Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

Bilang 35:1-34

35  At nagsalita si Jehova kay Moises sa mga disyertong kapatagan ng Moab sa tabi ng Jordan+ sa Jerico, na sinasabi:  “Utusan mo ang mga anak ni Israel na bigyan nila ang mga Levita ng mga lunsod+ na tatahanan mula sa mana na kanilang pag-aari, at bibigyan nila ang mga Levita ng pastulan ng mga lunsod sa buong palibot nila.+  At ang mga lunsod ay magiging tahanan nila, samantalang ang kanilang mga pastulan ay magiging para sa kanilang mga alagang hayop at sa kanilang mga pag-aari at para sa lahat ng kanilang maiilap na hayop.  At ang magiging mga pastulan ng mga lunsod, na ibibigay ninyo sa mga Levita, ay mula sa pader ng lunsod at hanggang sa layong isang libong siko sa buong palibot.  At susukat kayo sa labas ng lunsod sa dakong silangan ng dalawang libong siko at sa dakong timog ng dalawang libong siko at sa dakong kanluran ng dalawang libong siko at sa dakong hilaga ng dalawang libong siko, na nasa gitna ang lunsod. Sa kanila ay ito ang magiging mga pastulan ng mga lunsod.  “Ito ang mga lunsod na ibibigay ninyo sa mga Levita: anim na kanlungang lunsod,+ na ibibigay ninyo upang ang mamamatay-tao ay makatakas patungo roon,+ at bukod sa mga iyon ay magbibigay pa kayo ng apatnapu’t dalawang lunsod.  Ang lahat ng mga lunsod na ibibigay ninyo sa mga Levita ay apatnapu’t walong lunsod, ang mga iyon kasama na ang kanilang mga pastulan.+  Ang mga lunsod na ibibigay ninyo ay mula sa pag-aari ng mga anak ni Israel.+ Mula sa marami ay kukuha kayo ng marami, at mula sa kaunti ay kukuha kayo ng kaunti.+ Ang bawat isa, ayon sa kaniyang mana na kukunin niya bilang pag-aari, ay magbibigay ng ilan sa kaniyang mga lunsod sa mga Levita.”  At si Jehova ay patuloy na nagsalita kay Moises, na sinasabi: 10  “Salitain mo sa mga anak ni Israel, at sabihin mo sa kanila, ‘Tatawirin ninyo ang Jordan patungo sa lupain ng Canaan.+ 11  At pipili kayo ng mga lunsod na kumbinyente para sa inyo. Ang mga iyon ay magsisilbing mga kanlungang lunsod para sa inyo, at ang mamamatay-tao na nakapatay ng isang kaluluwa nang di-sinasadya ay tatakas patungo roon.+ 12  At ang mga lunsod ay magiging kanlungan ninyo mula sa tagapaghiganti ng dugo,+ upang hindi mamatay ang mamamatay-tao hanggang sa makatayo siya sa harap ng kapulungan upang hatulan.+ 13  At ang mga lunsod na ibibigay ninyo, ang anim na kanlungang lunsod, ay nakalaan para sa inyo. 14  Tatlong lunsod ang ibibigay ninyo sa panig na ito ng Jordan,+ at tatlong lunsod ang ibibigay ninyo sa lupain ng Canaan.+ Ang mga iyon ay magiging mga kanlungang lunsod. 15  Ang anim na lunsod na ito ang magiging kanlungan para sa mga anak ni Israel at para sa naninirahang dayuhan+ at para sa nakikipamayan sa gitna nila, upang makatakas patungo roon ang sinumang nakapatay ng isang kaluluwa nang di-sinasadya.+ 16  “‘At kung nasaktan niya ito sa pamamagitan ng isang kasangkapang bakal anupat ito ay namatay, siya ay isang mamamaslang.+ Walang pagsalang papatayin ang mamamaslang.+ 17  At kung nasaktan niya ito sa pamamagitan ng isang maliit na bato na ikamamatay nito anupat ito ay namatay, siya ay isang mamamaslang. Walang pagsalang papatayin ang mamamaslang. 