Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Colosas 3:1-25

3  Gayunman, kung ibinangon+ kayong kasama ng Kristo, patuloy ninyong hanapin ang mga bagay na nasa itaas,+ kung saan ang Kristo ay nakaupo sa kanan ng Diyos.+  Panatilihin ninyong nakatuon ang inyong mga pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas,+ hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa.+  Sapagkat kayo ay namatay,+ at ang inyong buhay+ ay nakatagong kasama ng Kristo kaisa+ ng Diyos.  Kapag ang Kristo, na ating buhay,+ ay nahayag, kung magkagayon ay mahahayag+ din kayong kasama niya sa kaluwalhatian.+  Patayin ninyo,+ kung gayon, ang mga sangkap+ ng inyong katawan na nasa ibabaw ng lupa may kinalaman sa pakikiapid, karumihan, pita sa sekso,+ nakasasakit na pagnanasa, at kaimbutan,+ na siyang idolatriya.  Dahil sa mga bagay na iyon ay dumarating ang poot ng Diyos.+  Sa mismong mga bagay na iyon ay minsan na rin kayong lumakad noong nabubuhay kayo sa mga iyon.+  Ngunit ngayon ay alisin nga ninyo ang lahat ng mga iyon sa inyo,+ poot, galit, kasamaan, mapang-abusong pananalita,+ at malaswang pananalita+ mula sa inyong bibig.  Huwag kayong magsisinungaling sa isa’t isa.+ Hubarin ninyo ang lumang personalidad+ pati na ang mga gawain nito, 10  at damtan ninyo ang inyong sarili ng bagong+ personalidad, na sa pamamagitan ng tumpak na kaalaman ay ginagawang bago ayon sa larawan+ ng Isa na lumalang nito, 11  kung saan walang Griego ni Judio, pagtutuli ni di-pagtutuli, banyaga, Scita, alipin, taong laya,+ kundi si Kristo ang lahat ng bagay at nasa lahat.+ 12  Alinsunod dito, bilang mga pinili ng Diyos,+ banal at iniibig, damtan ninyo ang inyong sarili ng magiliw na pagmamahal na may habag,+ kabaitan, kababaan ng pag-iisip,+ kahinahunan,+ at mahabang pagtitiis.+ 13  Patuloy ninyong pagtiisan ang isa’t isa at lubusang patawarin ang isa’t isa+ kung ang sinuman ay may dahilan sa pagrereklamo+ laban sa iba. Kung paanong si Jehova ay lubusang nagpatawad sa inyo,+ gayon din naman ang gawin ninyo. 14  Ngunit, bukod pa sa lahat ng bagay na ito, damtan ninyo ang inyong sarili ng pag-ibig,+ sapagkat ito ay isang sakdal na bigkis+ ng pagkakaisa. 15  Gayundin, hayaang ang kapayapaan+ ng Kristo ang pumatnubay sa inyong mga puso,+ sapagkat doon nga kayo tinawag sa isang katawan.+ At ipakita ninyong kayo ay mapagpasalamat. 16  Hayaang ang salita ng Kristo ay manahan sa inyo nang sagana sa buong karunungan.+ Patuloy na magturo+ at magpaalalahanan sa isa’t isa sa pamamagitan ng mga salmo,+ mga papuri sa Diyos, mga espirituwal na awit+ na may kagandahang-loob, na umaawit sa inyong mga puso kay Jehova.+ 17  At anuman ang inyong ginagawa sa salita o sa gawa,+ gawin ninyo ang lahat ng bagay sa pangalan ng Panginoong Jesus,+ na pinasasalamatan+ ang Diyos na Ama sa pamamagitan niya. 18  Kayong mga asawang babae, magpasakop+ kayo sa inyu-inyong asawang lalaki, gaya ng nararapat sa Panginoon. 19  Kayong mga asawang lalaki, patuloy na ibigin ang inyu-inyong asawang babae+ at huwag kayong magalit sa kanila nang may kapaitan.+ 20  Kayong mga anak, maging masunurin+ kayo sa inyong mga magulang sa lahat ng bagay, sapagkat ito ay lubhang kalugud-lugod sa Panginoon. 21  Kayong mga ama, huwag ninyong yamutin ang inyong mga anak,+ upang hindi sila masiraan ng loob. 22  Kayong mga alipin, maging masunurin kayo sa lahat ng bagay doon sa inyong mga panginoon ayon sa laman,+ hindi sa pamamagitan ng mga gawa na pakitang-taong paglilingkod, gaya ng mga nagpapalugod sa tao,+ kundi may kataimtiman ng puso, na may takot kay Jehova.+ 23  Anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ito nang buong kaluluwa+ na gaya ng kay Jehova,+ at hindi sa mga tao, 24  sapagkat alam ninyong tatanggapin ninyo mula kay Jehova+ ang kaukulang gantimpala ng mana.+ Magpaalipin kayo sa Panginoon, kay Kristo.+ 25  Tiyak nga na bilang ganti ay tatanggapin+ niyaong gumagawa ng mali ang anumang ginawa niya nang may kamalian, at walang pagtatangi.+

Talababa