Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Deuteronomio 27:1-26

27  At si Moises kasama ang matatandang lalaki ng Israel ay nag-utos sa bayan, na sinasabi: “Dapat tuparin ang bawat utos na iniuutos ko sa inyo ngayon.+  At mangyayari nga na sa araw na tatawirin ninyo ang Jordan+ patungo sa lupain na ibinibigay sa iyo ni Jehova na iyong Diyos, maglalagay ka rin para sa iyo ng malalaking bato at papuputiin mo sa apog ang mga iyon.  At isusulat mo sa mga iyon ang lahat ng mga salita ng kautusang+ ito pagtawid mo,+ upang makapasok ka sa lupain na ibinibigay sa iyo ni Jehova na iyong Diyos, isang lupaing inaagusan ng gatas at pulot-pukyutan, ayon sa sinalita sa iyo ni Jehova na Diyos ng iyong mga ninuno.+  At mangyayari nga na pagtawid ninyo sa Jordan, ilalagay ninyo ang mga batong ito, gaya ng iniuutos ko sa inyo ngayon, sa Bundok Ebal,+ at papuputiin mo sa apog ang mga iyon.+  Magtatayo ka rin doon ng isang altar para kay Jehova na iyong Diyos, isang altar na mga bato. Huwag mong gagamitan ng kasangkapang bakal ang mga iyon.+  Mga buong bato ang ipantatayo mo sa altar ni Jehova na iyong Diyos, at maghahandog ka roon ng mga handog na sinusunog para kay Jehova na iyong Diyos.+  At maghahain ka ng mga haing pansalu-salo+ at kakainin mo roon ang mga iyon,+ at magsasaya ka sa harap ni Jehova na iyong Diyos.+  At isusulat mo sa mga bato ang lahat ng mga salita ng kautusang ito,+ na ginagawang totoong malinaw ang mga iyon.”+  At si Moises at ang mga saserdote, na mga Levita, ay nagsalita sa buong Israel, na sinasabi: “Tumahimik ka at makinig, O Israel. Sa araw na ito ay naging bayan ka ni Jehova na iyong Diyos.+ 10  At makinig ka sa tinig ni Jehova na iyong Diyos at isagawa mo ang kaniyang mga utos+ at ang kaniyang mga tuntunin,+ na iniuutos ko sa iyo ngayon.” 11  At inutusan ni Moises ang bayan nang araw na iyon, na sinasabi: 12  “Ang sumusunod ang siyang tatayo upang pagpalain ang bayan sa Bundok Gerizim+ pagtawid ninyo sa Jordan: ang Simeon at ang Levi at ang Juda at ang Isacar at ang Jose at ang Benjamin. 13  At ang sumusunod ang siyang tatayo para sa sumpa+ sa Bundok Ebal:+ ang Ruben, ang Gad at ang Aser at ang Zebulon, ang Dan at ang Neptali. 14  At ang mga Levita ay sasagot at magsasabi sa malakas na tinig sa bawat lalaki ng Israel:+ 15  “ ‘Sumpain ang tao na gumagawa ng inukit na imahen+ o ng binubong estatuwa,+ isang bagay na karima-rimarim kay Jehova,+ na gawa ng mga kamay ng isang manggagawa sa kahoy at bakal,+ at naglagay niyaon sa isang taguang dako.’ (At ang buong bayan ay sasagot at magsasabi, ‘Amen!’)+ 16  “ ‘Sumpain ang humahamak sa kaniyang ama o sa kaniyang ina.’+ (At ang buong bayan ay magsasabi, ‘Amen!’) 17  “ ‘Sumpain ang nag-uurong ng muhon ng kaniyang kapuwa.’+ (At ang buong bayan ay magsasabi, ‘Amen!’) 18  “ ‘Sumpain ang nagliligaw ng bulag sa daan.’+ (At ang buong bayan ay magsasabi, ‘Amen!’) 19  “ ‘Sumpain ang bumabaluktot+ ng kahatulan+ sa isang naninirahang dayuhan,+ sa isang batang lalaking walang ama at sa isang babaing balo.’+ (At ang buong bayan ay magsasabi, ‘Amen!’) 20  “ ‘Sumpain ang sumisiping sa asawa ng kaniyang ama, sapagkat inililis niya ang laylayan ng kaniyang ama.’+ (At ang buong bayan ay magsasabi, ‘Amen!’) 21  “ ‘Sumpain ang sumisiping sa anumang hayop.’+ (At ang buong bayan ay magsasabi, ‘Amen!’) 22  “ ‘Sumpain ang sumisiping sa kaniyang kapatid na babae, na anak ng kaniyang ama o anak ng kaniyang ina.’+ (At ang buong bayan ay magsasabi, ‘Amen!’) 23  “ ‘Sumpain ang sumisiping sa kaniyang biyenang babae.’+ (At ang buong bayan ay magsasabi, ‘Amen!’) 24  “ ‘Sumpain ang pumapatay ng kaniyang kapuwa mula sa isang taguang dako.’+ (At ang buong bayan ay magsasabi, ‘Amen!’) 25  “ ‘Sumpain ang tumatanggap ng suhol upang pumatay ng isang kaluluwa, kung ito ay dugong walang-sala.’+ (At ang buong bayan ay magsasabi, ‘Amen!’) 26  “ ‘Sumpain ang hindi tutupad sa mga salita ng kautusang ito sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga iyon.’+ (At ang buong bayan ay magsasabi, ‘Amen!’)

Talababa