Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

Awit 72:1-20

Tungkol kay Solomon. 72  O Diyos, ibigay mo sa hari ang iyong mga hudisyal na pasiya,+At sa anak ng hari ang iyong katuwiran.+   Ipagtanggol niya nawa ang usapin ng iyong bayan taglay ang katuwiran+At ng iyong mga napipighati taglay ang hudisyal na pasiya.+   Ang mga bundok nawa ay magdala ng kapayapaan sa bayan,+Gayundin ang mga burol, sa pamamagitan ng katuwiran.   Hatulan niya nawa ang mga napipighati sa bayan,+Iligtas niya nawa ang mga anak ng dukha,At durugin niya nawa ang mandaraya.   Katatakutan ka nila hangga’t may araw,+At sa harap ng buwan sa sali’t salinlahi.+   Bababa siyang tulad ng ulan sa ibabaw ng tinabasang damo,+Tulad ng saganang ulan na bumabasa sa lupa.+   Sa kaniyang mga araw ay sisibol ang matuwid,+At ang kasaganaan ng kapayapaan hanggang sa mawala na ang buwan.+   At magkakaroon siya ng mga sakop sa dagat at dagat+At mula sa Ilog+ hanggang sa mga dulo ng lupa.+   Sa harap niya ay yuyukod ang mga tumatahan sa mga pook na walang tubig,+At hihimurin ng kaniya mismong mga kaaway ang alabok.+ 10  Ang mga hari ng Tarsis at ng mga pulo+Magbabayad sila ng tributo.+Ang mga hari ng Sheba at ng Seba—Maghahandog sila ng kaloob.+ 11  At magpapatirapa sa kaniya ang lahat ng mga hari;+Ang lahat ng mga bansa, sa ganang kanila, ay maglilingkod sa kaniya.+ 12  Sapagkat ililigtas niya ang dukha na humihingi ng tulong,+Gayundin ang napipighati at ang sinumang walang katulong.+ 13  Maaawa siya sa maralita at sa dukha,+At ang mga kaluluwa ng mga dukha ay ililigtas niya.+ 14  Tutubusin niya ang kanilang kaluluwa mula sa paniniil at mula sa karahasan,At ang kanilang dugo ay magiging mahalaga sa kaniyang paningin.+ 15  At mabuhay nawa siya,+ at mabigyan nawa siya ng ginto ng Sheba.+At para sa kaniya ay lagi nawang may manalangin;Pagpalain nawa siya buong araw.+ 16  Magkakaroon ng saganang butil sa lupa;+Sa taluktok ng mga bundok ay mag-uumapaw.+Ang kaniyang bunga ay magiging gaya ng sa Lebanon,+At yaong mga mula sa lunsod ay mamumulaklak na tulad ng pananim sa lupa.+ 17  Ang kaniyang pangalan nawa ay maging hanggang sa panahong walang takda;+Sa harap ng araw ay lumago nawa ang kaniyang pangalan,At sa pamamagitan niya ay pagpalain nawa nila ang kanilang sarili;+Ipahayag nawa siyang maligaya ng lahat ng mga bansa.+ 18  Pagpalain nawa ang Diyos na Jehova, ang Diyos ng Israel,+Na siyang tanging gumagawa ng mga kamangha-manghang gawa.+ 19  At pagpalain nawa ang kaniyang maluwalhating pangalan hanggang sa panahong walang takda,+At punuin nawa ng kaniyang kaluwalhatian ang buong lupa.+Amen at Amen. 20  Ang mga panalangin ni David, na anak ni Jesse,+ ay nagwakas na.

Talababa