Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Deuteronomio 2:1-37

2  “Nang magkagayon ay pumihit tayo at lumisan patungong ilang sa daang patungo sa Dagat na Pula, gaya ng sinalita ni Jehova sa akin;+ at maraming araw tayong lumigid sa Bundok Seir.  Nang dakong huli ay ganito ang sinabi sa akin ni Jehova,  ‘Matagal na rin kayong lumiligid sa bundok na ito.+ Mag-iba kayo ng inyong direksiyon patungong hilaga.  At utusan mo ang bayan, na sinasabi: “Daraan kayo sa hanggahan ng inyong mga kapatid,+ na mga anak ni Esau,+ na tumatahan sa Seir;+ at matatakot sila dahil sa inyo,+ at mag-ingat kayong mabuti.  Huwag kang makikipaghidwaan sa kanila, sapagkat hindi ko ibibigay sa inyo ang kanilang lupain kahit ang kasinlapad man ng talampakan ng paa; sapagkat ibinigay ko kay Esau ang Bundok Seir bilang ari-arian.+  Anumang pagkain na mabibili ninyo ng salapi mula sa kanila ay kainin ninyo; at anumang tubig na mabibili ninyo ng salapi mula sa kanila ay inumin ninyo.+  Sapagkat pinagpala ka ni Jehova na iyong Diyos sa bawat gawa ng iyong kamay.+ Nalalaman niyang lubos ang paglakad mo sa malaking ilang na ito. Sa apatnapung+ taóng ito ay sumaiyo si Jehova na iyong Diyos. Hindi ka nagkulang ng anuman.” ’+  Kaya dumaan tayong palayo sa ating mga kapatid, na mga anak ni Esau,+ na tumatahan sa Seir, mula sa daan ng Araba,+ mula sa Elat at mula sa Ezion-geber.+ “Sumunod ay pumihit tayo at yumaon sa daan ng ilang ng Moab.+  At sinabi sa akin ni Jehova, ‘Huwag mong liligaligin ang Moab o makikipagdigma ka man sa kanila, sapagkat hindi ko ibibigay sa iyo ang alinman sa kaniyang lupain bilang ari-arian, sapagkat sa mga anak ni Lot+ ay ibinigay ko ang Ar+ bilang ari-arian. 10  (Ang mga Emim+ ay tumatahan doon noong mga panahong nagdaan, isang bayang dakila at marami at matatangkad na gaya ng mga Anakim.+ 11  Kung tungkol sa mga Repaim,+ sila ay itinuturing ding gaya ng mga Anakim,+ at Emim ang itinawag sa kanila ng mga Moabita. 12  At ang mga Horita+ ay tumatahan sa Seir noong mga panahong nagdaan, at itinaboy sila ng mga anak ni Esau+ at nilipol sila mula sa harap nila at tumahang kahalili nila,+ katulad ng dapat gawin ng Israel sa lupain na kaniyang ari-arian, na tiyak na ibibigay sa kanila ni Jehova.) 13  Sa pagkakataong ito ay bumangon kayo at tawirin ninyo ang agusang libis ng Zered.’ Sa gayon ay tinawid natin ang agusang libis ng Zered.+ 14  At ang mga araw na inilakad natin mula sa Kades-barnea hanggang sa tawirin natin ang agusang libis ng Zered ay tatlumpu’t walong taon, hanggang sa ang buong salinlahi ng mga lalaking mandirigma ay sumapit sa kanilang kawakasan mula sa gitna ng kampo, gaya ng isinumpa sa kanila ni Jehova.+ 15  At ang kamay+ ni Jehova ay naging laban din sa kanila upang ligaligin sila mula sa gitna ng kampo, hanggang sa sumapit sila sa kanilang kawakasan.+ 16  “At nangyari nga nang ang lahat ng lalaking mandirigma ay mamatay na mula sa gitna ng bayan,+ 17  si Jehova ay nagsalita pa sa akin, na sinasabi, 18  ‘Ikaw ay daraan ngayon sa teritoryo ng Moab, samakatuwid ay sa Ar,+ 19  at lalapit ka sa harap ng mga anak ni Ammon. Huwag mo silang liligaligin o makikipaghidwaan ka man sa kanila, sapagkat hindi ko ibibigay sa iyo ang alinman sa lupain ng mga anak ni Ammon bilang ari-arian, sapagkat ibinigay ko iyon sa mga anak ni Lot bilang ari-arian.+ 20  Iyon ay dati ring itinuturing na lupain ng mga Repaim.