Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

Bilang 15:1-41

15  At nagsalita pa si Jehova kay Moises, na sinasabi:  “Salitain mo sa mga anak ni Israel, at sabihin mo sa kanila, ‘Kapag nakapasok na kayo sa lupain ng inyong mga tahanang dako, na ibibigay ko sa inyo,+  at maghaharap kayo ng handog na pinaraan sa apoy para kay Jehova,+ isang handog na sinusunog+ o isang hain sa pagganap ng isang pantanging panata o nang kusang-loob+ o sa inyong mga pangkapanahunang kapistahan,+ upang gumawa ng isang nakagiginhawang amoy para kay Jehova,+ mula sa bakahan o mula sa kawan;  ang naghahandog ng kaniyang handog ay maghahandog din kay Jehova ng handog na mga butil mula sa mainam na harina,+ ang ikasampu ng isang epa, na nilagyan ng isang kapat na hin ng langis.  At ihaharap mo ang alak bilang handog na inumin,+ ang isang kapat na hin, kasama ng handog na sinusunog o para sa paghahain ng bawat lalaking kordero.  O para sa isang barakong tupa ay maghaharap ka ng handog na mga butil na dalawang ikasampu ng mainam na harina, na nilagyan ng isang katlong hin ng langis.  At ihahandog mo ang alak bilang handog na inumin, isang katlong hin, bilang nakagiginhawang amoy para kay Jehova.  “‘Ngunit kapag maghaharap ka ng isang lalaki mula sa bakahan bilang handog na sinusunog+ o hain sa pagganap sa isang pantanging panata+ o mga haing pansalu-salo para kay Jehova,+  ang isa ay maghahandog din kasama ng lalaki mula sa bakahan ng handog na mga butil+ na tatlong ikasampu ng mainam na harina, na nilagyan ng kalahating hin ng langis. 10  At ihahandog mo ang alak bilang handog na inumin,+ kalahating hin, bilang handog na pinaraan sa apoy, na nakagiginhawang amoy para kay Jehova. 11  Ganito ang gagawin sa bawat toro o sa bawat barakong tupa o sa isang ulo sa mga lalaking kordero o sa mga kambing. 12  Anuman ang bilang na ihaharap ninyo, gayon ang gagawin ninyo sa bawat isa ayon sa bilang nila. 13  Bawat katutubo ay maghaharap ng mga ito sa ganitong paraan sa paghahandog ng handog na pinaraan sa apoy, na nakagiginhawang amoy para kay Jehova.+ 14  “‘At kung makipanirahan sa inyo bilang dayuhan ang isang naninirahang dayuhan o ang isa na nasa gitna ninyo sa inyong mga salinlahi, at maghaharap siya ng handog na pinaraan sa apoy, na nakagiginhawang amoy para kay Jehova, kung ano ang gagawin ninyo ay gayon ang gagawin niya.+ 15  Kayo na bahagi ng kongregasyon at ang naninirahang dayuhan na naninirahan bilang dayuhan ay magkakaroon ng iisang batas.+ Ito ay isang batas hanggang sa panahong walang takda para sa inyong mga salinlahi. Ang naninirahang dayuhan ay magiging katulad ninyo sa harap ni Jehova.+ 16  Magkakaroon ng iisang kautusan at iisang hudisyal na pasiya para sa inyo at para sa naninirahang dayuhan na naninirahan bilang dayuhan sa inyo.’”+ 17  At nagsalita si Jehova kay Moises, na sinasabi: 18  “Salitain mo sa mga anak ni Israel, at sabihin mo sa kanila, ‘Pagpasok ninyo sa lupain na pagdadalhan ko sa inyo,+ 19  mangyayari rin na kapag kinain ninyo ang alinmang tinapay mula sa lupain+ ay magbibigay kayo ng abuloy kay Jehova. 20  Magbibigay kayo ng abuloy mula sa mga unang bunga+ ng inyong harinang magaspang bilang mga tinapay na hugis-singsing. Tulad ng abuloy mula sa giikan ay gayon ninyo iyon iaabuloy. 21  Ang ilan sa mga unang bunga mula sa inyong harinang magaspang ay ibibigay ninyo bilang abuloy kay Jehova sa lahat ng inyong mga salinlahi. 