Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Bilang 16:1-50

16  At si Kora+ na anak ni Izhar,+ na anak ni Kohat,+ na anak ni Levi,+ ay tumayo, kasama ni Datan+ at ni Abiram+ na mga anak ni Eliab,+ at ni On na anak ni Peleth, na mga anak ni Ruben.+  At tumindig sila sa harap ni Moises, sila at ang dalawang daan at limampung lalaki sa mga anak ni Israel, mga pinuno ng kapulungan, mga tinawag sa kapisanan, mga lalaking bantog.  Kaya nagtipun-tipon sila laban+ kay Moises at kay Aaron at sinabi sa kanila: “Tama na kayo, sapagkat ang buong kapulungan ay banal+ na lahat at si Jehova ay nasa gitna nila.+ Bakit nga kayo magmamataas sa kongregasyon ni Jehova?”+  Nang marinig iyon ni Moises ay kaagad niyang isinubsob ang kaniyang mukha.  Pagkatapos ay nagsalita siya kay Kora at sa kaniyang buong kapulungan, na sinasabi: “Sa kinaumagahan ay ipakikilala ni Jehova kung sino ang sa kaniya+ at kung sino ang banal+ at kung sino ang makalalapit sa kaniya,+ at ang sinumang pipiliin+ niya ay lalapit sa kaniya.  Gawin ninyo ito: Kumuha kayo ng inyong mga lalagyan ng apoy,+ si Kora at ang kaniyang buong kapulungan,+  at lagyan ninyo ng apoy ang mga iyon at lagyan ninyo ng insenso ang mga iyon sa harap ni Jehova bukas, at mangyayari nga na ang taong pipiliin ni Jehova,+ siya ang banal. Tama na kayo, kayong mga anak ni Levi!”+  At sinabi pa ni Moises kay Kora: “Makinig kayo, pakisuyo, kayong mga anak ni Levi.  Napakaliit na bagay ba para sa inyo na ibinukod+ kayo ng Diyos ng Israel mula sa kapulungan ng Israel upang iharap niya kayo sa kaniyang sarili upang magsagawa ng paglilingkod sa tabernakulo ni Jehova at upang tumayo sa harap ng kapulungan upang maglingkod sa kanila,+ 10  at na kaniyang inilapit ka at ang lahat ng iyong mga kapatid na mga anak ni Levi na kasama mo? Kaya tatangkain din ba ninyong kunin ang pagkasaserdote?+ 11  Sa dahilang iyan ikaw at ang iyong buong kapulungan na nagkakatipon ay laban kay Jehova.+ Kung tungkol kay Aaron, ano ba siya upang magbulung-bulungan kayo laban sa kaniya?”+ 12  Nang maglaon ay nagsugo si Moises upang tawagin si Datan at si Abiram+ na mga anak ni Eliab, ngunit sinabi nila: “Hindi kami aahon!+ 13  Napakaliit na bagay ba na iniahon mo kami mula sa isang lupaing inaagusan ng gatas at pulot-pukyutan upang patayin kami sa ilang,+ anupat tinatangka mo pa man ding mag-astang prinsipe sa amin nang sukdulan?+ 14  Ang totoo, hindi mo kami dinala sa anumang lupaing inaagusan ng gatas at pulot-pukyutan,+ upang mabigyan mo kami ng isang mana na bukid at ubasan. Ang mga mata ba ng mga taong iyon ang ibig mong dukitin? Hindi kami aahon!” 15  Dahil dito ay lubhang nagalit si Moises at sinabi kay Jehova: “Huwag mong ibaling ang iyong pansin sa kanilang handog na mga butil.+ Wala akong kinuhang isa mang lalaking asno mula sa kanila, ni pininsala ko man ang isa sa kanila.”+ 16  Nang magkagayon ay sinabi ni Moises kay Kora:+ “Ikaw at ang iyong buong kapulungan, pumaroon kayo sa harap ni Jehova,+ ikaw at sila at si Aaron, bukas. 