+ (Ang mga Repaim ay tumatahan doon noong mga panahong nagdaan, at Zamzumim ang itinawag sa kanila ng mga Ammonita. 21  Sila ay isang bayang dakila at marami at matatangkad na gaya ng mga Anakim;+ at nilipol sila ni Jehova+ mula sa harap nila, upang maitaboy nila sila at tumahang kahalili nila; 22  katulad ng ginawa niya para sa mga anak ni Esau, na tumatahan sa Seir,+ noong lipulin niya ang mga Horita+ mula sa harap nila, upang maitaboy nila sila at tumahang kahalili nila hanggang sa araw na ito. 23  Kung tungkol sa mga Avim,+ na tumatahan sa mga pamayanan hanggang sa Gaza,+ ang mga Captorim,+ na nagmula sa Captor,+ ang lumipol sa kanila, upang makatahan silang kahalili nila.) 24  “ ‘Tumindig kayo, lumisan kayo at tawirin ninyo ang agusang libis ng Arnon.+ Tingnan mo, ibinigay ko na sa iyong kamay si Sihon+ na hari ng Hesbon, ang Amorita. Kaya pasimulan mo nang ariin ang kaniyang lupain, at makipagdigma ka sa kaniya. 25  Sa araw na ito ay pasisimulan kong ilagay ang panghihilakbot sa iyo at ang pagkatakot sa iyo sa harap ng mga bayan sa silong ng buong langit, na makaririnig ng ulat tungkol sa iyo; at sila nga ay maliligalig at magkakaroon ng mga kirot na tulad ng sa panganganak dahil sa iyo.’+ 26  “Pagkatapos ay nagsugo ako ng mga mensahero mula sa ilang ng Kedemot+ kay Sihon+ na hari ng Hesbon taglay ang mga salita ng kapayapaan,+ na sinasabi, 27  ‘Paraanin mo ako sa iyong lupain. Sa daan lamang ako lalakad. Hindi ako liliko sa kanan o sa kaliwa.+ 28  Anumang pagkain ang ipagbibili mo sa akin kapalit ng salapi ay kakainin ko; at anumang tubig ang ibibigay mo sa akin kapalit ng salapi ay iinumin ko. Paraanin mo lamang ako ang aking mga paa,+ 29  katulad ng ginawa sa akin ng mga anak ni Esau na tumatahan sa Seir+ at ng mga Moabita+ na tumatahan sa Ar, hanggang sa makatawid ako sa Jordan patungo sa lupain na ibinibigay sa amin ni Jehova na aming Diyos.’+ 30  At hindi kami pinahintulutan ni Sihon na hari ng Hesbon na dumaan sa kaniya, sapagkat hinayaan ni Jehova na iyong Diyos na magmatigas+ ang kaniyang espiritu at maging matigas ang kaniyang puso, upang ibigay siya sa iyong kamay gaya ng sa araw na ito.+ 31  “Dahil dito ay sinabi sa akin ni Jehova, ‘Tingnan mo, pinasimulan ko nang pabayaan sa iyo si Sihon at ang kaniyang lupain. Pasimulan mong ariin ang kaniyang lupain.’+ 32  Nang lumabas si Sihon, siya at ang kaniyang buong bayan, upang salubungin tayo sa pagbabaka sa Jahaz,+ 33  nang magkagayon ay pinabayaan siya sa atin ni Jehova na ating Diyos,+ anupat natalo natin siya+ at ang kaniyang mga anak at ang kaniyang buong bayan. 34  At binihag natin ang lahat ng kaniyang mga lunsod nang mismong panahong iyon at itinalaga sa pagkapuksa+ ang bawat lunsod, mga lalaki at mga babae at maliliit na bata. Wala tayong itinirang buháy. 35  Ang mga alagang hayop lamang ang dinambong natin para sa ating sarili, kasama ng samsam sa mga lunsod na nabihag natin.+ 36  Mula sa Aroer,+ na nasa tabi ng pampang ng agusang libis ng Arnon, at sa lunsod na nasa agusang libis, hanggang sa Gilead, ay walang bayan na naging lubhang mataas para sa atin.+ Ang lahat ng mga iyon ay pinabayaan sa atin ni Jehova na ating Diyos. 37  Gayunma’y hindi ka lumapit sa lupain ng mga anak ni Ammon,+ sa buong pampang ng agusang libis ng Jabok,+ ni sa mga lunsod ng bulubunduking pook, ni sa anumang bagay na tungkol doon ay nag-utos si Jehova na ating Diyos.

Talababa