Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Bilang 27:1-23

27  Nang magkagayon ay lumapit ang mga anak na babae ni Zelopehad+ na anak ni Heper na anak ni Gilead na anak ni Makir na anak ni Manases,+ mula sa mga pamilya ni Manases na anak ni Jose. At ito ang mga pangalan ng kaniyang mga anak na babae: si Maala, si Noa at si Hogla at si Milca at si Tirza.+  At tumayo sila sa harap ni Moises at sa harap ni Eleazar na saserdote+ at sa harap ng mga pinuno at ng buong kapulungan sa pasukan ng tolda ng kapisanan, na sinasabi:  “Ang aming ama ay namatay sa ilang,+ gayunma’y hindi siya kasama noon sa kapulungan, samakatuwid ay yaong mga nagpisan laban kay Jehova sa kapulungan ni Kora,+ kundi namatay siya dahil sa kaniyang sariling kasalanan;+ at hindi siya nagkaroon ng mga anak na lalaki.  Bakit aalisin ang pangalan ng aming ama mula sa gitna ng kaniyang pamilya sa dahilang hindi siya nagkaroon ng anak na lalaki?+ O bigyan naman ninyo kami ng pag-aari sa gitna ng mga kapatid ng aming ama.”+  Dahil dito ay dinala ni Moises ang kanilang usapin sa harap ni Jehova.+  At ganito ang sinabi ni Jehova kay Moises:  “Ang mga anak na babae ni Zelopehad ay nagsasalita ng tama. Dapat mo nga silang bigyan ng pag-aari na pinakamana sa gitna ng mga kapatid ng kanilang ama, at isasalin mo sa kanila ang mana ng kanilang ama.+  At sa mga anak ni Israel ay sasalitain mo, na sinasabi, ‘Kung ang sinumang tao ay mamatay na walang anak na lalaki, isasalin nga ninyo sa kaniyang anak na babae ang kaniyang mana.  At kung wala siyang anak na babae, ibibigay nga ninyo sa kaniyang mga kapatid ang kaniyang mana. 10  At kung wala siyang kapatid, ibibigay nga ninyo sa mga kapatid ng kaniyang ama ang kaniyang mana. 11  At kung ang kaniyang ama ay walang kapatid, ibibigay nga ninyo ang kaniyang mana sa kaniyang kadugo+ na pinakamalapit sa kaniya sa kaniyang pamilya, at aariin niya iyon. At ito ay magiging isang batas batay sa hudisyal na pasiya para sa mga anak ni Israel, gaya ng iniutos ni Jehova kay Moises.’” 12  At sinabi ni Jehova kay Moises: “Umahon ka sa bundok na ito ng Abarim+ at tingnan mo ang lupain na tiyak na ibibigay ko sa mga anak ni Israel.+ 13  Kapag nakita mo na iyon, kung magkagayon ay mapipisan ka na sa iyong bayan,+ oo, ikaw, gaya ng pagkapisan kay Aaron na iyong kapatid,+ 14  yamang naghimagsik kayo laban sa aking utos sa ilang ng Zin sa pakikipagtalo ng kapulungan,+ may kinalaman sa pagpapabanal+ sa akin sa tabi ng tubig sa kanilang paningin. Ito ang tubig ng Meriba+ sa Kades+ sa ilang ng Zin.”+ 15  Nang magkagayon ay nagsalita si Moises kay Jehova, na sinasabi: 16  “Si Jehova na Diyos ng mga espiritu+ ng lahat ng uri ng laman+ ay mag-atas nawa ng isang lalaki+ sa kapulungan 17  na lalabas sa harap nila at papasok sa harap nila at maglalabas sa kanila at magpapasok sa kanila,+ upang ang kapulungan ni Jehova ay huwag maging tulad ng mga tupang walang pastol.”+ 18  Sa gayon ay sinabi ni Jehova kay Moises: “Kunin mo si Josue na anak ni Nun, isang lalaki na may espiritu,+ at ipatong mo sa kaniya ang iyong kamay;+ 19  at itayo mo siya sa harap ni Eleazar na saserdote at sa harap ng buong kapulungan, at atasan mo siya sa kanilang paningin.+ 20  At lagyan mo siya ng bahagi ng iyong dangal,+ upang pakinggan siya ng buong kapulungan ng mga anak ni Israel.+ 21  At tatayo siya sa harap ni Eleazar na saserdote, at sasangguni+ siya para sa kaniya ayon sa hatol ng Urim+ sa harap ni Jehova. Sa kaniyang utos ay lalabas sila at sa kaniyang utos ay papasok sila, siya at ang lahat ng mga anak ni Israel na kasama niya at ang buong kapulungan.” 22  At ginawa ni Moises ang gaya ng iniutos ni Jehova sa kaniya. Sa gayon ay kinuha niya si Josue at itinayo ito sa harap ni Eleazar+ na saserdote at sa harap ng buong kapulungan 23  at ipinatong niya sa kaniya ang kaniyang mga kamay at inatasan siya,+ gaya ng sinalita ni Jehova sa pamamagitan ni Moises.+

Talababa