kaaway na bumabangon laban sa iyo ay matalo sa harap mo.+ Sa isang daan ay lalabas sila laban sa iyo, ngunit sa pitong daan ay tatakas sila sa harap mo.+  Itatalaga ni Jehova para sa iyo ang pagpapala sa iyong mga imbakan ng panustos+ at sa lahat ng iyong pinagpapagalan,+ at tiyak na pagpapalain ka niya sa lupain na ibinibigay sa iyo ni Jehova na iyong Diyos.  Itatatag ka ni Jehova bilang isang banal na bayan sa kaniya,+ gaya ng isinumpa niya sa iyo,+ sapagkat patuloy mong tinutupad ang mga utos+ ni Jehova na iyong Diyos, at lumalakad ka sa kaniyang mga daan. 10  At makikita ng lahat ng mga bayan sa lupa na ang pangalan ni Jehova ay itinatawag sa iyo,+ at matatakot nga sila sa iyo.+ 11  “Paaapawin ka rin nga ni Jehova sa kasaganaan sa bunga ng iyong tiyan+ at sa bunga ng iyong mga alagang hayop at sa bunga ng iyong lupa,+ sa lupa na isinumpa ni Jehova sa iyong mga ninuno na ibibigay sa iyo.+ 12  Bubuksan sa iyo ni Jehova ang kaniyang mabuting imbakan, ang langit, upang bigyan ng ulan ang iyong lupain sa kapanahunan nito+ at upang pagpalain ang bawat gawa ng iyong kamay;+ at tiyak na magpapahiram ka sa maraming bansa, samantalang ikaw ay hindi manghihiram.+ 13  At ilalagay ka nga ni Jehova sa ulunan at hindi sa buntot; at mapapasaibabaw ka lamang,+ at hindi ka mapapasailalim, sapagkat lagi mong sinusunod ang mga utos+ ni Jehova na iyong Diyos, na iniuutos ko sa iyo ngayon na tuparin at gawin. 14  At huwag kang lilihis mula sa lahat ng mga salita na iniuutos ko sa iyo ngayon, sa kanan o sa kaliwa,+ upang sumunod sa ibang mga diyos upang maglingkod+ sa kanila. 15  “At mangyayari nga na kung hindi ka makikinig sa tinig ni Jehova na iyong Diyos sa pamamagitan ng maingat na pagsasagawa ng lahat ng kaniyang mga utos at ng kaniyang mga batas na iniuutos ko sa iyo ngayon, ang lahat ng mga sumpang ito ay darating nga sa iyo at aabot sa iyo:+ 16  “Susumpain ka sa lunsod,+ at susumpain ka sa parang.+ 17  “Susumpain ang iyong basket+ at ang iyong masahan.+ 18  “Susumpain ang bunga ng iyong tiyan+ at ang bunga ng iyong lupa,+ ang guya ng iyong mga baka at ang supling ng iyong kawan.+ 19  “Susumpain ka sa iyong pagpasok, at susumpain ka sa iyong paglabas.+ 20  “Pasasapitin ni Jehova sa iyo ang sumpa,+ kalituhan+ at pagsaway+ sa lahat ng iyong pinagpapagalan na isinasagawa mo, hanggang sa ikaw ay malipol at mapawi nang dali-dali, dahil sa kasamaan ng iyong mga gawa sapagkat iniwan mo ako.+ 21  Pakakapitin ni Jehova sa iyo ang salot hanggang sa mapuksa ka niya mula sa lupa na iyong paroroonan upang ariin.+ 22  Pasasapitan ka ni Jehova ng tuberkulosis+ at nag-aapoy na lagnat at pamamaga at tulad-lagnat na init at ng tabak+ at pagkatuyot+ at amag,+ at tiyak na tutugisin ka nila hanggang sa mapawi ka. 23  Ang iyong kalangitan na nasa itaas ng iyong ulo ay magiging tanso nga, at ang lupa na nasa ilalim mo ay magiging bakal.