Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Awit 55:1-23

Sa tagapangasiwa ng mga panugtog na de-kuwerdas. Maskil. Ni David. 55  Pakinggan mo, O Diyos, ang aking panalangin;+ At huwag kang magtago sa paghiling ko ng lingap.+   Magbigay-pansin ka sa akin at sagutin mo ako.+ Ako ay nababalisa dahil sa aking pagkabahala,+ At wala akong magawa kundi ang mabagabag,   Dahil sa tinig ng kaaway, dahil sa panggigipit ng balakyot.+ Sapagkat palagi nila akong binabagsakan ng bagay na nakasasakit,+ At sa galit ay nagkikimkim sila ng matinding poot laban sa akin.+   Ang akin mismong puso ay dumaranas ng matinding kirot sa loob ko,+ At ang mga pagkatakot sa kamatayan ay nahulog sa akin.+   Ang takot, oo, ang panginginig ay pumapasok sa akin,+ At tinatakpan ako ng pangangatog.   At lagi kong sinasabi: “O kung may mga pakpak lamang sana ako na gaya ng sa kalapati!+ Lilipad ako at tatahan.+   Narito! Magpapakalayu-layo ako sa pagtakas;+ Manunuluyan ako sa ilang.+Selah   Magmamadali akong tumungo sa dakong matatakasan ko Mula sa humahagibis na hangin, mula sa unos.”+   Lituhin mo, O Jehova, hatiin mo ang kanilang dila,+ Sapagkat nakakita ako ng karahasan at pagtatalo sa lunsod.+ 10  Araw at gabi ay nililibot nila iyon sa ibabaw ng mga pader niyaon;+ At ang pananakit at ang kabagabagan ay nasa loob niyaon.+ 11  Ang mga kapighatian ay nasa loob niyaon; At mula sa liwasan niyaon ay hindi humihiwalay ang paniniil at ang panlilinlang.+ 12  Sapagkat hindi isang kaaway ang dumusta sa akin;+ Kung gayon nga ay napagtiisan ko sana. Hindi isang masidhing napopoot sa akin ang lubhang nagpalalo laban sa akin;+ Kung gayon nga ay nakapagkubli sana ako mula sa kaniya.+ 13  Kundi ikaw iyon, isang taong mortal na kagaya ko,+ Isa na pamilyar sa akin at kakilala ko,+ 14  Sapagkat dati ay magkasama tayong nagtatamasa ng matamis at matalik na kaugnayan;+ Patungo sa bahay ng Diyos ay dati tayong naglalakad na kasama ng karamihan.+ 15  Mapasakanila sana ang mga kaabahan!+ Bumaba sana silang buháy sa Sheol;+ Sapagkat sa paninirahan nila bilang dayuhan ay masasamang bagay ang nasa loob nila.+ 16  Sa ganang akin, sa Diyos ako tatawag;+ At ililigtas ako ni Jehova.+ 17  Gabi at umaga at katanghalian ay wala akong magawa kundi ang mabahala at ako ay dumaraing,+ At dinirinig niya ang aking tinig.+ 18  Tiyak na tutubusin niya ang aking kaluluwa at ilalagay ito sa kapayapaan mula sa pagbabaka laban sa akin,+ Sapagkat maramihan silang naging laban sa akin.+ 19  Diringgin sila ng Diyos at sasagutin sila,+ Siya na nakaupo sa trono gaya noong nakalipas+Selah Sila na walang mga pagbabago+ At hindi natatakot sa Diyos.+ 20  Iniunat niya ang kaniyang mga kamay laban sa mga may pakikipagpayapaan sa kaniya;+ Nilapastangan niya ang kaniyang tipan.+ 21  Mas madulas kaysa sa mantikilya ang mga salita ng kaniyang bibig,+ Ngunit ang kaniyang puso ay nakahilig na lumaban.+ Ang kaniyang mga salita ay mas malambot kaysa sa langis,+ Ngunit ang mga iyon ay mga hugót na tabak.+ 22  Ihagis mo ang iyong pasanin kay Jehova,+ At siya ang aalalay sa iyo.+ Hindi niya kailanman ipahihintulot na ang matuwid ay makilos.+ 23  Ngunit ikaw, O Diyos, ibababa mo sila sa pinakamalalim na hukay.+ Kung tungkol sa mga taong may pagkakasala sa dugo at mapanlinlang, hindi nila ipamumuhay ang kalahati ng kanilang mga araw.+ Ngunit sa ganang akin, magtitiwala ako sa iyo.+

Talababa