17  At kunin ng bawat isa ang kaniyang lalagyan ng apoy, at lagyan ninyo ng insenso ang mga iyon at dalhin ng bawat isa ang kaniyang lalagyan ng apoy sa harap ni Jehova, dalawang daan at limampung lalagyan ng apoy, at ikaw at si Aaron ay may kani-kaniyang lalagyan ng apoy.” 18  Kaya kinuha ng bawat isa sa kanila ang kaniyang lalagyan ng apoy at nilagyan ito ng apoy at nilagyan ito ng insenso at tumayo sila sa pasukan ng tolda ng kapisanan na kasama ni Moises at ni Aaron. 19  Nang matipon ni Kora ang buong kapulungan+ laban sa kanila sa pasukan ng tolda ng kapisanan, ang kaluwalhatian ni Jehova ay lumitaw sa buong kapulungan.+ 20  Nagsalita ngayon si Jehova kay Moises at kay Aaron, na sinasabi: 21  “Humiwalay+ kayo mula sa gitna ng kapulungang ito, upang malipol+ ko sila sa isang iglap.” 22  Dahil dito ay isinubsob nila ang kanilang mga mukha at sinabi: “O Diyos, ang Diyos ng mga espiritu ng bawat uri ng laman,+ isang tao lamang ba ang magkakasala at magagalit ka laban sa buong kapulungan?”+ 23  Nagsalita naman si Jehova kay Moises, na sinasabi: 24  “Salitain mo sa kapulungan, na sinasabi, ‘Lumayo kayo mula sa palibot ng mga tabernakulo ni Kora, ni Datan at ni Abiram!’”+ 25  Pagkatapos ay tumindig si Moises at pumaroon kay Datan at kay Abiram, at ang matatandang lalaki+ ng Israel ay pumaroong kasama niya. 26  At nagsalita siya sa kapulungan, na sinasabi: “Umalis kayo, pakisuyo, mula sa harap ng mga tolda ng mga balakyot na taong ito at huwag kayong humipo ng anumang bagay na pag-aari nila,+ upang hindi kayo malipol sa lahat ng kanilang kasalanan.” 27  Kaagad silang lumayo mula sa harap ng tabernakulo ni Kora, ni Datan at ni Abiram, mula sa bawat panig, at si Datan at si Abiram ay lumabas, at tumindig sa pasukan ng kanilang mga tolda,+ kasama ang kanilang mga asawa, at ang kanilang mga anak at ang kanilang maliliit na bata. 28  Nang magkagayon ay sinabi ni Moises: “Sa ganito ninyo makikilala na isinugo ako ni Jehova upang gawin ang lahat ng mga gawang ito,+ na hindi ito mula sa aking sariling puso:+ 29  Kung ang mga taong ito ay mamatay ayon sa kamatayan ng buong sangkatauhan at ang kaparusahan na ilalapat sa kanila ay ang kaparusahan sa buong sangkatauhan,+ kung gayon ay hindi si Jehova ang nagsugo sa akin.+ 30  Ngunit kung ito ay isang bagay na nilalang na lalalangin ni Jehova,+ at ibubuka ng lupa ang bibig nito at lalamunin sila+ at ang lahat ng bagay na pag-aari nila at bababa silang buháy sa Sheol,+ tiyak na makikilala nga ninyo na pinakitunguhan ng mga taong ito si Jehova nang walang galang.”+ 31  At nangyari nang matapos niyang salitain ang lahat ng mga salitang ito, ang lupa na nasa ilalim nila ay nagsimulang mabiyak.+ 32  At ibinuka ng lupa ang bibig nito at nilamon sila at ang kanilang mga sambahayan at ang lahat ng tao na nauukol kay Kora at ang lahat ng pag-aari.+ 33  Kaya sila at ang lahat ng sa kanila ay nababang buháy sa Sheol, at tinakpan sila ng lupa,+ anupat nalipol sila mula sa gitna ng kongregasyon.