Accessibility setting

Pumili ng wika

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Pumunta sa nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online

BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Colosas 3:1-25

3  Gayunman, kung ibinangon+ kayong kasama ng Kristo, patuloy ninyong hanapin ang mga bagay na nasa itaas,+ kung saan ang Kristo ay nakaupo sa kanan ng Diyos.+  Panatilihin ninyong nakatuon ang inyong mga pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas,+ hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa.+  Sapagkat kayo ay namatay,+ at ang inyong buhay+ ay nakatagong kasama ng Kristo kaisa+ ng Diyos.  Kapag ang Kristo, na ating buhay,+ ay nahayag, kung magkagayon ay mahahayag+ din kayong kasama niya sa kaluwalhatian.+  Patayin ninyo,+ kung gayon, ang mga sangkap+ ng inyong katawan na nasa ibabaw ng lupa may kinalaman sa pakikiapid, karumihan, pita sa sekso,+ nakasasakit na pagnanasa, at kaimbutan,+ na siyang idolatriya.  Dahil sa mga bagay na iyon ay dumarating ang poot ng Diyos.+  Sa mismong mga bagay na iyon ay minsan na rin kayong lumakad noong nabubuhay kayo sa mga iyon.+  Ngunit ngayon ay alisin nga ninyo ang lahat ng mga iyon sa inyo,+ poot, galit, kasamaan, mapang-abusong pananalita,+ at malaswang pananalita+ mula sa inyong bibig.  Huwag kayong magsisinungaling sa isa’t isa.+ Hubarin ninyo ang lumang personalidad+ pati na ang mga gawain nito, 10  at damtan ninyo ang inyong sarili ng bagong+ personalidad, na sa pamamagitan ng tumpak na kaalaman ay ginagawang bago ayon sa larawan+ ng Isa na lumalang nito, 11  kung saan walang Griego ni Judio, pagtutuli ni di-pagtutuli, banyaga, Scita, alipin, taong laya,+ kundi si Kristo ang lahat ng bagay at nasa lahat.+ 12  Alinsunod dito, bilang mga pinili ng Diyos,+ banal at iniibig, damtan ninyo ang inyong sarili ng magiliw na pagmamahal na may habag,+ kabaitan, kababaan ng pag-iisip,+ kahinahunan,+ at mahabang pagtitiis.+ 13  Patuloy ninyong pagtiisan ang isa’t isa at lubusang patawarin ang isa’t isa+ kung ang sinuman ay may dahilan sa pagrereklamo+ laban sa iba. Kung paanong si Jehova ay lubusang nagpatawad sa inyo,+ gayon din naman ang gawin ninyo. 14  Ngunit, bukod pa sa lahat ng bagay na ito, damtan ninyo ang inyong sarili ng pag-ibig,+ sapagkat ito ay isang sakdal na bigkis+ ng pagkakaisa. 15  Gayundin, hayaang ang kapayapaan+ ng Kristo ang pumatnubay sa inyong mga puso,+ sapagkat doon nga kayo tinawag sa isang katawan.+ At ipakita ninyong kayo ay mapagpasalamat. 16  Hayaang ang salita ng Kristo ay manahan sa inyo nang sagana sa buong karunungan.+ Patuloy na magturo+ at magpaalalahanan sa isa’t isa sa pamamagitan ng mga salmo,+ mga papuri sa Diyos, mga espirituwal na awit+ na may kagandahang-loob, na umaawit sa inyong mga puso kay Jehova.+ 17  At anuman ang inyong ginagawa sa salita o sa gawa,+ gawin ninyo ang lahat ng bagay sa pangalan ng Panginoong Jesus,+ na pinasasalamatan+ ang Diyos na Ama sa pamamagitan niya. 18  Kayong mga asawang babae, magpasakop+ kayo sa inyu-inyong asawang lalaki, gaya ng nararapat sa Panginoon. 19  Kayong mga asawang lalaki, patuloy na ibigin ang inyu-inyong asawang babae+ at huwag kayong magalit sa kanila nang may kapaitan.+ 20  Kayong mga anak, maging masunurin+ kayo sa inyong mga magulang sa lahat ng bagay, sapagkat ito ay lubhang kalugud-lugod sa Panginoon. 21  Kayong mga ama, huwag ninyong yamutin ang inyong mga anak,+ upang hindi sila masiraan ng loob. 22  Kayong mga alipin, maging masunurin kayo sa lahat ng bagay doon sa inyong mga panginoon ayon sa laman,+ hindi sa pamamagitan ng mga gawa na pakitang-taong paglilingkod, gaya ng mga nagpapalugod sa tao,+ kundi may kataimtiman ng puso, na may takot kay Jehova.+ 23  Anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ito nang buong kaluluwa+ na gaya ng kay Jehova,+ at hindi sa mga tao, 24  sapagkat alam ninyong tatanggapin ninyo mula kay Jehova+ ang kaukulang gantimpala ng mana.+ Magpaalipin kayo sa Panginoon, kay Kristo.+ 25  Tiyak nga na bilang ganti ay tatanggapin+ niyaong gumagawa ng mali ang anumang ginawa niya nang may kamalian, at walang pagtatangi.+

Talababa