Accessibility setting

Pumili ng wika

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Pumunta sa nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online

BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Awit 35:1-28

Ni David. 35  Ipakipaglaban mo ang aking usapin, O Jehova, laban sa aking mga kalaban;+ Makipagdigma ka laban sa mga nakikipagdigma sa akin.+   Humawak ka ng pansalag at malaking kalasag,+ At bumangon ka upang tumulong sa akin,+   At humugot ka ng sibat at kabilaang palakol upang salubungin yaong mga tumutugis sa akin.+ Sabihin mo sa aking kaluluwa: “Ako ang iyong kaligtasan.”+   Mapahiya nawa at maaba yaong mga humahanap sa aking kaluluwa.+ Mapabalik nawa at malito yaong mga nagpapakana ng kapahamakan para sa akin.+   Maging gaya nawa sila ng ipa sa harap ng hangin,+ At itaboy nawa sila ng anghel ni Jehova.+   Ang kanilang daan nawa ay maging kadiliman at madudulas na dako,+ At tugisin nawa sila ng anghel ni Jehova.   Sapagkat sa walang dahilan ay ikinubli nila para sa akin ang kanilang nilambatang hukay;+ Sa walang dahilan ay hinukay nila ito para sa aking kaluluwa.+   Dumating nawa sa kaniya ang pagkapahamak nang hindi niya namamalayan,+ At mahuli nawa siya ng sarili niyang lambat na kaniyang ikinubli;+ Bumagsak nawa siya roon sa ikapapahamak.+   Ngunit magalak nawa ang aking kaluluwa kay Jehova;+ Magbunyi nawa ito sa kaniyang pagliligtas.+ 10  Sabihin nawa ng lahat ng aking mga buto:+ “O Jehova, sino ang gaya mo,+ Na inililigtas ang napipighati mula sa isang mas malakas kaysa sa kaniya,+ At ang napipighati at dukha mula sa nagnanakaw sa kaniya?”+ 11  Ang mga saksing mararahas ay bumabangon;+ Tinatanong nila ako ng mga bagay na hindi ko alam.+ 12  Ginagantihan nila ako ng masama kapalit ng mabuti,+ Ng pagkaulila sa aking kaluluwa.+ 13  Kung tungkol sa akin, nang magkasakit sila, ang pananamit ko ay telang-sako,+ Pinighati ko ng pag-aayuno ang aking kaluluwa,+ At sa aking dibdib ay bumabalik ang sarili kong panalangin.+ 14  Gaya ng sa isang kasamahan, gaya ng sa kapatid ko,+ Gumala-gala akong tila nagdadalamhati dahil sa isang ina.+ Sa pagkalungkot ay yumukod ako. 15  Ngunit dahil sa aking pag-iika-ika ay nagsaya sila at nagtipon;+ Nagtipon sila laban sa akin,+ Sinasaktan ako nang hindi ko nalalaman;+ Ginutay-gutay nila ako at hindi sila nanatiling tahimik.+ 16  Sa gitna ng mga apostatang manlilibak dahil sa isang tinapay+ Nagngangalit ang kanilang mga ngipin laban sa akin.+ 17  O Jehova, hanggang kailan mo ito titingnan?+ Ibalik mo ang aking kaluluwa mula sa kanilang mga pananalanta,+ Ang akin ngang kaisa-isa+ mula sa mga may-kilíng na batang leon. 18  Dadakilain kita sa malaking kongregasyon;+ Sa gitna ng maraming tao ay pupurihin kita.+ 19  O huwag nawang magsaya sa akin yaong mga kaaway ko nang wala namang dahilan;+ Kung tungkol sa mga napopoot sa akin nang walang dahilan, huwag nawa silang magkindat ng mata.+ 20  Sapagkat hindi kapayapaan ang kanilang sinasalita;+ Kundi laban sa mga tahimik sa lupa Mga bagay na panlilinlang ang lagi nilang ipinapakana.+ 21  At ibinubuka nilang mabuti ang kanilang bibig laban sa akin.+ Sinabi nila: “Aha! Aha! nakita iyon ng aming mata.”+ 22  Nakita mo, O Jehova.+ Huwag kang manatiling tahimik.+ O Jehova, huwag kang manatiling malayo sa akin.+ 23  Bumangon ka at gumising ka sa aking kahatulan,+ O Diyos ko, si Jehova nga, sa aking usapin sa batas.+ 24  Hatulan mo ako ayon sa iyong katuwiran, O Jehova na aking Diyos,+ At huwag nawa silang magsaya sa akin.+ 25  O huwag nawa nilang sabihin sa kanilang puso: “Aha, aming kaluluwa!”+ Huwag nawa nilang sabihin: “Nilamon namin siya.”+ 26  Mapahiya nawa sila at malitong sama-sama+ Silang nagagalak sa aking kapahamakan.+ Maramtan nawa ng kahihiyan+ at pagkaaba yaong mga lubhang nagpapalalo laban sa akin.+ 27  Humiyaw nawa nang may kagalakan at magsaya yaong mga nalulugod sa aking katuwiran,+ At sabihin nilang palagi:+ “Dakilain nawa si Jehova, na nalulugod sa kapayapaan ng kaniyang lingkod.”+ 28  At ang aking dila nawa ay pabulong na magsalita ng iyong katuwiran,+ Ng iyong papuri sa buong araw.+

Talababa