Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Awit 69:1-36

Sa tagapangasiwa ng Mga Liryo.+ Ni David. 69  Iligtas mo ako, O Diyos, sapagkat ang tubig ay umabot hanggang sa kaluluwa.+   Lumubog ako sa malalim na lusak, kung saan walang matatayuan.+ Ako ay napasatubig na pagkalalim-lalim, At tinangay ako ng umaagos na daloy.+   Ako ay napagod sa aking pagtawag;+ Ang aking lalamunan ay namaos. Ang aking mga mata ay nanlabo habang naghihintay sa aking Diyos.+   Yaong mga napopoot sa akin nang walang dahilan ay dumami pa kaysa sa mga buhok sa aking ulo.+ Yaong mga nagpapatahimik sa akin, na mga kaaway ko nang walang dahilan, ay dumami.+ Ang hindi ko kinuha sa pamamagitan ng pagnanakaw ay isinauli ko.   O Diyos, nalaman mo ang aking kamangmangan, At mula sa iyo ay hindi naitago ang aking pagkakasala.+   O huwag nawang mapahiya dahil sa akin yaong mga umaasa sa iyo,+ O Soberanong Panginoon, Jehova ng mga hukbo.+ O huwag nawang maaba dahil sa akin yaong mga humahanap sa iyo,+ O Diyos ng Israel.+   Sapagkat dahil sa iyo ay nagtiis ako ng kadustaan,+ Ang kahihiyan ay tumakip sa aking mukha.+   Ako ay nalayo sa aking mga kapatid,+ At naging isang banyaga sa mga anak ng aking ina.+   Sapagkat inuubos ako ng sigasig para sa iyong bahay,+ At ang mismong mga pandurusta niyaong mga nandurusta sa iyo ay nahulog sa akin.+ 10  At tumangis ako kasabay ng pag-aayuno ng aking kaluluwa,+ Ngunit iyon ay naging mga pandurusta sa akin.+ 11  Nang gawin kong aking pananamit ang telang-sako, Sa gayon ay naging isang kasabihan ako sa kanila.+ 12  Yaong mga nakaupo sa pintuang-daan ay nagtuon ng pansin sa akin,+ At ako ang naging paksa ng mga awit ng mga manginginom ng nakalalangong inumin.+ 13  Ngunit kung tungkol sa akin, ang aking panalangin ay sa iyo, O Jehova,+ Sa isang panahong kaayaaya, O Diyos.+ Sa kasaganaan ng iyong maibiging-kabaitan ay sagutin mo ako ng katotohanan ng iyong pagliligtas.+ 14  Iligtas mo ako mula sa lusak, upang hindi ako lumubog.+ O maligtas nawa ako mula sa mga napopoot sa akin+ at mula sa malalim na tubig.+ 15  O huwag nawa akong tangayin ng umaagos na daloy ng tubig,+ Ni lamunin ako ng kalaliman, Ni isara man sa akin ng balon ang bunganga nito.+ 16  Sagutin mo ako, O Jehova, sapagkat ang iyong maibiging-kabaitan ay mabuti.+ Ayon sa karamihan ng iyong kaawaan ay bumaling ka sa akin,+ 17  At huwag mong ikubli ang iyong mukha mula sa iyong lingkod.+ Sapagkat ako ay nasa kagipitan, sagutin mo ako nang madali.+ 18  Lumapit ka sa aking kaluluwa, bawiin mo;+ Tubusin mo ako dahil sa aking mga kaaway.+ 19  Nalaman mo mismo ang aking kadustaan at ang aking kahihiyan at ang aking pagkaaba.+ Ang lahat niyaong napopoot sa akin ay nasa harap mo.+ 20  Winasak ng kadustaan ang aking puso, at ang sugat ay di-malunasan.+ At umaasa akong may makikiramay, ngunit wala;+ At mga mang-aaliw, ngunit wala akong nasumpungan.+ 21  Ngunit bilang pagkain ay binigyan nila ako ng nakalalasong halaman,+ At para sa aking uhaw ay tinangka nilang painumin ako ng sukà.+ 22  Ang kanilang mesa nawa na nasa harap nila ay maging isang bitag,+ At yaong para sa kanilang kapakanan ay maging isang silo.+ 23  Magdilim nawa ang kanilang mga mata upang hindi sila makakita;+ At pangatugin mong lagi ang kanila mismong mga balakang.+ 24  Ibuhos mo sa kanila ang iyong pagtuligsa,+ At maabutan nawa sila ng iyong nag-aapoy na galit.+ 25  Maging tiwangwang nawa ang kanilang kampong may pader;+ Sa kanila nawang mga tolda ay walang manahanan.+ 26  Sapagkat siya na sinaktan mo ay tinugis nila,+ At ang mga kirot niyaong mga inulos mo ay lagi nilang isinasalaysay. 27  Dagdagan mo ng kamalian ang kanilang kamalian,+ At huwag nawa silang makapasok sa iyong katuwiran.+ 28  Mapawi nawa sila mula sa aklat ng mga buháy,+ At huwag nawa silang mapasulat na kasama ng mga matuwid.+ 29  Ngunit ako ay napipighati at nakadarama ng kirot.+ Ipagsanggalang nawa ako ng iyong pagliligtas, O Diyos.+ 30  Pupurihin ko ang pangalan ng Diyos sa pamamagitan ng awit,+ At dadakilain ko siya sa pamamagitan ng pasasalamat.+ 31  Ito rin ay magiging higit na kalugud-lugod kay Jehova kaysa sa isang toro,+ Kaysa sa isang guyang toro na may mga sungay, na may biyak ang kuko.+ 32  Tiyak na makikita iyon ng maaamo; magsasaya sila.+ Kayong mga humahanap sa Diyos, ingatan din ninyong buháy ang inyong puso.+ 33  Sapagkat nakikinig si Jehova sa mga dukha,+ At hindi nga niya hahamakin ang kaniyang sariling mga bilanggo.+ 34  Purihin nawa siya ng langit at lupa,+ Ng mga dagat at ng lahat ng gumagalaw roon.+ 35  Sapagkat ililigtas ng Diyos ang Sion+ At itatayo niya ang mga lunsod ng Juda;+ At tiyak na mananahanan sila roon at aariin nila iyon.+ 36  At mamanahin iyon ng supling ng kaniyang mga lingkod,+ At yaong mga umiibig sa kaniyang pangalan ang siyang tatahan doon.+

Talababa