+ 24  Si Jehova ay magbibigay ng abo at alabok bilang ulan sa iyong lupain. Mula sa langit ay bababa iyon sa iyo hanggang sa malipol ka. 25  Pangyayarihin ni Jehova na matalo ka sa harap ng iyong mga kaaway.+ Sa isang daan ay lalabas ka laban sa kanila, ngunit sa pitong daan ay tatakas ka sa harap nila; at ikaw ay magiging isang bagay na katatakutan ng lahat ng mga kaharian sa lupa.+ 26  At ang iyong bangkay ay magiging pagkain para sa bawat lumilipad na nilalang sa langit at sa hayop sa parang, na walang sinumang magpapanginig sa kanila.+ 27  “Pasasapitan ka ni Jehova ng bukol ng Ehipto+ at mga almoranas at eksema at singaw sa balat, na doon ay hindi ka mapagagaling. 28  Pasasapitan ka ni Jehova ng kabaliwan+ at pagkabulag+ at kalituhan ng puso.+ 29  At ikaw ay magiging isa na nag-aapuhap sa katanghaliang tapat, gaya ng isang taong bulag na nag-aapuhap sa karimlan,+ at hindi mo mapagtatagumpay ang iyong mga lakad; at ikaw ay magiging isa na lagi na lamang nadadaya at nananakawan, na walang sinumang magliligtas sa iyo.+ 30  Ikaw ay makikipagtipan sa isang babae, ngunit gagahasain siya ng ibang lalaki.+ Ikaw ay magtatayo ng bahay, ngunit hindi mo iyon tatahanan.+ Ikaw ay magtatanim ng ubasan, ngunit hindi mo iyon mapakikinabangan.+ 31  Ang iyong toro ay papatayin diyan sa harap ng iyong mga mata—ngunit hindi ka kakain ng anumang bahagi niyaon. Ang iyong asno ay nanakawin mula sa harap ng iyong mukha—ngunit hindi ito mababalik sa iyo. Ang iyong tupa ay ibibigay sa iyong mga kaaway—ngunit wala kang magiging tagapagligtas.+ 32  Ang iyong mga anak na lalaki at ang iyong mga anak na babae ay ibibigay sa ibang bayan+ at ang iyong mga mata ay titingin at magmimithi sa kanila sa tuwina—ngunit ang iyong mga kamay ay mawawalan ng lakas.+ 33  Ang bunga ng iyong lupa at ang lahat ng iyong gawa ay kakainin ng isang bayan na hindi mo kilala;+ at ikaw ay magiging isa na lagi na lamang nadadaya at nasisiil.+ 34  At ikaw ay tiyak na mababaliw sa tanawing makikita mo ng iyong mga mata.+ 35  “Pasasapitan ka ni Jehova ng malubhang bukol sa magkabilang tuhod at magkabilang binti, na mula roon ay hindi ka mapagagaling, mula sa talampakan ng iyong paa hanggang sa tuktok ng iyong ulo.+ 36  Ikaw+ at ang iyong hari+ na ilalagay mo upang mamahala sa iyo ay dadalhin ni Jehova sa isang bansa na hindi mo kilala, ikaw man ni ang iyong mga ninuno; at doon ay maglilingkod ka sa ibang mga diyos, na kahoy at bato.+ 37  At ikaw ay magiging isang bagay na panggigilalasan,+ isang kasabihan+ at isang kakutyaan sa gitna ng lahat ng mga bayan na pagdadalhan sa iyo ni Jehova. 38  “Maraming binhi ang dadalhin mo sa bukid, ngunit kakaunti ang titipunin mo,+ sapagkat lalamunin iyon ng balang.+ 39  Mga ubasan ang iyong itatanim at tiyak na sasakahin, ngunit wala kang maiinom na alak at wala kang matitipong anuman,+ sapagkat kakainin iyon ng uod.+ 40  Magkakaroon ka ng mga punong olibo sa iyong buong teritoryo, ngunit wala kang langis na maipapahid sa iyong sarili, sapagkat ang iyong mga olibo ay magkakalaglagan.