22  “‘At kung makagawa kayo ng pagkakamali at hindi ninyo ginawa ang lahat ng utos na ito,+ na sinalita ni Jehova kay Moises, 23  lahat ng iniutos ni Jehova sa inyo sa pamamagitan ni Moises mula nang araw na mag-utos si Jehova at patuloy para sa inyong mga salinlahi, 24  mangyayari nga na kung nagawa iyon na malayo sa paningin ng kapulungan nang di-sinasadya, ang buong kapulungan ay maghaharap nga ng isang guyang toro bilang handog na sinusunog na nakagiginhawang amoy para kay Jehova, at ng handog na mga butil nito at ng handog na inumin nito ayon sa karaniwang pamamaraan,+ at ng isang anak ng kambing bilang handog ukol sa kasalanan.+ 25  At ang saserdote ay magbabayad-sala+ para sa buong kapulungan ng mga anak ni Israel, at iyon ay ipatatawad sa kanila; sapagkat hindi iyon sinasadya,+ at sila, sa ganang kanila, ay nagdala bilang kanilang handog ng handog na pinaraan sa apoy para kay Jehova at ng kanilang handog ukol sa kasalanan sa harap ni Jehova dahil sa kanilang pagkakamali. 26  At iyon ay ipatatawad+ sa buong kapulungan ng mga anak ni Israel at sa naninirahang dayuhan na naninirahan bilang dayuhan sa gitna nila, sapagkat hindi iyon sinasadya ng buong bayan. 27  “‘At kung ang sinumang kaluluwa ay magkasala nang di-sinasadya,+ siya ay maghahandog ng isang babaing kambing na nasa unang taon nito bilang handog ukol sa kasalanan.+ 28  At ang saserdote ay magbabayad-sala para sa kaluluwa na nakagawa ng pagkakamali dahil sa isang kasalanang di-sinasadya sa harap ni Jehova, upang magbayad-sala para roon, at iyon ay ipatatawad sa kaniya.+ 29  Kung tungkol sa katutubo sa gitna ng mga anak ni Israel at sa naninirahang dayuhan na naninirahan bilang dayuhan sa gitna nila, magkakaroon ng iisang kautusan para sa inyo may kinalaman sa anumang bagay na nagawa nang di-sinasadya.+ 30  “‘Ngunit ang kaluluwa na gumagawa ng isang bagay nang sinasadya,+ katutubo man siya o naninirahang dayuhan, na nagsasalita siya nang may pang-aabuso kay Jehova,+ kung magkagayon ay lilipulin ang kaluluwang iyon mula sa gitna ng kaniyang bayan.+ 31  Sapagkat salita ni Jehova ang kaniyang hinamak+ at utos niya ang kaniyang nilabag,+ ang kaluluwang iyon ay lilipulin nang walang pagsala.+ Ang kaniyang sariling kamalian ay tataglayin niya.’”+ 32  Samantalang ang mga anak ni Israel ay nananatili sa ilang, minsan ay nakasumpong sila ng isang lalaking nangunguha ng mga piraso ng kahoy sa araw ng sabbath.+ 33  At dinala siya niyaong mga nakasumpong sa kaniya na nangunguha ng mga piraso ng kahoy kay Moises at kay Aaron at sa buong kapulungan. 34  Kaya inilagay nila siya sa kulungan,+ sapagkat hindi pa naipahayag nang malinaw kung ano ang dapat gawin sa kaniya. 35  Sa kalaunan ay sinabi ni Jehova kay Moises: “Walang pagsalang dapat patayin ang lalaki,+ na pagpupupukulin siya ng mga bato ng buong kapulungan sa labas ng kampo.”+ 36  Sa gayon ay dinala siya ng buong kapulungan sa labas ng kampo at pinagpupukol siya ng mga bato anupat siya ay namatay, gaya ng iniutos ni Jehova kay Moises. 37  At ganito ang sinabi ni Jehova kay Moises: 38  “Salitain mo sa mga anak ni Israel, at sabihin mo sa kanila na gumawa sila para sa kanilang sarili ng mga panggilid na palawit sa mga laylayan ng kanilang mga kasuutan sa lahat ng kanilang mga salinlahi, at maglagay sila ng panaling asul sa ibabaw ng panggilid na palawit ng laylayan,+ 39  ‘At ito ay magsisilbing panggilid na palawit para sa inyo, at makikita ninyo iyon at maaalaala ninyo ang lahat ng utos+ ni Jehova at isasagawa ninyo ang mga iyon, at huwag kayong gumala-gala sa pagsunod sa inyong mga puso at sa inyong mga mata,+ na sinusundan ninyo sa imoral na pakikipagtalik.+ 40  Ang layunin ay upang maalaala ninyo at tiyak na isagawa ninyo ang lahat ng aking utos at magpakabanal nga kayo sa inyong Diyos.+ 41  Ako ay si Jehova na inyong Diyos, na naglabas sa inyo mula sa lupain ng Ehipto upang maging inyong Diyos.+ Ako ay si Jehova na inyong Diyos.’”+

Talababa