Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Colosas 1:1-29

1  Si Pablo, isang apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos,+ at si Timoteo+ na ating kapatid  sa mga banal at sa tapat na mga kapatid na kaisa+ ni Kristo sa Colosas: Magkaroon nawa kayo ng di-sana-nararapat na kabaitan at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama.+  Pinasasalamatan+ naming lagi ang Diyos na Ama ng ating Panginoong Jesu-Kristo kapag nananalangin kami para sa inyo,+  yamang narinig namin ang tungkol sa inyong pananampalataya may kaugnayan kay Kristo Jesus at sa pag-ibig na taglay ninyo para sa lahat ng mga banal+  dahil sa pag-asa+ na inilalaan para sa inyo sa langit.+ Ang pag-asang ito ay narinig ninyo noon sa pamamagitan ng pagsasabi ng katotohanan ng mabuting balitang iyon+  na dumating sa inyo, kung paanong ito ay namumunga+ at lumalago+ sa buong sanlibutan+ gaya rin naman sa gitna ninyo, mula nang araw na marinig ninyo at may-katumpakang malaman ang di-sana-nararapat na kabaitan+ ng Diyos sa katotohanan.+  Iyan ang inyong natutuhan mula kay Epafras+ na ating minamahal na kapuwa alipin, na isang tapat na ministro ng Kristo para sa amin,  na siya ring nagbunyag sa amin ng inyong pag-ibig+ sa espirituwal na paraan.  Iyan din ang dahilan kung bakit kami, mula nang araw na marinig namin iyon, ay hindi tumitigil sa pananalangin para sa inyo+ at sa paghiling na mapuspos kayo ng tumpak na kaalaman+ sa kaniyang kalooban na may buong karunungan+ at espirituwal na pagkaunawa,+ 10  sa layuning lumakad nang karapat-dapat+ kay Jehova+ upang palugdan siya nang lubos samantalang patuloy kayong namumunga sa bawat mabuting gawa+ at lumalago sa tumpak+ na kaalaman sa Diyos, 11  na pinalalakas taglay ang buong kapangyarihan ayon sa kaniyang maluwalhating kalakasan+ nang sa gayon ay makapagbata+ nang lubos at magkaroon ng mahabang pagtitiis taglay ang kagalakan, 12  na pinasasalamatan ang Ama na nagpangyaring maging karapat-dapat kayo sa inyong pakikibahagi sa mana+ ng mga banal+ sa liwanag.+ 13  Iniligtas niya tayo mula sa awtoridad+ ng kadiliman at inilipat+ tayo sa kaharian+ ng Anak ng kaniyang pag-ibig,+ 14  na sa pamamagitan niya ay taglay natin ang ating paglaya sa pamamagitan ng pantubos, ang kapatawaran ng ating mga kasalanan.+ 15  Siya ang larawan+ ng di-nakikitang+ Diyos, ang panganay+ sa lahat ng nilalang; 16  sapagkat sa pamamagitan niya+ ang lahat ng iba pang bagay ay nilalang sa langit at sa ibabaw ng lupa, ang mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di-nakikita, maging mga trono man o mga pagkapanginoon o mga pamahalaan o mga awtoridad.+ Ang lahat ng iba pang bagay ay nilalang sa pamamagitan niya+ at para sa kaniya. 17  Gayundin, siya ay una pa sa lahat ng iba pang bagay+ at sa pamamagitan niya ang lahat ng iba pang bagay ay pinairal,+ 18  at siya ang ulo ng katawan, ang kongregasyon.+ Siya ang pasimula, ang panganay mula sa mga patay,+ upang siya ang maging una+ sa lahat ng bagay; 19  sapagkat minabuti ng Diyos na ang buong kalubusan+ ay manahan sa kaniya, 20  at sa pamamagitan niya ay ipagkasundong+ muli sa kaniyang sarili ang lahat ng iba pang bagay+ sa paggawa ng kapayapaan+ sa pamamagitan ng dugo+ na kaniyang itinigis sa pahirapang tulos,+ maging ang mga iyon man ay mga bagay sa ibabaw ng lupa o mga bagay sa langit. 21  Kayo nga na mga dating hiwalay+ at mga kaaway sa dahilang ang inyong mga pag-iisip ay nasa mga gawang balakyot+ 22  ay muli niya ngayong ipinakipagkasundo+ sa pamamagitan ng katawang laman ng isang iyon sa pamamagitan ng kaniyang kamatayan,+ upang kayo ay iharap na banal at walang dungis+ at malaya sa anumang akusasyon+ sa harap niya, 23  sabihin pa, kung kayo ay nananatili sa pananampalataya,+ na nakatayo sa pundasyon+ at matatag+ at hindi naililihis mula sa pag-asa ng mabuting balitang iyon na inyong narinig,+ at siyang ipinangaral+ sa lahat ng nilalang+ na nasa silong ng langit. Tungkol sa mabuting balitang ito, akong si Pablo ay naging ministro.+ 24  Ako ngayon ay nagsasaya sa aking mga pagdurusa para sa inyo,+ at pinupunan ko, sa ganang akin, ang kakulangan ng mga kapighatian+ ng Kristo sa aking laman alang-alang sa kaniyang katawan, na siyang kongregasyon.+ 25  Ako ay naging isang ministro+ ng kongregasyong ito ayon sa pagiging katiwala+ mula sa Diyos na ibinigay sa akin para sa inyong kapakanan upang ipangaral nang lubusan ang salita ng Diyos, 26  ang sagradong lihim+ na itinago mula sa nakalipas na mga sistema ng mga bagay+ at mula sa nakaraang mga salinlahi. Ngunit ngayon ay ginawa na itong hayag+ sa kaniyang mga banal, 27  na sa kanila ay nalugod ang Diyos na ipaalam kung ano ang maluwalhating kayamanan+ ng sagradong lihim+ na ito sa gitna ng mga bansa. Ito ay si Kristo+ na kaisa ninyo, ang pag-asa ng kaniyang kaluwalhatian.+ 28  Siya ang aming inihahayag,+ na pinaaalalahanan ang bawat tao at tinuturuan ang bawat tao sa buong karunungan,+ upang ang bawat tao ay maiharap naming ganap+ na kaisa ni Kristo. 29  Sa layunin ngang ito ay nagpapagal ako, na nagpupunyagi+ ayon sa pagkilos+ niya at siyang gumagana sa akin taglay ang kapangyarihan.+

Talababa