+ 41  Magkakaanak ka ng mga lalaki at mga babae, ngunit hindi sila mananatiling iyo, sapagkat yayaon sila tungo sa pagkabihag.+ 42  Ang lahat ng iyong mga punungkahoy at ang bunga ng iyong lupa ay aariin ng mga humihiging na kulisap. 43  Ang naninirahang dayuhan na nasa gitna mo ay patuloy na tataas nang tataas kaysa sa iyo, samantalang ikaw—ikaw ay patuloy na bababa nang bababa.+ 44  Siya ang magpapahiram sa iyo, samantalang ikaw—ikaw ay hindi magpapahiram sa kaniya.+ Siya ang magiging ulo, samantalang ikaw—ikaw ang magiging buntot.+ 45  “At ang lahat ng mga sumpang+ ito ay tiyak na darating sa iyo at tutugis sa iyo at aabot sa iyo hanggang sa malipol ka,+ sapagkat hindi ka nakinig sa tinig ni Jehova na iyong Diyos sa pamamagitan ng pagtupad sa kaniyang mga utos at sa kaniyang mga batas na iniutos niya sa iyo.+ 46  At ang mga iyon ay mananatili sa iyo at sa iyong supling bilang tanda at palatandaan hanggang sa panahong walang takda,+ 47  sa dahilang hindi ka naglingkod kay Jehova na iyong Diyos nang may pagsasaya+ at kagalakan ng puso dahil sa kasaganaan ng lahat ng bagay.+ 48  At paglilingkuran mo ang iyong mga kaaway+ na isusugo ni Jehova laban sa iyo nang may gutom+ at uhaw at kahubaran at kakapusan sa lahat ng bagay; at tiyak na maglalagay siya ng isang pamatok na bakal sa iyong leeg hanggang sa malipol ka niya.+ 49  “Si Jehova ay magbabangon laban sa iyo ng isang bansa sa malayo,+ mula sa dulo ng lupa, na gaya ng isang agila na nananaklot,+ isang bansa na ang wika ay hindi mo mauunawaan,+ 50  isang bansa na mabangis ang mukha,+ na hindi magtatangi ng matanda o magpapakita ng lingap sa bata.+ 51  At tiyak na kakainin nila ang bunga ng iyong mga alagang hayop at ang bunga ng iyong lupa hanggang sa malipol ka,+ at hindi sila magtitira sa iyo ng butil, bagong alak o langis, ni guya ng iyong mga baka o supling ng iyong kawan, hanggang sa mapuksa ka nila.+ 52  At kanila ngang kukubkubin ka sa loob ng lahat ng iyong mga pintuang-daan hanggang sa bumagsak ang iyong mataas at nakukutaang mga pader na pinagtitiwalaan mo sa iyong buong lupain, oo, tiyak na kukubkubin ka nila sa loob ng lahat ng iyong mga pintuang-daan sa iyong buong lupain, na ibinigay sa iyo ni Jehova na iyong Diyos.+ 53  Kung magkagayon ay kakainin mo ang bunga ng iyong tiyan, ang laman ng iyong mga anak na lalaki at ng iyong mga anak na babae,+ na ibinigay sa iyo ni Jehova na iyong Diyos, dahil sa kahigpitan at kaigtingan na ipanggigipit sa iyo ng iyong kaaway. 54  “Kung tungkol sa lalaking lubhang maselan at pihikan sa gitna mo, ang kaniyang mata+ ay kikiling sa masama laban sa kaniyang kapatid at sa kaniyang minamahal na asawa at sa nalalabi sa kaniyang mga anak na nalalabi sa kaniya, 55  anupat hindi niya bibigyan ang isa man sa kanila ng anumang laman ng kaniyang mga anak na kakainin niya, dahil wala nang matitira pa sa kaniya dahil sa kahigpitan at kaigtingan na ipanggigipit sa iyo ng iyong kaaway sa loob ng lahat ng iyong mga pintuang-daan.