Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

Awit 40:1-17

Sa tagapangasiwa. Ni David, isang awitin. 40  May-pananabik akong umasa kay Jehova,+Kung kaya ikiniling niya sa akin ang kaniyang pandinig at dininig ang aking paghingi ng tulong.+   Iniahon din niya ako mula sa umuugong na hukay,+Mula sa lusak ng burak.+Pagkatapos ay itinuntong niya ang aking mga paa sa isang malaking bato;+Itinatag niya nang matibay ang aking mga hakbang.+   Isa pa, naglagay siya sa aking bibig ng isang bagong awit,Papuri sa ating Diyos.+Marami ang makakakita niyaon at matatakot,+At magtitiwala sila kay Jehova.+   Maligaya ang matipunong lalaki na ginagawang kaniyang tiwala si Jehova+At hindi nagbaling ng kaniyang mukha sa mga taong sumasalansang,Ni sa mga nahuhulog sa mga kasinungalingan.+   Maraming bagay ang iyong ginawa,+O Jehova na aking Diyos, maging ang iyong mga kamangha-manghang gawa at ang iyong mga kaisipan sa amin;+Walang sinumang maihahambing sa iyo.+Naisin ko mang saysayin at salitain ang tungkol sa mga iyon,Ang mga iyon ay mas marami kaysa sa kaya kong isalaysay.+   Ang hain at handog ay hindi mo kinalugdan;+Ang mga tainga kong ito ay binuksan mo.+Ang handog na sinusunog at ang handog ukol sa kasalanan ay hindi mo hiningi.+   Sa dahilang iyan, sinabi ko: “Narito, ako ay dumating,+Sa balumbon ng aklat ay nakasulat iyon tungkol sa akin.+   Ang gawin ang iyong kalooban, O Diyos ko, ay kinalulugdan ko,+At ang iyong kautusan ay nasa aking mga panloob na bahagi.+   Inihayag ko ang mabuting balita ng katuwiran sa malaking kongregasyon.+Narito! Ang aking mga labi ay hindi ko pinipigilan.+O Jehova, nalalaman mo iyan nang lubos.+ 10  Ang iyong katuwiran ay hindi ko tinakpan sa loob ng aking puso.+Ang iyong katapatan at ang iyong pagliligtas ay ipinahayag ko.+Hindi ko itinago ang iyong maibiging-kabaitan at ang iyong katotohanan sa malaking kongregasyon.”+ 11  O Jehova, huwag mong ipagkait sa akin ang iyong habag.+Ingatan nawa akong lagi ng iyong maibiging-kabaitan at ng iyong katotohanan.+ 12  Sapagkat pinalibutan ako ng mga kapahamakan hanggang sa hindi na mabilang ang mga iyon.+Inabutan ako ng mga kamalian ko na higit pa kaysa sa kaya kong tingnan;+Ang mga iyon ay naging mas marami kaysa sa mga buhok sa aking ulo,+At iniwan ako ng aking puso.+ 13  Kalugdan mo nawa, O Jehova, ang pagliligtas sa akin.+O Jehova, sa pagtulong sa akin ay magmadali ka.+ 14  Mapahiya nawa at malito silang sama-sama+Yaong mga naghahanap sa aking kaluluwa upang lipulin ito.+Mapaurong nawa at maaba yaong mga nalulugod sa aking kapahamakan.+ 15  Tumitig nawa sila sa pagkamangha dahil sa kanilang kahihiyan+Yaong mga nagsasabi sa akin: “Aha! Aha!”+ 16  Magbunyi nawa sila at magsaya sa iyo,+Lahat niyaong mga humahanap sa iyo.+Lagi nawa nilang sabihin: “Dakilain nawa si Jehova,”+Niyaong mga umiibig sa iyong pagliligtas.+ 17  Ngunit ako ay napipighati at dukha.+Pinahahalagahan ako ni Jehova.+Ikaw ang tulong sa akin at ang Tagapaglaan ko ng pagtakas.+O Diyos ko, huwag kang lubhang magluwat.+

Talababa