Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Deuteronomio 22:1-30

22  “Huwag mong makikitang lumalaboy ang toro ng iyong kapatid o ang kaniyang tupa at sasadyain mong iwasan ang mga iyon.+ Dapat mo ngang dalhin ang mga iyon pabalik sa iyong kapatid.+  At kung ang kapatid mo ay hindi malapit sa iyo at hindi mo siya kilala, iuuwi mo nga iyon sa loob ng iyong bahay, at mananatili iyon sa iyo hanggang sa hanapin iyon ng iyong kapatid. At ibabalik mo iyon sa kaniya.+  Ganiyan din ang gagawin mo sa kaniyang asno, at ganiyan ang gagawin mo sa kaniyang balabal, at ganiyan ang gagawin mo sa anumang bagay na naiwala ng iyong kapatid, na nawala sa kaniya at nasumpungan mo. Hindi ka pahihintulutang umiwas.  “Huwag mong makikitang nabuwal sa daan ang asno ng iyong kapatid o ang kaniyang toro at sasadyain mong iwasan ang mga iyon. Dapat mo siyang tulungang ibangon ang mga iyon.+  “Walang kagayakan ng matipunong lalaki ang isusuot ng isang babae, ni magbibihis man ang matipunong lalaki ng balabal ng isang babae;+ sapagkat ang sinumang gumagawa ng mga bagay na ito ay karima-rimarim kay Jehova na iyong Diyos.  “Kung ang isang pugad ng ibon ay magkataong nasa harap mo sa daan, sa alinmang punungkahoy o sa lupa at may mga inakáy+ o mga itlog, at ang inahin ay nakaupo sa mga inakáy o sa mga itlog, huwag mong kukunin ang inahin kasama ng supling.+  Pakakawalan mo nga ang inahin, ngunit makukuha mo ang supling para sa iyong sarili; upang mapabuti ka, at mapahaba mo nga ang iyong mga araw.+  “Kung magtatayo ka ng isang bagong bahay, gagawa ka rin ng isang halang para sa iyong bubong,+ upang hindi ka makapaglagay ng pagkakasala sa dugo sa iyong bahay dahil baka may sinumang mahulog at mula roon siya mahulog.  “Huwag mong hahasikan ang iyong ubasan ng dalawang magkaibang uri ng binhi,+ dahil baka ang kabuuang bunga ng binhi na ihahasik mo at ang bunga ng ubasan ay mapapunta sa santuwaryo. 10  “Huwag kang mag-aararo na isang toro at isang asno ang magkasama.+ 11  “Huwag kang magsusuot ng pinaghalong tela na yari sa pinagsamang lana at lino.+ 12  “Gagawa ka ng mga borlas para sa iyo sa apat na dulo ng iyong pananamit na ipinantatakip mo sa iyong sarili.+ 13  “Kung ang isang lalaki ay kumuha ng isang asawa at sinipingan nga niya ito at kinapootan niya ito,+ 14  at pinaratangan niya ito ng kahiya-hiyang mga gawa at naglabas siya ng masamang pangalan+ laban sa babae at sinabi, ‘Ito ang babae na kinuha ko, at lumapit ako sa kaniya, at hindi ako nakasumpong sa kaniya ng katibayan ng pagkadalaga’;+ 15  kukunin nga ng ama ng babae at ng kaniyang ina ang katibayan ng pagkadalaga ng babae at ihaharap sa matatandang lalaki ng lunsod sa pintuang-daan nito;+ 16  at sasabihin ng ama ng babae sa matatandang lalaki, ‘Ibinigay ko ang aking anak sa lalaking ito bilang asawa, at kinapootan+ niya ito. 17  At narito, pinararatangan niya ito ng kahiya-hiyang mga gawa,+ na sinasabi: “Nasumpungan kong walang katibayan ng pagkadalaga sa iyong anak.”+ Ito ngayon ang katibayan ng pagkadalaga ng aking anak.’ At ilaladlad nila ang balabal sa harap ng matatandang lalaki ng lunsod. 18  At kukunin ng matatandang lalaki+ ng lunsod na iyon ang lalaki at didisiplinahin siya.+ 19  At pagmumultahin nila siya ng isang daang siklong pilak at ibibigay ang mga iyon sa ama ng babae, sapagkat naglabas siya ng masamang pangalan laban sa isang dalaga ng Israel;+ at mananatili ito bilang kaniyang asawa. Hindi siya pahihintulutang diborsiyuhin ito sa lahat ng kaniyang mga araw. 20  “Gayunman, kung ang bagay na ito ay mapatunayang siyang katotohanan, na ang katibayan ng pagkadalaga ay hindi nasumpungan sa babae,+ 21  ilalabas nga nila ang babae sa pasukan ng bahay ng kaniyang ama, at pagpupupukulin siya ng mga bato ng mga lalaki ng kaniyang lunsod, at dapat siyang mamatay, sapagkat gumawa siya ng kadusta-dustang kahibangan+ sa Israel sa pamamagitan ng pagpapatutot sa bahay ng kaniyang ama.+ Gayon mo aalisin ang kasamaan sa gitna mo.+ 22  “Kung ang isang lalaki ay masumpungang sumisiping sa isang babaing pag-aari ng isang may-ari,+ silang dalawa ay dapat ngang mamatay na magkasama, ang lalaking sumiping sa babae at ang babae.+ Gayon mo aalisin ang kasamaan sa Israel.+ 23  “Kung may isang babaing dalaga na ipinakipagtipan sa isang lalaki,+ at masumpungan nga siya ng isang lalaki sa lunsod at sipingan siya,+ 24  ilalabas nga ninyo silang dalawa sa pintuang-daan ng lunsod na iyon at pagpupupukulin ninyo sila ng mga bato, at dapat silang mamatay, ang babae sa dahilang hindi siya sumigaw sa lunsod, at ang lalaki sa dahilang hinamak niya ang asawa ng kaniyang kapuwa.+ Gayon mo aalisin ang kasamaan sa gitna mo.+ 25  “Gayunman, kung sa parang nasumpungan ng lalaki ang babaing ipinakipagtipan, at sinunggaban siya ng lalaki at sinipingan siya, ang lalaki lamang na sumiping sa kaniya ang dapat mamatay, 26  at sa babae ay wala kang gagawing anuman. Ang babae ay walang kasalanang nararapat sa kamatayan, sapagkat tulad ng isang lalaki na tumitindig laban sa kaniyang kapuwa upang paslangin ito,+ na isang kaluluwa nga, gayon din sa usaping ito. 27  Sapagkat sa parang niya siya nasumpungan. Ang babaing ipinakipagtipan ay sumigaw, ngunit walang sinumang magliligtas sa kaniya. 28  “Kung masumpungan ng isang lalaki ang isang babae, isang dalaga na hindi pa naipakikipagtipan, at sinunggaban nga niya ito at sinipingan ito,+ at nahuli sila,+ 29  ang lalaking sumiping sa kaniya ay magbibigay nga sa ama ng babae ng limampung siklong pilak,+ at ito ay magiging asawa niya sa dahilang hinamak niya ito. Hindi siya pahihintulutang diborsiyuhin ito sa lahat ng kaniyang mga araw.+ 30  “Huwag kunin ng sinumang lalaki ang asawa ng kaniyang ama, upang hindi niya maililis ang laylayan ng kaniyang ama.+

Talababa