18  At kung nasaktan niya ito sa pamamagitan ng isang maliit na kasangkapang kahoy na ikamamatay nito anupat ito ay namatay, siya ay isang mamamaslang. Walang pagsalang papatayin ang mamamaslang. 19  “‘Ang tagapaghiganti+ ng dugo ang siyang papatay sa mamamaslang. Kapag nasumpungan niya ito ay siya mismo ang papatay rito. 20  At kung dahil sa pagkapoot ay itinulak niya ito+ o hinagisan niya ito habang inaabangan+ niya upang ito ay mamatay, 21  o dahil sa alitan ay sinaktan niya ito ng kaniyang kamay upang ito ay mamatay, walang pagsalang papatayin ang nanakit. Siya ay isang mamamaslang. Papatayin ng tagapaghiganti ng dugo ang mamamaslang kapag nasumpungan niya ito.+ 22  “‘Ngunit kung sa di-inaasahan at walang alitan ay naitulak niya ito o nahagisan niya ito ng anumang bagay na hindi naman niya ito inaabangan,+ 23  o anumang bato na ikamamatay nito nang hindi niya ito nakikita o naibagsak niya iyon sa kaniya, anupat ito ay namatay, samantalang hindi niya ito kaaway at hindi niya hinahangad ang ikapipinsala nito, 24  ang kapulungan ay hahatol nga sa pagitan ng nanakit at ng tagapaghiganti ng dugo ayon sa mga kahatulang ito.+ 25  At ililigtas ng kapulungan+ ang mamamatay-tao mula sa kamay ng tagapaghiganti ng dugo, at ibabalik siya ng kapulungan sa kaniyang kanlungang lunsod na tinakasan niya, at mananahanan siya roon hanggang sa pagkamatay ng mataas na saserdote na pinahiran ng banal na langis.+ 26  “‘Ngunit kung ang mamamatay-tao ay walang pagsalang lumabas mula sa hangganan ng kaniyang kanlungang lunsod na tatakasan niya, 27  at masumpungan siya ng tagapaghiganti+ ng dugo sa labas ng hangganan ng kaniyang kanlungang lunsod, at patayin ng tagapaghiganti ng dugo ang mamamatay-tao, wala itong pagkakasala sa dugo. 28  Sapagkat dapat siyang manahanan sa kaniyang kanlungang lunsod hanggang sa pagkamatay ng mataas na saserdote,+ at pagkamatay ng mataas na saserdote ay makababalik ang mamamatay-tao sa lupain na kaniyang pag-aari. 29  At ang mga ito ay magiging isang batas sa paghatol para sa inyo sa lahat ng inyong mga salinlahi sa lahat ng inyong mga tahanang dako. 30  “‘Ang bawat nakapatay ng isang kaluluwa ay papatayin bilang mamamaslang+ sa bibig ng mga saksi,+ at ang isang saksi ay hindi makapagpapatotoo laban sa isang kaluluwa upang ito ay mamatay. 31  At huwag kayong tatanggap ng pantubos para sa kaluluwa ng isang mamamaslang na karapat-dapat na mamatay,+ sapagkat walang pagsalang siya ay papatayin.+ 32  At huwag kayong tatanggap ng pantubos para sa isa na tumakas patungo sa kaniyang kanlungang lunsod, upang muling manahanan sa lupain bago mamatay ang mataas na saserdote. 33  “‘At huwag ninyong durumhan ang lupain na kinaroroonan ninyo; sapagkat dugo ang nagpaparumi sa lupain,+ at para sa lupain ay walang pagbabayad-sala may kinalaman sa dugo na naibubo roon maliban sa pamamagitan ng dugo niyaong nagbubo nito.+ 34  At huwag mong durungisan ang lupain na inyong tinatahanan, na sa gitna niyaon ay tumatahan ako; sapagkat akong si Jehova ay tumatahan sa gitna ng mga anak ni Israel.’”+

Talababa