Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Deuteronomio 21:1-23

21  “Kung may masumpungang pinatay sa lupa na ibinibigay sa iyo ni Jehova na iyong Diyos upang ariin, na nakabulagta sa parang, at hindi nalaman kung sino ang pumatay sa kaniya,+  ang iyong matatandang lalaki at ang iyong mga hukom+ ay lalabas din at susukatin ang hanggang sa mga lunsod na nasa buong palibot ng pinatay;  at iyon nga ang lunsod na pinakamalapit sa pinatay. At ang matatandang lalaki ng lunsod na iyon ay kukuha ng isang batang baka mula sa bakahan na hindi pa nagagamit na pantrabaho, na hindi pa nakahahatak ng pamatok;  at dadalhin ng matatandang lalaki ng lunsod na iyon ang batang baka sa isang agusang libis na dinadaluyan ng tubig na hindi pa binubungkal o hinahasikan ng binhi, at babaliin nila ang leeg ng batang baka doon sa agusang libis.+  “At ang mga saserdote na mga anak ni Levi ay lalapit, sapagkat sila ang mga pinili ni Jehova na iyong Diyos upang maglingkod sa kaniya+ at upang mag-ukol ng pagpapala+ sa pangalan ni Jehova at sa kanilang bibig ay tatapusin ang bawat pagtatalo tungkol sa bawat marahas na gawa.+  At lahat ng matatandang lalaki ng lunsod na iyon na pinakamalapit sa pinatay ay maghuhugas ng kanilang mga kamay+ sa ibabaw ng batang baka, na ang leeg ay binali sa agusang libis;  at sasagot sila at magsasabi, ‘Hindi ibinubo ng aming mga kamay ang dugong ito, ni nakita man ng aming mga mata ang pagbububo niyaon.+  Huwag mong ipataw iyon sa iyong bayang Israel, na tinubos mo,+ O Jehova, at huwag mong ilagay ang pagkakasala sa dugong walang-sala+ sa gitna ng iyong bayang Israel.’ At ang pagkakasala sa dugo ay huwag mapataw sa kanila.  At ikaw—aalisin mo ang pagkakasala sa dugong walang-sala sa gitna mo,+ sapagkat gagawin mo ang tama sa paningin ni Jehova.+ 10  “Kapag lalabas ka sa pagbabaka laban sa iyong mga kaaway+ at ibinigay sila ni Jehova na iyong Diyos sa iyong kamay at dinala mo silang bihag;+ 11  at makita mo sa gitna ng mga bihag ang isang babaing maganda ang anyo, at naging malapít ka sa kaniya+ at kinuha mo siya bilang iyong asawa, 12  dadalhin mo nga siya sa loob ng iyong bahay. Aahitan niya ngayon ang kaniyang ulo+ at aasikasuhin ang kaniyang mga kuko, 13  at aalisin mula sa kaniya ang balabal ng kaniyang pagkabihag at mananahanan sa iyong bahay at tatangisan ang kaniyang ama at ang kaniyang ina nang isang buong buwang lunar;+ at pagkatapos niyaon ay sisipingan mo siya, at aariin mo siya bilang babaing pakakasalan mo, at siya ay magiging iyong asawa. 14  At mangyayari nga na kung hindi mo siya kalugdan, payayaunin+ mo nga siya nang malugod sa kaniyang kaluluwa; ngunit sa anumang paraan ay huwag mo siyang ipagbibili na kapalit ng salapi. Huwag mo siyang pakikitunguhan nang may paniniil+ pagkatapos mo siyang hamakin. 15  “Kung ang isang lalaki ay magkaroon ng dalawang asawa, ang isa ay iniibig at ang isa naman ay kinapopootan, at sila, ang iniibig at ang kinapopootan, ay magsilang ng mga anak sa kaniya, at ang panganay na anak ay mula sa kinapopootan,+ 16  mangyayari rin nga na sa araw na ibibigay niya sa kaniyang mga anak ang kaniyang pag-aari bilang mana, hindi siya pahihintulutang gawing kaniyang panganay ang anak ng iniibig sa ikalulugi ng anak ng kinapopootan, na siyang panganay.+ 17  Sapagkat dapat niyang kilalanin bilang panganay ang anak ng kinapopootan sa pamamagitan ng pagbibigay sa kaniya ng dalawang bahagi sa lahat ng masumpungang taglay niya,+ sapagkat ang isang iyon ang pasimula ng kaniyang kakayahang magkaanak.+ Ang karapatan sa posisyon ng pagkapanganay ay nauukol sa kaniya.+ 18  “Kung ang isang lalaki ay may isang anak na sutil at mapaghimagsik,+ na hindi siya nakikinig sa tinig ng kaniyang ama o sa tinig ng kaniyang ina,+ at itinuwid na nila siya ngunit hindi siya nakikinig sa kanila,+ 19  hahawakan nga siya ng kaniyang ama at ng kaniyang ina at ilalabas siya sa matatandang lalaki ng kaniyang lunsod at sa pintuang-daan ng kaniyang dako,+ 20  at sasabihin nila sa matatandang lalaki ng kaniyang lunsod, ‘Ang anak naming ito ay sutil at mapaghimagsik; hindi siya nakikinig sa aming tinig,+ palibhasa’y matakaw+ at lasenggo.’+ 21  Kung magkagayon ay pagpupupukulin siya ng mga bato ng lahat ng lalaki ng kaniyang lunsod, at dapat siyang mamatay. Gayon mo aalisin ang kasamaan sa gitna mo, at maririnig ng buong Israel at matatakot nga.+ 22  “At kung ang isang lalaki ay magkaroon ng isang kasalanang nararapat sa hatol na kamatayan, at pinatay siya,+ at ibinitin mo siya sa isang tulos,+ 23  ang kaniyang bangkay ay hindi dapat manatili nang buong magdamag sa tulos;+ kundi dapat mo siyang ilibing sa araw na iyon, sapagkat yaong nakabitin ay isang bagay na isinumpa ng Diyos;+ at huwag mong durungisan ang iyong lupa, na ibinibigay sa iyo ni Jehova na iyong Diyos bilang mana.+

Talababa