Accessibility setting

Pumili ng wika

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Pumunta sa nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online

BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Awit 69:1-36

Sa tagapangasiwa ng Mga Liryo.+ Ni David. 69  Iligtas mo ako, O Diyos, sapagkat ang tubig ay umabot hanggang sa kaluluwa.+   Lumubog ako sa malalim na lusak, kung saan walang matatayuan.+ Ako ay napasatubig na pagkalalim-lalim, At tinangay ako ng umaagos na daloy.+   Ako ay napagod sa aking pagtawag;+ Ang aking lalamunan ay namaos. Ang aking mga mata ay nanlabo habang naghihintay sa aking Diyos.+   Yaong mga napopoot sa akin nang walang dahilan ay dumami pa kaysa sa mga buhok sa aking ulo.+ Yaong mga nagpapatahimik sa akin, na mga kaaway ko nang walang dahilan, ay dumami.+ Ang hindi ko kinuha sa pamamagitan ng pagnanakaw ay isinauli ko.   O Diyos, nalaman mo ang aking kamangmangan, At mula sa iyo ay hindi naitago ang aking pagkakasala.+   O huwag nawang mapahiya dahil sa akin yaong mga umaasa sa iyo,+ O Soberanong Panginoon, Jehova ng mga hukbo.+ O huwag nawang maaba dahil sa akin yaong mga humahanap sa iyo,+ O Diyos ng Israel.+   Sapagkat dahil sa iyo ay nagtiis ako ng kadustaan,+ Ang kahihiyan ay tumakip sa aking mukha.+   Ako ay nalayo sa aking mga kapatid,+ At naging isang banyaga sa mga anak ng aking ina.+   Sapagkat inuubos ako ng sigasig para sa iyong bahay,+ At ang mismong mga pandurusta niyaong mga nandurusta sa iyo ay nahulog sa akin.+ 10  At tumangis ako kasabay ng pag-aayuno ng aking kaluluwa,+ Ngunit iyon ay naging mga pandurusta sa akin.+ 11  Nang gawin kong aking pananamit ang telang-sako, Sa gayon ay naging isang kasabihan ako sa kanila.+ 12  Yaong mga nakaupo sa pintuang-daan ay nagtuon ng pansin sa akin,+ At ako ang naging paksa ng mga awit ng mga manginginom ng nakalalangong inumin.+ 13  Ngunit kung tungkol sa akin, ang aking panalangin ay sa iyo, O Jehova,+ Sa isang panahong kaayaaya, O Diyos.+ Sa kasaganaan ng iyong maibiging-kabaitan ay sagutin mo ako ng katotohanan ng iyong pagliligtas.+ 14  Iligtas mo ako mula sa lusak, upang hindi ako lumubog.+ O maligtas nawa ako mula sa mga napopoot sa akin+ at mula sa malalim na tubig.+ 15  O huwag nawa akong tangayin ng umaagos na daloy ng tubig,+ Ni lamunin ako ng kalaliman, Ni isara man sa akin ng balon ang bunganga nito.+ 16  Sagutin mo ako, O Jehova, sapagkat ang iyong maibiging-kabaitan ay mabuti.+ Ayon sa karamihan ng iyong kaawaan ay bumaling ka sa akin,+ 17  At huwag mong ikubli ang iyong mukha mula sa iyong lingkod.+ Sapagkat ako ay nasa kagipitan, sagutin mo ako nang madali.+ 18  Lumapit ka sa aking kaluluwa, bawiin mo;+ Tubusin mo ako dahil sa aking mga kaaway.+ 19  Nalaman mo mismo ang aking kadustaan at ang aking kahihiyan at ang aking pagkaaba.+ Ang lahat niyaong napopoot sa akin ay nasa harap mo.+ 20  Winasak ng kadustaan ang aking puso, at ang sugat ay di-malunasan.+ At umaasa akong may makikiramay, ngunit wala;+ At mga mang-aaliw, ngunit wala akong nasumpungan.+ 21  Ngunit bilang pagkain ay binigyan nila ako ng nakalalasong halaman,+ At para sa aking uhaw ay tinangka nilang painumin ako ng sukà.+ 22  Ang kanilang mesa nawa na nasa harap nila ay maging isang bitag,+ At yaong para sa kanilang kapakanan ay maging isang silo.+ 23  Magdilim nawa ang kanilang mga mata upang hindi sila makakita;+ At pangatugin mong lagi ang kanila mismong mga balakang.+ 24  Ibuhos mo sa kanila ang iyong pagtuligsa,+ At maabutan nawa sila ng iyong nag-aapoy na galit.+ 25  Maging tiwangwang nawa ang kanilang kampong may pader;+ Sa kanila nawang mga tolda ay walang manahanan.+ 26  Sapagkat siya na sinaktan mo ay tinugis nila,+ At ang mga kirot niyaong mga inulos mo ay lagi nilang isinasalaysay. 27  Dagdagan mo ng kamalian ang kanilang kamalian,+ At huwag nawa silang makapasok sa iyong katuwiran.+ 28  Mapawi nawa sila mula sa aklat ng mga buháy,+ At huwag nawa silang mapasulat na kasama ng mga matuwid.+ 29  Ngunit ako ay napipighati at nakadarama ng kirot.+ Ipagsanggalang nawa ako ng iyong pagliligtas, O Diyos.+ 30  Pupurihin ko ang pangalan ng Diyos sa pamamagitan ng awit,+ At dadakilain ko siya sa pamamagitan ng pasasalamat.+ 31  Ito rin ay magiging higit na kalugud-lugod kay Jehova kaysa sa isang toro,+ Kaysa sa isang guyang toro na may mga sungay, na may biyak ang kuko.+ 32  Tiyak na makikita iyon ng maaamo; magsasaya sila.+ Kayong mga humahanap sa Diyos, ingatan din ninyong buháy ang inyong puso.+ 33  Sapagkat nakikinig si Jehova sa mga dukha,+ At hindi nga niya hahamakin ang kaniyang sariling mga bilanggo.+ 34  Purihin nawa siya ng langit at lupa,+ Ng mga dagat at ng lahat ng gumagalaw roon.+ 35  Sapagkat ililigtas ng Diyos ang Sion+ At itatayo niya ang mga lunsod ng Juda;+ At tiyak na mananahanan sila roon at aariin nila iyon.+ 36  At mamanahin iyon ng supling ng kaniyang mga lingkod,+ At yaong mga umiibig sa kaniyang pangalan ang siyang tatahan doon.+

Talababa