Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Bilang 18:1-32

18  At sinabi ni Jehova kay Aaron: “Ikaw at ang iyong mga anak at ang sambahayan ng iyong ama na kasama mo ang mananagot dahil sa kamalian laban sa santuwaryo,+ at ikaw at ang iyong mga anak na kasama mo ang mananagot dahil sa kamalian laban sa inyong pagkasaserdote.+  At palapitin mo rin ang iyong mga kapatid mula sa tribo ni Levi, na lipi ng iyong ama, na kasama mo, upang maisama sila sa iyo at makapaglingkod sa iyo,+ kapuwa sa iyo at sa iyong mga anak na kasama mo, sa harap ng tolda ng Patotoo.+  At tutuparin nila ang kanilang katungkulan sa iyo at ang kanilang katungkulan sa buong tolda.+ Huwag lamang silang lalapit sa mga kagamitan ng dakong banal at sa altar upang hindi sila mamatay,+ sila man o kayo.  At isasama sila sa iyo at tutuparin nila ang kanilang katungkulan sa tolda ng kapisanan may kinalaman sa lahat ng paglilingkod sa tolda, at walang ibang tao ang palalapitin sa inyo.+  At tutuparin ninyo ang inyong katungkulan sa dakong banal+ at ang inyong katungkulan sa altar,+ upang hindi na magkaroon pa ng anumang galit+ laban sa mga anak ni Israel.  At ako, narito! kinuha ko ang inyong mga kapatid, na mga Levita, mula sa mga anak ni Israel,+ bilang kaloob para sa inyo,+ bilang mga ibinigay kay Jehova upang magsagawa ng paglilingkod sa tolda ng kapisanan.+  At iingatan mo at ng iyong mga anak na kasama mo ang inyong pagkasaserdote sa lahat ng bagay na may kinalaman sa altar at may kinalaman sa kung ano ang nasa loob ng kurtina;+ at kayo ay maglilingkod.+ Ibibigay ko ang inyong pagkasaserdote bilang isang paglilingkod na kaloob, at ang ibang tao na lalapit ay papatayin.”+  At nagsalita pa si Jehova kay Aaron: “Kung tungkol sa akin, narito! ibinibigay ko sa iyo ang pag-iingat ng mga abuloy para sa akin.+ Mula sa lahat ng banal na bagay ng mga anak ni Israel ay ibinibigay ko ang mga iyon sa iyo at sa iyong mga anak na pinakabahagi, bilang takdang bahagi hanggang sa panahong walang takda.+  Ito ang magiging iyo mula sa mga kabanal-banalang bagay, mula sa handog na pinaraan sa apoy, lahat ng kanilang handog kasama ng lahat ng kanilang handog na mga butil+ at lahat ng kanilang handog ukol sa kasalanan+ at lahat ng kanilang handog ukol sa pagkakasala,+ na ibabalik nila sa akin. Ito ay kabanal-banalang bagay para sa iyo at para sa iyong mga anak. 10  Sa isang kabanal-banalang dako mo kakainin iyon.+ Bawat lalaki ay kakain niyaon.+ Iyon ay magiging banal sa iyo.+ 11  At ito ang nauukol sa iyo: ang abuloy+ mula sa kanilang kaloob kasama ng lahat ng handog na ikinakaway+ ng mga anak ni Israel. Ibinibigay ko ang mga iyon sa iyo at sa iyong mga anak na lalaki at sa iyong mga anak na babae na kasama mo,+ bilang takdang bahagi hanggang sa panahong walang takda. Lahat ng malinis sa iyong sambahayan ay makakakain niyaon.+ 12  “Lahat ng pinakamainam na langis at lahat ng pinakamainam na bagong alak at butil, ang kanilang mga unang bunga,+ na ibibigay nila kay Jehova, ibinibigay ko ang mga iyon sa iyo.+ 13  Ang mga unang hinog na bunga mula sa lahat ng nasa lupain nila, na dadalhin nila kay Jehova, ay magiging iyo.+ Lahat ng malinis sa iyong sambahayan ay makakakain niyaon. 14  “Lahat ng bagay na nakatalaga sa Israel ay magiging iyo.+ 15  “Lahat ng nagbubukas ng bahay-bata,+ mula sa bawat uri ng laman, na ihahandog nila kay Jehova, sa tao at sa hayop, ay magiging iyo. Gayunman, walang pagsalang tutubusin mo ang panganay sa tao;+ at ang panganay sa maruming hayop ay tutubusin mo.