Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Deuteronomio 23:1-25

23  “Walang lalaking kinapon+ na dinurog ang mga bayag+ o pinutol ang kaniyang sangkap ng pagkalalaki ang makapapasok sa kongregasyon ni Jehova.  “Walang anak sa ligaw+ ang makapapasok sa kongregasyon ni Jehova. Maging hanggang sa ikasampung salinlahi ay walang sinumang mula sa kaniya ang makapapasok sa kongregasyon ni Jehova.  “Walang Ammonita o Moabita ang makapapasok sa kongregasyon ni Jehova.+ Maging hanggang sa ikasampung salinlahi ay walang sinumang mula sa kanila ang makapapasok sa kongregasyon ni Jehova hanggang sa panahong walang takda,  sa dahilang hindi nila kayo sinaklolohan+ ng tinapay at tubig sa daan noong papalabas kayo mula sa Ehipto,+ at sapagkat inupahan nila laban sa iyo si Balaam na anak ni Beor mula sa Petor ng Mesopotamia upang sumpain ka.+  At ayaw ni Jehova na iyong Diyos na pakinggan si Balaam;+ kundi alang-alang sa iyo ay pinangyari ni Jehova na iyong Diyos na ang sumpa ay maging pagpapala,+ sapagkat iniibig ka ni Jehova na iyong Diyos.+  Huwag kang gagawa ukol sa kanilang kapayapaan at sa kanilang kasaganaan sa lahat ng iyong mga araw hanggang sa panahong walang takda.+  “Huwag mong kasusuklaman ang isang Edomita, sapagkat siya ay iyong kapatid.+ “Huwag mong kasusuklaman ang isang Ehipsiyo, sapagkat ikaw ay naging naninirahang dayuhan sa kaniyang lupain.+  Ang mga anak na ipanganganak sa kanila bilang ikatlong salinlahi ay makapapasok sa ganang kanila sa kongregasyon ni Jehova.  “Kung lalabas ka sa kampo laban sa iyong mga kaaway, iingatan mo nga ang iyong sarili mula sa bawat masamang bagay.+ 10  Kung magkaroon sa iyo ng isang lalaking hindi nananatiling malinis, dahil sa isang karumihang nangyayari sa gabi,+ siya ay paroroon nga sa labas ng kampo. Hindi siya makapapasok sa loob ng kampo.+ 11  At mangyayari nga na sa pagsapit ng gabi ay maghuhugas siya ng tubig, at sa paglubog ng araw ay makapapasok siya sa loob ng kampo.+ 12  At isang bukod na dako sa labas ng kampo ang ilalaan upang magamit mo, at doon ka lalabas. 13  At isang panghukay ang ilalaan upang magamit mo kasama ng iyong mga kagamitan, at mangyayari nga na kung palilikod ka sa labas, gagawa ka rin ng isang hukay sa pamamagitan niyaon at pipihit ka at tatakpan mo ang iyong dumi.+ 14  Sapagkat si Jehova na iyong Diyos ay lumalakad sa loob ng iyong kampo upang iligtas ka+ at upang pabayaan sa iyo ang iyong mga kaaway;+ at ang iyong kampo ay dapat maging banal,+ upang wala siyang makitang anumang marumi sa iyo at humiwalay nga sa pagsama sa iyo.+ 15  “Huwag mong ibibigay ang isang alipin sa kaniyang panginoon kung tumakas siya patungo sa iyo mula sa kaniyang panginoon.+ 16  Patuloy siyang mananahanang kasama mo sa gitna mo sa anumang dakong pipiliin niya sa isa sa iyong mga lunsod,+ saanman niya naisin. Huwag mo siyang pagmamalupitan.+ 17  “Walang sinuman sa mga anak na babae ng Israel ang maaaring maging patutot sa templo,+ ni sinuman sa mga anak na lalaki ng Israel ang maaaring maging patutot sa templo.+ 18  Huwag mong dadalhin ang upa+ sa isang patutot o ang bayad sa isang aso+ sa bahay ni Jehova na iyong Diyos para sa anumang panata, sapagkat ang mga iyon ay karima-rimarim kay Jehova na iyong Diyos, ang dalawang iyon nga. 19  “Huwag mong sisingilin ng patubo ang iyong kapatid,+ patubo sa salapi, patubo sa pagkain,+ patubo sa anumang bagay na maaaring pagtubuan. 20  Masisingil mo ng patubo ang banyaga,+ ngunit ang iyong kapatid ay huwag mong sisingilin ng patubo;+ upang pagpalain ka ni Jehova na iyong Diyos sa lahat ng iyong pinagpapagalan sa lupain na iyong paroroonan upang ariin.+ 21  “Kung mananata ka ng isang panata kay Jehova+ na iyong Diyos, huwag kang magmamabagal sa pagtupad niyaon,+ sapagkat walang pagsalang sisingilin iyon sa iyo ni Jehova na iyong Diyos, at iyon nga ay magiging kasalanan sa ganang iyo.+ 22  Ngunit kung liliban ka sa pananata, hindi iyon magiging kasalanan sa ganang iyo.+ 23  Ang sinabi ng iyong mga labi ay dapat mong tuparin,+ at gawin mo kung ano ang ipinanata mo kay Jehova na iyong Diyos bilang kusang-loob na handog na sinalita mo ng iyong bibig.+ 24  “Kung papasok ka sa ubasan ng iyong kapuwa, kakain ka lamang ng sapat na ubas upang mabusog mo ang iyong kaluluwa, ngunit huwag kang magsisilid sa iyong lalagyan.+ 25  “Kung paroroon ka sa nakatayong halamang butil ng iyong kapuwa, makakakitil ka lamang ng mga hinog na uhay sa pamamagitan ng iyong kamay, ngunit ang karit ay huwag mong igagalaw nang paroo’t parito sa nakatayong halamang butil ng iyong kapuwa.+

Talababa