Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Awit 31:1-24

Sa tagapangasiwa. Awitin ni David. 31  Sa iyo, O Jehova, ay nanganganlong ako.+ O huwag nawa akong mapahiya kailanman.+ Sa iyong katuwiran ay paglaanan mo ako ng pagtakas.+   Ikiling mo sa akin ang iyong pandinig.+ Sagipin mo ako nang mabilis.+ Maging batong moog ka para sa akin,+ Bahay ng mga moog upang iligtas ako.+   Sapagkat ikaw ang aking malaking bato at aking moog;+ At alang-alang sa iyong pangalan+ ay aakayin mo ako at papatnubayan mo ako.+   Ilalabas mo ako mula sa lambat na ikinubli nila ukol sa akin,+ Sapagkat ikaw ang aking tanggulan.+   Sa iyong kamay ay ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu.+ Tinubos mo ako,+ O Jehova na Diyos ng katotohanan.+   Kinapopootan ko yaong mga nag-uukol ng pansin sa walang-halaga at walang-kabuluhang mga idolo;+ Ngunit sa ganang akin, kay Jehova ako nagtitiwala.+   Ako ay magagalak at magsasaya sa iyong maibiging-kabaitan,+ Sapagkat nakita mo ang aking kapighatian;+ Nalaman mo ang tungkol sa mga kabagabagan ng aking kaluluwa,+   At hindi mo ako isinuko sa kamay ng kaaway.+ Pinatayo mo ang aking mga paa sa maluwang na dako.+   Pagpakitaan mo ako ng lingap, O Jehova, sapagkat ako ay nasa kagipitan.+ Dahil sa kaligaligan ay nanghina ang aking mata,+ ang aking kaluluwa at ang aking tiyan.+ 10  Sapagkat may pamimighating sumapit sa kawakasan ang aking buhay,+ At ang aking mga taon sa pagbubuntunghininga.+ Dahil sa aking kamalian ay nanlupaypay ang aking lakas,+ At ang akin mismong mga buto ay nanghina.+ 11  Sa pangmalas ng lahat niyaong napopoot sa akin+ ay naging kadustaan ako,+ At lubhang gayon din sa aking mga kapuwa,+ At panghihilakbot sa aking mga kakilala.+ Kapag nakikita nila ako sa labas, tinatakasan nila ako.+ 12  Gaya ng isang patay at wala sa puso, ako ay nilimot;+ Ako ay naging gaya ng sirang sisidlan;+ 13  Sapagkat narinig ko ang masamang ulat ng marami,+ Ang pagkatakot ay nasa magkabi-kabila.+ Kapag nagpipisan silang tila iisa laban sa akin,+ Sila ay nagpapakana upang kunin ang aking kaluluwa.+ 14  Ngunit ako—sa iyo ako naglalagak ng aking tiwala, O Jehova.+ Sinabi ko: “Ikaw ang aking Diyos.”+ 15  Ang aking mga panahon ay nasa iyong kamay.+ Sagipin mo ako mula sa kamay ng aking mga kaaway at mula sa mga tumutugis sa akin.+ 16  Pasinagin mo ang iyong mukha sa iyong lingkod.+ Iligtas mo ako sa iyong maibiging-kabaitan.+ 17  O Jehova, huwag nawa akong mapahiya, sapagkat tumawag ako sa iyo.+ Mapahiya nawa ang mga balakyot;+ Manatili nawa silang tahimik sa Sheol.+ 18  Mapipi nawa ang mga labing bulaan,+ Na nagsasalita laban sa isang matuwid,+ walang-pigil sa kapalaluan at panghahamak.+ 19  Kay sagana ng iyong kabutihan,+ na pinakaingatan mo para sa mga may takot sa iyo!+ Na ipinakita mo roon sa mga nanganganlong sa iyo, Sa harap ng mga anak ng mga tao.+ 20  Ikukubli mo sila sa lihim na dako ng iyong persona+ Mula sa pagsasabuwatan ng mga tao.+ Itatago mo sila sa iyong kubol mula sa pag-aaway ng mga dila.+ 21  Pagpalain nawa si Jehova,+ Sapagkat gumawa siya ng kamangha-manghang maibiging-kabaitan+ sa akin sa isang lunsod na may kaigtingan.+ 22  Kung tungkol sa akin, sinabi ko nang ako ay mahintakutan:+ “Tiyak na malilipol ako mula sa harap ng iyong mga mata.”+ Tiyak na narinig mo ang tinig ng aking mga pamamanhik nang humingi ako sa iyo ng tulong.+ 23  O ibigin ninyo si Jehova, ninyong lahat na matapat sa kaniya.+ Ang mga tapat ay iniingatan ni Jehova,+ Ngunit lubos niyang ginagantihan ang sinumang nagpapakita ng kapalaluan.+ 24  Magpakalakas-loob kayo, at magpakatibay nawa ang inyong puso,+ Lahat kayong naghihintay kay Jehova.+

Talababa