+ 16  At sa halagang pantubos para roon mula sa gulang na isang buwan pataas ay tutubusin mo iyon, ayon sa tinatayang halaga, limang siklong pilak ayon sa siklo ng dakong banal.+ Iyon ay dalawampung gerah.+ 17  Ngunit ang panganay na toro o panganay na lalaking kordero o panganay na kambing ay huwag mong tutubusin.+ Ang mga iyon ay banal. Ang kanilang dugo+ ay iwiwisik mo sa ibabaw ng altar, at ang kanilang taba ay pauusukin mo bilang handog na pinaraan sa apoy na nakagiginhawang amoy para kay Jehova.+ 18  At ang kanilang karne ay magiging iyo. Gaya ng dibdib ng handog na ikinakaway at gaya ng kanang binti, iyon ay magiging iyo.+ 19  Ang lahat ng banal na abuloy,+ na iaabuloy kay Jehova ng mga anak ni Israel, ay ibinibigay ko sa iyo at sa iyong mga anak na lalaki at sa iyong mga anak na babae na kasama mo, bilang takdang bahagi hanggang sa panahong walang takda.+ Ito ay isang tipan ng asin hanggang sa panahong walang takda sa harap ni Jehova para sa iyo at sa iyong supling na kasama mo.”+ 20  At sinabi pa ni Jehova kay Aaron: “Sa kanilang lupain ay hindi ka magkakaroon ng mana, at walang bahagi ang magiging iyo sa gitna nila.+ Ako ang iyong bahagi at ang iyong mana sa gitna ng mga anak ni Israel.+ 21  “At sa mga anak ni Levi, narito! ibinibigay ko ang lahat ng ikasampung+ bahagi sa Israel na pinakamana bilang ganti sa kanilang paglilingkod na isinasagawa nila, ang paglilingkod sa tolda ng kapisanan. 22  At ang mga anak ni Israel ay huwag nang lalapit pa sa tolda ng kapisanan upang magkaroon ng kasalanan anupat mamatay.+ 23  At isasagawa ng mga Levita mismo ang paglilingkod sa tolda ng kapisanan, at sila ang mananagot dahil sa kanilang kamalian.+ Ito ay isang batas hanggang sa panahong walang takda sa buong panahon ng inyong mga salinlahi na sa gitna ng mga anak ni Israel ay hindi sila magmamay-ari ng isang mana.+ 24  Sapagkat ang ikasampung bahagi ng mga anak ni Israel, na iaabuloy nila kay Jehova bilang isang abuloy, ay ibinibigay ko sa mga Levita bilang mana. Iyan ang dahilan kung bakit ko sinabi sa kanila, ‘Sa gitna ng mga anak ni Israel ay hindi sila magmamay-ari ng isang mana.’”+ 25  At nagsalita si Jehova kay Moises, na sinasabi: 26  “At sasalitain mo sa mga Levita, at sasabihin mo sa kanila, ‘Tatanggapin ninyo mula sa mga anak ni Israel ang ikasampung bahagi na ibinibigay ko sa inyo mula sa kanila bilang inyong mana,+ at mag-aabuloy kayo mula roon bilang abuloy kay Jehova ng ikasampung bahagi ng ikasampung bahagi.+ 27  At ibibilang iyon sa inyo na abuloy ninyo, gaya ng mga butil ng giikan+ at gaya ng kabuuang bunga ng pisaang pang-alak o panlangis. 28  Ganito rin kayo mag-aabuloy ng abuloy kay Jehova mula sa lahat ng inyong ikasampung bahagi na tatanggapin ninyo mula sa mga anak ni Israel, at mula sa mga iyon ay ibibigay ninyo kay Aaron na saserdote ang abuloy kay Jehova. 29  Mula sa lahat ng kaloob sa inyo, mag-aabuloy kayo ng bawat uri ng abuloy kay Jehova, mula sa pinakamainam niyaon,+ bilang bagay na banal mula sa mga iyon.’ 30  “At sasabihin mo sa kanila, ‘Kapag mag-aabuloy kayo ng pinakamainam sa mga iyon,+ ibibilang nga iyon sa mga Levita bilang bunga ng giikan at bilang bunga ng pisaang pang-alak o panlangis. 31  At kakainin ninyo iyon sa lahat ng dako, kayo at ang inyong sambahayan, sapagkat iyon ang inyong kabayaran bilang ganti sa inyong paglilingkod sa tolda ng kapisanan.+ 32  At hindi kayo magkakaroon ng kasalanan dahil doon kapag nag-aabuloy kayo ng pinakamainam mula sa mga iyon, at huwag ninyong lalapastanganin ang mga banal na bagay ng mga anak ni Israel, upang hindi kayo mamatay.’”+

Talababa