Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

Awit 51:1-19

Sa tagapangasiwa. Awitin ni David. Nang pumaroon sa kaniya si Natan na propeta pagkatapos niyang sipingan si Bat-sheba.+ 51  Pagpakitaan mo ako ng lingap, O Diyos, ayon sa iyong maibiging-kabaitan.+Ayon sa kasaganaan ng iyong kaawaan ay pawiin mo ang aking mga pagsalansang.+   Lubusan mo akong hugasan mula sa aking kamalian,+At linisin mo ako mula sa aking kasalanan.+   Sapagkat alam ko ang aking mga pagsalansang,+At ang aking kasalanan ay laging nasa harap ko.+   Laban sa iyo, sa iyo lamang, ako ay nagkasala,+At ang masama sa iyong paningin ay nagawa ko,+Upang mapatunayan kang matuwid kapag nagsasalita ka,+Nang sa gayon ay mapatunayan kang malinis kapag humahatol ka.+   Narito! Sa kamalian ay iniluwal ako na may mga kirot ng panganganak,+At sa kasalanan ay ipinaglihi ako ng aking ina.+   Narito! Ikaw ay nalulugod sa pagkamatapat sa mga panloob na bahagi;+At sa lihim na pagkatao ay ipaalam mo nawa sa akin ang tunay na karunungan.+   Dalisayin mo nawa ako mula sa kasalanan sa pamamagitan ng isopo, upang ako ay maging malinis;+Hugasan mo nawa ako, upang ako ay maging mas maputi pa sa niyebe.+   Iparinig mo nawa sa akin ang pagbubunyi at pagsasaya,+Upang ang mga butong dinurog mo ay magalak.+   Ikubli mo ang iyong mukha mula sa aking mga kasalanan,+At pawiin mo ang lahat ng aking kamalian.+ 10  Likhain mo sa akin ang isang dalisay na puso, O Diyos,+At maglagay ka sa loob ko ng isang bagong espiritu, yaong matatag.+ 11  Huwag mo akong itaboy mula sa iyong harapan;+At ang iyong banal na espiritu ay huwag mo sanang alisin sa akin.+ 12  Isauli mo sa akin ang pagbubunyi sa iyong pagliligtas,+At alalayan mo nawa ako ng isang nagkukusang espiritu.+ 13  Ituturo ko sa mga mananalansang ang iyong mga daan,+Upang ang mga makasalanan ay agad na manumbalik sa iyo.+ 14  Iligtas mo ako mula sa pagkakasala sa dugo,+ O Diyos na Diyos ng aking kaligtasan,+Upang ang aking dila ay may kagalakang makapagpahayag ng tungkol sa iyong katuwiran.+ 15  O Jehova, ibuka mo nawa ang mga labi kong ito,+Upang ang aking bibig ay makapagpahayag ng iyong kapurihan.+ 16  Sapagkat hindi ka nalulugod sa hain—kung gayon ay ibinigay ko sana;+Hindi ka nasisiyahan sa buong handog na sinusunog.+ 17  Ang mga hain sa Diyos ay isang wasak na espiritu;+Ang pusong wasak at durog, O Diyos, ay hindi mo hahamakin.+ 18  Sa iyong kabutihang-loob ay gawan mo ng mabuti ang Sion;+Itayo mo nawa ang mga pader ng Jerusalem.+ 19  Kung magkagayon ay malulugod ka sa mga hain ng katuwiran,+Sa haing sinusunog at sa buong handog;+Kung magkagayon ay mga toro ang ihahandog sa iyong sariling altar.+

Talababa