Accessibility setting

Pumili ng wika

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Pumunta sa nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online

BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Awit 55:1-23

Sa tagapangasiwa ng mga panugtog na de-kuwerdas. Maskil. Ni David. 55  Pakinggan mo, O Diyos, ang aking panalangin;+ At huwag kang magtago sa paghiling ko ng lingap.+   Magbigay-pansin ka sa akin at sagutin mo ako.+ Ako ay nababalisa dahil sa aking pagkabahala,+ At wala akong magawa kundi ang mabagabag,   Dahil sa tinig ng kaaway, dahil sa panggigipit ng balakyot.+ Sapagkat palagi nila akong binabagsakan ng bagay na nakasasakit,+ At sa galit ay nagkikimkim sila ng matinding poot laban sa akin.+   Ang akin mismong puso ay dumaranas ng matinding kirot sa loob ko,+ At ang mga pagkatakot sa kamatayan ay nahulog sa akin.+   Ang takot, oo, ang panginginig ay pumapasok sa akin,+ At tinatakpan ako ng pangangatog.   At lagi kong sinasabi: “O kung may mga pakpak lamang sana ako na gaya ng sa kalapati!+ Lilipad ako at tatahan.+   Narito! Magpapakalayu-layo ako sa pagtakas;+ Manunuluyan ako sa ilang.+Selah   Magmamadali akong tumungo sa dakong matatakasan ko Mula sa humahagibis na hangin, mula sa unos.”+   Lituhin mo, O Jehova, hatiin mo ang kanilang dila,+ Sapagkat nakakita ako ng karahasan at pagtatalo sa lunsod.+ 10  Araw at gabi ay nililibot nila iyon sa ibabaw ng mga pader niyaon;+ At ang pananakit at ang kabagabagan ay nasa loob niyaon.+ 11  Ang mga kapighatian ay nasa loob niyaon; At mula sa liwasan niyaon ay hindi humihiwalay ang paniniil at ang panlilinlang.+ 12  Sapagkat hindi isang kaaway ang dumusta sa akin;+ Kung gayon nga ay napagtiisan ko sana. Hindi isang masidhing napopoot sa akin ang lubhang nagpalalo laban sa akin;+ Kung gayon nga ay nakapagkubli sana ako mula sa kaniya.+ 13  Kundi ikaw iyon, isang taong mortal na kagaya ko,+ Isa na pamilyar sa akin at kakilala ko,+ 14  Sapagkat dati ay magkasama tayong nagtatamasa ng matamis at matalik na kaugnayan;+ Patungo sa bahay ng Diyos ay dati tayong naglalakad na kasama ng karamihan.+ 15  Mapasakanila sana ang mga kaabahan!+ Bumaba sana silang buháy sa Sheol;+ Sapagkat sa paninirahan nila bilang dayuhan ay masasamang bagay ang nasa loob nila.+ 16  Sa ganang akin, sa Diyos ako tatawag;+ At ililigtas ako ni Jehova.+ 17  Gabi at umaga at katanghalian ay wala akong magawa kundi ang mabahala at ako ay dumaraing,+ At dinirinig niya ang aking tinig.+ 18  Tiyak na tutubusin niya ang aking kaluluwa at ilalagay ito sa kapayapaan mula sa pagbabaka laban sa akin,+ Sapagkat maramihan silang naging laban sa akin.+ 19  Diringgin sila ng Diyos at sasagutin sila,+ Siya na nakaupo sa trono gaya noong nakalipas+Selah Sila na walang mga pagbabago+ At hindi natatakot sa Diyos.+ 20  Iniunat niya ang kaniyang mga kamay laban sa mga may pakikipagpayapaan sa kaniya;+ Nilapastangan niya ang kaniyang tipan.+ 21  Mas madulas kaysa sa mantikilya ang mga salita ng kaniyang bibig,+ Ngunit ang kaniyang puso ay nakahilig na lumaban.+ Ang kaniyang mga salita ay mas malambot kaysa sa langis,+ Ngunit ang mga iyon ay mga hugót na tabak.+ 22  Ihagis mo ang iyong pasanin kay Jehova,+ At siya ang aalalay sa iyo.+ Hindi niya kailanman ipahihintulot na ang matuwid ay makilos.+ 23  Ngunit ikaw, O Diyos, ibababa mo sila sa pinakamalalim na hukay.+ Kung tungkol sa mga taong may pagkakasala sa dugo at mapanlinlang, hindi nila ipamumuhay ang kalahati ng kanilang mga araw.+ Ngunit sa ganang akin, magtitiwala ako sa iyo.+

Talababa