Accessibility setting

Pumili ng wika

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Pumunta sa nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online

BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Awit 44:1-26

Sa tagapangasiwa. Ng mga anak ni Kora.+ Maskil. 44  O Diyos, narinig namin ng aming pandinig, Isinalaysay sa amin ng aming mga ninuno+ Ang gawang isinagawa mo noong kanilang mga araw,+ Noong mga araw ng sinaunang panahon.+   Sa pamamagitan ng iyong kamay ay pinalayas mo maging ang mga bansa,+ At sa halip ay sila ang itinatag mo.+ Winasak mo ang mga liping pambansa at itinaboy sila.+   Sapagkat hindi nila inari ang lupain sa pamamagitan ng sarili nilang tabak,+ At hindi ang sarili nilang bisig ang nagdala sa kanila ng kaligtasan.+ Kundi ang iyong kanang kamay at ang iyong bisig+ at ang liwanag ng iyong mukha, Dahil kinalugdan mo sila.+   Ikaw mismo ang aking Hari, O Diyos.+ Mag-utos ka ng dakilang kaligtasan para sa Jacob.+   Sa pamamagitan mo ay itutulak namin ang aming mga kalaban;+ Sa iyong pangalan ay yuyurakan namin yaong mga tumitindig laban sa amin.+   Sapagkat hindi sa aking busog ako nagtitiwala+ At hindi ang aking tabak ang nagliligtas sa akin.+   Sapagkat iniligtas mo kami sa aming mga kalaban,+ At yaong mga masidhing napopoot sa amin ay inilagay mo sa kahihiyan.+   Sa Diyos ay maghahandog kami ng papuri buong araw,+ At hanggang sa panahong walang takda ay dadakilain namin ang iyong pangalan.+ Selah.   Ngunit ngayon ay itinatakwil mo at hinihiya kami,+ At hindi ka lumalabas na kasama ng aming mga hukbo.+ 10  Pinauurong mo kaming lagi mula sa kalaban,+ At ang mismong mga masidhing napopoot sa amin ay nanamsam para sa kanilang sarili.+ 11  Ibinibigay mo kaming tulad ng mga tupa, na pinakapagkain,+ At sa gitna ng mga bansa ay ipinangalat mo kami.+ 12  Ipinagbibili mo ang iyong bayan na walang anumang kapalit na halaga,+ At hindi ka nagpayaman sa pamamagitan ng kanilang halaga. 13  Ginagawa mo kaming kadustaan sa aming mga kapitbahay,+ Isang kaalipustaan at kakutyaan sa mga nasa buong palibot namin.+ 14  Ginagawa mo kaming isang kasabihan sa gitna ng mga bansa,+ Isang pag-iling ng ulo sa gitna ng mga liping pambansa.+ 15  Buong araw ay nasa harap ko ang aking pagkaaba, At ang kahihiyan ng aking mukha ay tumakip sa akin,+ 16  Dahil sa tinig ng isa na nandurusta at nagsasalita nang may pang-aabuso, Dahil sa kaaway at sa kaniya na naghihiganti.+ 17  Ang lahat ng ito ang sumapit sa amin, at hindi ka namin nilimot,+ At hindi kami kumilos nang may kabulaanan sa iyong tipan.+ 18  Ang aming puso ay hindi tumalikod sa kawalang-pananampalataya,+ Ni lumihis man ang aming mga yapak mula sa iyong landas.+ 19  Sapagkat dinurog mo kami sa dako ng mga chakal,+ At tinatakpan mo kami ng matinding karimlan.+ 20  Kung nilimot namin ang pangalan ng aming Diyos, O iniuunat namin ang aming mga palad sa kakaibang diyos,+ 21  Hindi ba ito sisiyasatin ng Diyos?+ Sapagkat batid niya ang mga lihim ng puso.+ 22  Ngunit dahil sa iyo ay pinapatay kami sa buong araw; Ibinibilang kaming gaya ng mga tupang papatayin.+ 23  Bumangon ka. Bakit patuloy ka pang natutulog, O Jehova?+ Gumising ka. Huwag kang magtakwil magpakailanman.+ 24  Bakit mo ikinukubli ang iyong mukha? Bakit mo nililimot ang aming kapighatian at ang paniniil sa amin?+ 25  Sapagkat ang aming kaluluwa ay nakasubsob sa mismong alabok;+ Ang aming tiyan ay nakadikit sa mismong lupa. 26  Bumangon ka upang tumulong sa amin+ At tubusin mo kami alang-alang sa iyong maibiging-kabaitan.+

Talababa