Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Awit 44:1-26

Sa tagapangasiwa. Ng mga anak ni Kora.+ Maskil. 44  O Diyos, narinig namin ng aming pandinig,Isinalaysay sa amin ng aming mga ninuno+Ang gawang isinagawa mo noong kanilang mga araw,+Noong mga araw ng sinaunang panahon.+   Sa pamamagitan ng iyong kamay ay pinalayas mo maging ang mga bansa,+At sa halip ay sila ang itinatag mo.+Winasak mo ang mga liping pambansa at itinaboy sila.+   Sapagkat hindi nila inari ang lupain sa pamamagitan ng sarili nilang tabak,+At hindi ang sarili nilang bisig ang nagdala sa kanila ng kaligtasan.+Kundi ang iyong kanang kamay at ang iyong bisig+ at ang liwanag ng iyong mukha,Dahil kinalugdan mo sila.+   Ikaw mismo ang aking Hari, O Diyos.+Mag-utos ka ng dakilang kaligtasan para sa Jacob.+   Sa pamamagitan mo ay itutulak namin ang aming mga kalaban;+Sa iyong pangalan ay yuyurakan namin yaong mga tumitindig laban sa amin.+   Sapagkat hindi sa aking busog ako nagtitiwala+At hindi ang aking tabak ang nagliligtas sa akin.+   Sapagkat iniligtas mo kami sa aming mga kalaban,+At yaong mga masidhing napopoot sa amin ay inilagay mo sa kahihiyan.+   Sa Diyos ay maghahandog kami ng papuri buong araw,+At hanggang sa panahong walang takda ay dadakilain namin ang iyong pangalan.+ Selah.   Ngunit ngayon ay itinatakwil mo at hinihiya kami,+At hindi ka lumalabas na kasama ng aming mga hukbo.+ 10  Pinauurong mo kaming lagi mula sa kalaban,+At ang mismong mga masidhing napopoot sa amin ay nanamsam para sa kanilang sarili.+ 11  Ibinibigay mo kaming tulad ng mga tupa, na pinakapagkain,+At sa gitna ng mga bansa ay ipinangalat mo kami.+ 12  Ipinagbibili mo ang iyong bayan na walang anumang kapalit na halaga,+At hindi ka nagpayaman sa pamamagitan ng kanilang halaga. 13  Ginagawa mo kaming kadustaan sa aming mga kapitbahay,+Isang kaalipustaan at kakutyaan sa mga nasa buong palibot namin.+ 14  Ginagawa mo kaming isang kasabihan sa gitna ng mga bansa,+Isang pag-iling ng ulo sa gitna ng mga liping pambansa.+ 15  Buong araw ay nasa harap ko ang aking pagkaaba,At ang kahihiyan ng aking mukha ay tumakip sa akin,+ 16  Dahil sa tinig ng isa na nandurusta at nagsasalita nang may pang-aabuso,Dahil sa kaaway at sa kaniya na naghihiganti.+ 17  Ang lahat ng ito ang sumapit sa amin, at hindi ka namin nilimot,+At hindi kami kumilos nang may kabulaanan sa iyong tipan.+ 18  Ang aming puso ay hindi tumalikod sa kawalang-pananampalataya,+Ni lumihis man ang aming mga yapak mula sa iyong landas.+ 19  Sapagkat dinurog mo kami sa dako ng mga chakal,+At tinatakpan mo kami ng matinding karimlan.+ 20  Kung nilimot namin ang pangalan ng aming Diyos,O iniuunat namin ang aming mga palad sa kakaibang diyos,+ 21  Hindi ba ito sisiyasatin ng Diyos?+Sapagkat batid niya ang mga lihim ng puso.+ 22  Ngunit dahil sa iyo ay pinapatay kami sa buong araw;Ibinibilang kaming gaya ng mga tupang papatayin.+ 23  Bumangon ka. Bakit patuloy ka pang natutulog, O Jehova?+Gumising ka. Huwag kang magtakwil magpakailanman.+ 24  Bakit mo ikinukubli ang iyong mukha?Bakit mo nililimot ang aming kapighatian at ang paniniil sa amin?+ 25  Sapagkat ang aming kaluluwa ay nakasubsob sa mismong alabok;+Ang aming tiyan ay nakadikit sa mismong lupa. 26  Bumangon ka upang tumulong sa amin+At tubusin mo kami alang-alang sa iyong maibiging-kabaitan.+

Talababa