Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Deuteronomio 13:1-18

13  “Kung bumangon sa gitna mo ang isang propeta+ o isang mánanaginíp+ ng isang panaginip at magbigay sa iyo ng isang tanda o isang palatandaan,+  at magkatotoo ang tanda o ang palatandaan na sinalita niya sa iyo,+ na sinasabi, ‘Sumunod tayo sa ibang mga diyos, na hindi mo kilala, at paglingkuran natin sila,’  huwag mong pakinggan ang mga salita ng propetang iyon o ang mánanaginíp ng panaginip na iyon,+ sapagkat sinusubok kayo ni Jehova na inyong Diyos+ upang alamin kung iniibig ninyo si Jehova na inyong Diyos nang inyong buong puso at nang inyong buong kaluluwa.+  Kay Jehova na inyong Diyos kayo dapat sumunod, at siya ang dapat ninyong katakutan, at ang kaniyang mga utos ang dapat ninyong tuparin, at sa kaniyang tinig kayo dapat makinig, at siya ang dapat ninyong paglingkuran, at sa kaniya kayo dapat mangunyapit.+  At ang propetang iyon+ o ang mánanaginíp na iyon ng panaginip ay dapat patayin,+ sapagkat nagsalita siya ng paghihimagsik laban kay Jehova na inyong Diyos, na naglabas sa inyo mula sa lupain ng Ehipto at tumubos sa iyo mula sa bahay ng mga alipin, upang ilihis ka mula sa daan na iniuutos sa iyo ni Jehova na iyong Diyos na lakaran;+ at aalisin mo ang kasamaan sa gitna mo.+  “Kung ang kapatid mo, na anak ng iyong ina, o ang iyong anak na lalaki o ang iyong anak na babae o ang iyong minamahal na asawa o ang iyong kaibigan na gaya ng iyong sariling kaluluwa,+ ay manghikayat sa iyo nang lihim, na sinasabi, ‘Humayo tayo at maglingkod sa ibang mga diyos,’+ na hindi mo kilala, ikaw man ni ng iyong mga ninuno,  ang ilan sa mga diyos ng mga bayan na nasa buong palibot ninyo, yaong malalapit sa iyo o yaong malalayo sa iyo, mula sa isang dulo ng lupain hanggang sa kabilang dulo ng lupain,  huwag kang sumang-ayon sa kaniyang nais o makinig man sa kaniya,+ ni maawa man sa kaniya ang iyong mata, ni mahabag ka man,+ ni pagtakpan man siya upang ipagsanggalang;  kundi dapat mo siyang patayin nang walang pagsala.+ Ang iyong kamay ang mangunguna laban sa kaniya upang patayin siya, at pagkatapos ay ang kamay ng buong bayan.+ 10  At babatuhin mo siya ng mga bato, at dapat siyang mamatay,+ sapagkat hinangad niyang italikod ka mula kay Jehova na iyong Diyos, na naglabas sa iyo mula sa lupain ng Ehipto, mula sa bahay ng mga alipin.+ 11  Sa gayon ay maririnig ng buong Israel at matatakot, at hindi na sila muling gagawa ng anumang gaya ng masamang bagay na ito sa gitna mo.+ 12  “Kung marinig mong sinabi sa isa sa iyong mga lunsod, na ibinibigay sa iyo ni Jehova na iyong Diyos upang doon manahanan, 13  ‘May mga walang-kabuluhang lalaki na lumabas mula sa gitna mo+ upang maitalikod nila ang mga tumatahan sa kanilang lunsod,+ na sinasabi: “Humayo tayo at maglingkod sa ibang mga diyos,” na hindi ninyo kilala,’ 14  magsaliksik ka rin at magsiyasat at mag-usisa nang lubusan;+ at kung ang bagay na ito ay maitatag bilang katotohanan, ang karima-rimarim na bagay na ito ay ginawa sa gitna mo, 15  dapat mong saktan nang walang pagsala ang mga tumatahan sa lunsod na iyon sa pamamagitan ng talim ng tabak.+ Italaga mo iyon at ang lahat ng naroroon, at ang mga alagang hayop nito, sa pagkapuksa+ sa talim ng tabak. 16  At ang lahat ng nasamsam doon ay dapat mong tipunin sa gitna ng liwasan nito, at sunugin mo sa apoy ang lunsod+ at ang lahat ng nasamsam doon bilang buong handog kay Jehova na iyong Diyos, at iyon ay magiging isang bunton ng mga guho hanggang sa panahong walang takda.+ Hindi na iyon itatayong muli. 17  At walang anuman ang dapat madikit sa iyong kamay mula sa bagay na ginawang sagrado sa pamamagitan ng pagbabawal,+ upang talikuran ni Jehova ang kaniyang nag-aapoy na galit+ at bigyan ka nga ng awa at tiyak na pagpakitaan ka niya ng awa+ at paramihin ka, gaya ng isinumpa niya sa iyong mga ninuno.+ 18  Sapagkat dapat kang makinig sa tinig ni Jehova na iyong Diyos sa pamamagitan ng pagtupad sa lahat ng kaniyang mga utos+ na iniuutos ko sa iyo ngayon, upang magawa mo kung ano ang tama sa paningin ni Jehova na iyong Diyos.+

Talababa