Accessibility setting

Pumili ng wika

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Pumunta sa nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online

BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Colosas 1:1-29

1  Si Pablo, isang apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos,+ at si Timoteo+ na ating kapatid  sa mga banal at sa tapat na mga kapatid na kaisa+ ni Kristo sa Colosas: Magkaroon nawa kayo ng di-sana-nararapat na kabaitan at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama.+  Pinasasalamatan+ naming lagi ang Diyos na Ama ng ating Panginoong Jesu-Kristo kapag nananalangin kami para sa inyo,+  yamang narinig namin ang tungkol sa inyong pananampalataya may kaugnayan kay Kristo Jesus at sa pag-ibig na taglay ninyo para sa lahat ng mga banal+  dahil sa pag-asa+ na inilalaan para sa inyo sa langit.+ Ang pag-asang ito ay narinig ninyo noon sa pamamagitan ng pagsasabi ng katotohanan ng mabuting balitang iyon+  na dumating sa inyo, kung paanong ito ay namumunga+ at lumalago+ sa buong sanlibutan+ gaya rin naman sa gitna ninyo, mula nang araw na marinig ninyo at may-katumpakang malaman ang di-sana-nararapat na kabaitan+ ng Diyos sa katotohanan.+  Iyan ang inyong natutuhan mula kay Epafras+ na ating minamahal na kapuwa alipin, na isang tapat na ministro ng Kristo para sa amin,  na siya ring nagbunyag sa amin ng inyong pag-ibig+ sa espirituwal na paraan.  Iyan din ang dahilan kung bakit kami, mula nang araw na marinig namin iyon, ay hindi tumitigil sa pananalangin para sa inyo+ at sa paghiling na mapuspos kayo ng tumpak na kaalaman+ sa kaniyang kalooban na may buong karunungan+ at espirituwal na pagkaunawa,+ 10  sa layuning lumakad nang karapat-dapat+ kay Jehova+ upang palugdan siya nang lubos samantalang patuloy kayong namumunga sa bawat mabuting gawa+ at lumalago sa tumpak+ na kaalaman sa Diyos, 11  na pinalalakas taglay ang buong kapangyarihan ayon sa kaniyang maluwalhating kalakasan+ nang sa gayon ay makapagbata+ nang lubos at magkaroon ng mahabang pagtitiis taglay ang kagalakan, 12  na pinasasalamatan ang Ama na nagpangyaring maging karapat-dapat kayo sa inyong pakikibahagi sa mana+ ng mga banal+ sa liwanag.+ 13  Iniligtas niya tayo mula sa awtoridad+ ng kadiliman at inilipat+ tayo sa kaharian+ ng Anak ng kaniyang pag-ibig,+ 14  na sa pamamagitan niya ay taglay natin ang ating paglaya sa pamamagitan ng pantubos, ang kapatawaran ng ating mga kasalanan.+ 15  Siya ang larawan+ ng di-nakikitang+ Diyos, ang panganay+ sa lahat ng nilalang; 16  sapagkat sa pamamagitan niya+ ang lahat ng iba pang bagay ay nilalang sa langit at sa ibabaw ng lupa, ang mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di-nakikita, maging mga trono man o mga pagkapanginoon o mga pamahalaan o mga awtoridad.+ Ang lahat ng iba pang bagay ay nilalang sa pamamagitan niya+ at para sa kaniya. 17  Gayundin, siya ay una pa sa lahat ng iba pang bagay+ at sa pamamagitan niya ang lahat ng iba pang bagay ay pinairal,+ 18  at siya ang ulo ng katawan, ang kongregasyon.+ Siya ang pasimula, ang panganay mula sa mga patay,+ upang siya ang maging una+ sa lahat ng bagay; 19  sapagkat minabuti ng Diyos na ang buong kalubusan+ ay manahan sa kaniya, 20  at sa pamamagitan niya ay ipagkasundong+ muli sa kaniyang sarili ang lahat ng iba pang bagay+ sa paggawa ng kapayapaan+ sa pamamagitan ng dugo+ na kaniyang itinigis sa pahirapang tulos,+ maging ang mga iyon man ay mga bagay sa ibabaw ng lupa o mga bagay sa langit. 21  Kayo nga na mga dating hiwalay+ at mga kaaway sa dahilang ang inyong mga pag-iisip ay nasa mga gawang balakyot+ 22  ay muli niya ngayong ipinakipagkasundo+ sa pamamagitan ng katawang laman ng isang iyon sa pamamagitan ng kaniyang kamatayan,+ upang kayo ay iharap na banal at walang dungis+ at malaya sa anumang akusasyon+ sa harap niya, 23  sabihin pa, kung kayo ay nananatili sa pananampalataya,+ na nakatayo sa pundasyon+ at matatag+ at hindi naililihis mula sa pag-asa ng mabuting balitang iyon na inyong narinig,+ at siyang ipinangaral+ sa lahat ng nilalang+ na nasa silong ng langit. Tungkol sa mabuting balitang ito, akong si Pablo ay naging ministro.+ 24  Ako ngayon ay nagsasaya sa aking mga pagdurusa para sa inyo,+ at pinupunan ko, sa ganang akin, ang kakulangan ng mga kapighatian+ ng Kristo sa aking laman alang-alang sa kaniyang katawan, na siyang kongregasyon.+ 25  Ako ay naging isang ministro+ ng kongregasyong ito ayon sa pagiging katiwala+ mula sa Diyos na ibinigay sa akin para sa inyong kapakanan upang ipangaral nang lubusan ang salita ng Diyos, 26  ang sagradong lihim+ na itinago mula sa nakalipas na mga sistema ng mga bagay+ at mula sa nakaraang mga salinlahi. Ngunit ngayon ay ginawa na itong hayag+ sa kaniyang mga banal, 27  na sa kanila ay nalugod ang Diyos na ipaalam kung ano ang maluwalhating kayamanan+ ng sagradong lihim+ na ito sa gitna ng mga bansa. Ito ay si Kristo+ na kaisa ninyo, ang pag-asa ng kaniyang kaluwalhatian.+ 28  Siya ang aming inihahayag,+ na pinaaalalahanan ang bawat tao at tinuturuan ang bawat tao sa buong karunungan,+ upang ang bawat tao ay maiharap naming ganap+ na kaisa ni Kristo. 29  Sa layunin ngang ito ay nagpapagal ako, na nagpupunyagi+ ayon sa pagkilos+ niya at siyang gumagana sa akin taglay ang kapangyarihan.+

Talababa