Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Awit 35:1-28

Ni David. 35  Ipakipaglaban mo ang aking usapin, O Jehova, laban sa aking mga kalaban;+Makipagdigma ka laban sa mga nakikipagdigma sa akin.+   Humawak ka ng pansalag at malaking kalasag,+At bumangon ka upang tumulong sa akin,+   At humugot ka ng sibat at kabilaang palakol upang salubungin yaong mga tumutugis sa akin.+Sabihin mo sa aking kaluluwa: “Ako ang iyong kaligtasan.”+   Mapahiya nawa at maaba yaong mga humahanap sa aking kaluluwa.+Mapabalik nawa at malito yaong mga nagpapakana ng kapahamakan para sa akin.+   Maging gaya nawa sila ng ipa sa harap ng hangin,+At itaboy nawa sila ng anghel ni Jehova.+   Ang kanilang daan nawa ay maging kadiliman at madudulas na dako,+At tugisin nawa sila ng anghel ni Jehova.   Sapagkat sa walang dahilan ay ikinubli nila para sa akin ang kanilang nilambatang hukay;+Sa walang dahilan ay hinukay nila ito para sa aking kaluluwa.+   Dumating nawa sa kaniya ang pagkapahamak nang hindi niya namamalayan,+At mahuli nawa siya ng sarili niyang lambat na kaniyang ikinubli;+Bumagsak nawa siya roon sa ikapapahamak.+   Ngunit magalak nawa ang aking kaluluwa kay Jehova;+Magbunyi nawa ito sa kaniyang pagliligtas.+ 10  Sabihin nawa ng lahat ng aking mga buto:+“O Jehova, sino ang gaya mo,+Na inililigtas ang napipighati mula sa isang mas malakas kaysa sa kaniya,+At ang napipighati at dukha mula sa nagnanakaw sa kaniya?”+ 11  Ang mga saksing mararahas ay bumabangon;+Tinatanong nila ako ng mga bagay na hindi ko alam.+ 12  Ginagantihan nila ako ng masama kapalit ng mabuti,+Ng pagkaulila sa aking kaluluwa.+ 13  Kung tungkol sa akin, nang magkasakit sila, ang pananamit ko ay telang-sako,+Pinighati ko ng pag-aayuno ang aking kaluluwa,+At sa aking dibdib ay bumabalik ang sarili kong panalangin.+ 14  Gaya ng sa isang kasamahan, gaya ng sa kapatid ko,+Gumala-gala akong tila nagdadalamhati dahil sa isang ina.+Sa pagkalungkot ay yumukod ako. 15  Ngunit dahil sa aking pag-iika-ika ay nagsaya sila at nagtipon;+Nagtipon sila laban sa akin,+Sinasaktan ako nang hindi ko nalalaman;+Ginutay-gutay nila ako at hindi sila nanatiling tahimik.+ 16  Sa gitna ng mga apostatang manlilibak dahil sa isang tinapay+Nagngangalit ang kanilang mga ngipin laban sa akin.+ 17  O Jehova, hanggang kailan mo ito titingnan?+Ibalik mo ang aking kaluluwa mula sa kanilang mga pananalanta,+Ang akin ngang kaisa-isa+ mula sa mga may-kilíng na batang leon. 18  Dadakilain kita sa malaking kongregasyon;+Sa gitna ng maraming tao ay pupurihin kita.+ 19  O huwag nawang magsaya sa akin yaong mga kaaway ko nang wala namang dahilan;+Kung tungkol sa mga napopoot sa akin nang walang dahilan, huwag nawa silang magkindat ng mata.+ 20  Sapagkat hindi kapayapaan ang kanilang sinasalita;+Kundi laban sa mga tahimik sa lupaMga bagay na panlilinlang ang lagi nilang ipinapakana.+ 21  At ibinubuka nilang mabuti ang kanilang bibig laban sa akin.+Sinabi nila: “Aha! Aha! nakita iyon ng aming mata.”+ 22  Nakita mo, O Jehova.+ Huwag kang manatiling tahimik.+ O Jehova, huwag kang manatiling malayo sa akin.+ 23  Bumangon ka at gumising ka sa aking kahatulan,+O Diyos ko, si Jehova nga, sa aking usapin sa batas.+ 24  Hatulan mo ako ayon sa iyong katuwiran, O Jehova na aking Diyos,+At huwag nawa silang magsaya sa akin.+ 25  O huwag nawa nilang sabihin sa kanilang puso: “Aha, aming kaluluwa!”+Huwag nawa nilang sabihin: “Nilamon namin siya.”+ 26  Mapahiya nawa sila at malitong sama-sama+Silang nagagalak sa aking kapahamakan.+Maramtan nawa ng kahihiyan+ at pagkaaba yaong mga lubhang nagpapalalo laban sa akin.+ 27  Humiyaw nawa nang may kagalakan at magsaya yaong mga nalulugod sa aking katuwiran,+At sabihin nilang palagi:+“Dakilain nawa si Jehova, na nalulugod sa kapayapaan ng kaniyang lingkod.”+ 28  At ang aking dila nawa ay pabulong na magsalita ng iyong katuwiran,+Ng iyong papuri sa buong araw.+

Talababa