+ 34  At ang lahat ng mga Israelita na nasa palibot nila ay tumakas dahil sa kanilang hiyawan, sapagkat sinabi nila: “Natatakot kami na baka lamunin kami ng lupa!”+ 35  At lumabas ang apoy mula kay Jehova+ at tinupok ang dalawang daan at limampung lalaking naghahandog ng insenso.+ 36  At nagsalita si Jehova kay Moises, na sinasabi: 37  “Sabihin mo kay Eleazar na anak ni Aaron na saserdote na pulutin niya ang mga lalagyan ng apoy+ mula sa ningas, ‘At pangalatin mo ang apoy sa dako roon; sapagkat ang mga iyon ay banal, 38  ang mga lalagyan nga ng apoy ng mga taong ito na nagkasala laban sa kanilang sariling kaluluwa.+ At ang mga iyon ay gagawin nilang maninipis na laminang metal na pangkalupkop para sa altar,+ sapagkat inihandog nila ang mga iyon sa harap ni Jehova, anupat ang mga iyon ay naging banal; at ang mga iyon ay magsisilbing isang tanda sa mga anak ni Israel.’”+ 39  Sa gayon ay kinuha ni Eleazar na saserdote ang mga tansong lalagyan ng apoy,+ na inihandog niyaong mga nasunog, at pinukpok nila ang mga iyon upang maging kalupkop para sa altar, 40  bilang pinakaalaala para sa mga anak ni Israel, upang walang sinumang ibang+ tao na hindi mula sa supling ni Aaron ang lumapit upang magpausok ng insenso sa harap ni Jehova,+ at upang walang sinuman ang tumulad kay Kora at sa kaniyang kapulungan,+ gaya ng sinalita ni Jehova sa kaniya sa pamamagitan ni Moises. 41  At nang sumunod na araw ay agad na nagsimulang magbulung-bulungan ang buong kapulungan ng mga anak ni Israel laban kay Moises at kay Aaron,+ na sinasabi: “Kayo, pinatay ninyo ang bayan ni Jehova.” 42  At nangyari nang magtipun-tipon na ang kapulungan laban kay Moises at kay Aaron, sila nga ay bumaling patungo sa tolda ng kapisanan; at, narito! tinakpan iyon ng ulap, at ang kaluwalhatian ni Jehova ay nagsimulang lumitaw.+ 43  At si Moises at si Aaron ay pumaroon sa harap ng tolda ng kapisanan.+ 44  Pagkatapos ay nagsalita si Jehova kay Moises, na sinasabi: 45  “Lumayo kayo mula sa gitna ng kapulungang ito, upang malipol ko sila sa isang iglap.”+ Dahil dito ay isinubsob nila ang kanilang mga mukha.+ 46  Pagkatapos ay sinabi ni Moises kay Aaron: “Kunin mo ang lalagyan ng apoy at lagyan mo iyon ng apoy mula sa altar+ at lagyan mo ng insenso at pumaroon kang madali sa kapulungan at magbayad-sala ka para sa kanila,+ sapagkat lumabas na ang galit mula sa mukha ni Jehova.+ Nagsimula na ang salot!” 47  Kaagad na kinuha iyon ni Aaron, gaya ng sinalita ni Moises, at tumakbo siya sa gitna ng kongregasyon; at, narito! nagsimula na ang salot sa bayan. Kaya inilagay niya ang insenso at nagsimulang magbayad-sala para sa bayan. 48  At nanatili siyang nakatayo sa pagitan ng mga patay at ng mga buháy.+ Nang maglaon ay huminto ang salot.+ 49  At yaong mga namatay sa salot ay umabot ng labing-apat na libo pitong daan, bukod pa roon sa mga namatay dahil kay Kora. 50  Nang sa wakas ay bumalik na si Aaron kay Moises sa pasukan ng tolda ng kapisanan, ang salot ay huminto na.

Talababa