+ 56  Kung tungkol sa babaing maselan at mayumi sa gitna mo na hindi pa nagtangkang itapak sa lupa ang talampakan ng kaniyang paa dahil sa kaniyang mayuming pag-uugali at pagkamaselan,+ ang kaniyang mata ay kikiling sa masama laban sa kaniyang minamahal na asawa at sa kaniyang anak na lalaki at sa kaniyang anak na babae, 57  laban nga sa kaniyang inunan na lumabas sa pagitan ng kaniyang mga binti at laban sa kaniyang mga anak na ipinanganak niya,+ sapagkat kakainin niya sila sa lihim dahilan sa kakapusan sa lahat ng bagay dahil sa kahigpitan at kaigtingan na ipanggigipit sa iyo ng iyong kaaway sa loob ng iyong mga pintuang-daan.+ 58  “Kung hindi mo maingat na tutuparin ang lahat ng mga salita ng kautusang ito na nakasulat sa aklat+ na ito upang matakot sa maluwalhati+ at kakila-kilabot+ na pangalang ito, si Jehova+ nga, na iyong Diyos, 59  tiyak na lalo rin namang patitindihin ni Jehova ang iyong mga salot at ang mga salot sa iyong supling, malalaki at namamalaging mga salot,+ at malulubha at namamalaging mga sakit.+ 60  At pababalikin nga niya sa iyo ang lahat ng mga karamdaman ng Ehipto na kinatakutan mo, at ang mga iyon ay tiyak na kakapit sa iyo.+ 61  Gayundin, anumang sakit at anumang salot na hindi nakasulat sa aklat ng kautusang ito, ang mga iyon ay pasasapitin sa iyo ni Jehova hanggang sa malipol ka. 62  At kayo nga ay maiiwang kaunting-kaunti ang bilang,+ bagaman kayo ay naging gaya ng mga bituin sa langit dahil sa dami,+ sapagkat hindi ka nakinig sa tinig ni Jehova na iyong Diyos. 63  “At mangyayari nga na kung paanong nagbunyi si Jehova sa inyo upang gawan kayo ng mabuti at upang paramihin kayo,+ gayon magbubunyi si Jehova sa inyo upang puksain kayo at upang lipulin kayo;+ at kayo ay mabubunot nga mula sa lupa na iyong paroroonan upang ariin.+ 64  “At tiyak na pangangalatin ka ni Jehova sa lahat ng mga bayan mula sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa,+ at doon ay maglilingkod ka sa ibang mga diyos, kahoy at bato, na hindi mo kilala, ikaw man ni ang iyong mga ninuno.+ 65  At sa gitna ng mga bansang iyon ay hindi ka magkakaroon ng kaginhawahan,+ ni magkakaroon man ng anumang pahingahang-dako para sa talampakan ng iyong paa; at bibigyan ka nga roon ni Jehova ng isang nanginginig na puso+ at ng panghihina ng mga mata+ at kawalang-pag-asa ng kaluluwa. 66  At tiyak na lubhang manganganib ang iyong buhay at manghihilakbot ka gabi at araw, at hindi ka makatitiyak sa iyong buhay.+ 67  Sa kinaumagahan ay sasabihin mo, ‘Sana ay gumabi na!’ at sa kinagabihan ay sasabihin mo, ‘Sana ay mag-umaga na!’ dahil sa panghihilakbot ng iyong puso na ipanghihilakbot mo at dahil sa tanawing makikita mo ng iyong mga mata.+ 68  At tiyak na ibabalik ka ni Jehova sa Ehipto sa pamamagitan ng mga barko sa daan na sinabi ko sa iyo, ‘Hindi mo na iyon muling makikita,’+ at ipagbibili ninyo ang inyong sarili roon sa iyong mga kaaway bilang mga aliping lalaki at mga alilang babae,+ ngunit walang bibili.”

Talababa