Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Awit 31:1-24

Sa tagapangasiwa. Awitin ni David. 31  Sa iyo, O Jehova, ay nanganganlong ako.+O huwag nawa akong mapahiya kailanman.+Sa iyong katuwiran ay paglaanan mo ako ng pagtakas.+   Ikiling mo sa akin ang iyong pandinig.+Sagipin mo ako nang mabilis.+Maging batong moog ka para sa akin,+Bahay ng mga moog upang iligtas ako.+   Sapagkat ikaw ang aking malaking bato at aking moog;+At alang-alang sa iyong pangalan+ ay aakayin mo ako at papatnubayan mo ako.+   Ilalabas mo ako mula sa lambat na ikinubli nila ukol sa akin,+Sapagkat ikaw ang aking tanggulan.+   Sa iyong kamay ay ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu.+Tinubos mo ako,+ O Jehova na Diyos ng katotohanan.+   Kinapopootan ko yaong mga nag-uukol ng pansin sa walang-halaga at walang-kabuluhang mga idolo;+Ngunit sa ganang akin, kay Jehova ako nagtitiwala.+   Ako ay magagalak at magsasaya sa iyong maibiging-kabaitan,+Sapagkat nakita mo ang aking kapighatian;+Nalaman mo ang tungkol sa mga kabagabagan ng aking kaluluwa,+   At hindi mo ako isinuko sa kamay ng kaaway.+Pinatayo mo ang aking mga paa sa maluwang na dako.+   Pagpakitaan mo ako ng lingap, O Jehova, sapagkat ako ay nasa kagipitan.+Dahil sa kaligaligan ay nanghina ang aking mata,+ ang aking kaluluwa at ang aking tiyan.+ 10  Sapagkat may pamimighating sumapit sa kawakasan ang aking buhay,+At ang aking mga taon sa pagbubuntunghininga.+Dahil sa aking kamalian ay nanlupaypay ang aking lakas,+At ang akin mismong mga buto ay nanghina.+ 11  Sa pangmalas ng lahat niyaong napopoot sa akin+ ay naging kadustaan ako,+At lubhang gayon din sa aking mga kapuwa,+At panghihilakbot sa aking mga kakilala.+Kapag nakikita nila ako sa labas, tinatakasan nila ako.+ 12  Gaya ng isang patay at wala sa puso, ako ay nilimot;+Ako ay naging gaya ng sirang sisidlan;+ 13  Sapagkat narinig ko ang masamang ulat ng marami,+Ang pagkatakot ay nasa magkabi-kabila.+Kapag nagpipisan silang tila iisa laban sa akin,+Sila ay nagpapakana upang kunin ang aking kaluluwa.+ 14  Ngunit ako—sa iyo ako naglalagak ng aking tiwala, O Jehova.+Sinabi ko: “Ikaw ang aking Diyos.”+ 15  Ang aking mga panahon ay nasa iyong kamay.+Sagipin mo ako mula sa kamay ng aking mga kaaway at mula sa mga tumutugis sa akin.+ 16  Pasinagin mo ang iyong mukha sa iyong lingkod.+Iligtas mo ako sa iyong maibiging-kabaitan.+ 17  O Jehova, huwag nawa akong mapahiya, sapagkat tumawag ako sa iyo.+Mapahiya nawa ang mga balakyot;+Manatili nawa silang tahimik sa Sheol.+ 18  Mapipi nawa ang mga labing bulaan,+Na nagsasalita laban sa isang matuwid,+ walang-pigil sa kapalaluan at panghahamak.+ 19  Kay sagana ng iyong kabutihan,+ na pinakaingatan mo para sa mga may takot sa iyo!+Na ipinakita mo roon sa mga nanganganlong sa iyo,Sa harap ng mga anak ng mga tao.+ 20  Ikukubli mo sila sa lihim na dako ng iyong persona+Mula sa pagsasabuwatan ng mga tao.+Itatago mo sila sa iyong kubol mula sa pag-aaway ng mga dila.+ 21  Pagpalain nawa si Jehova,+Sapagkat gumawa siya ng kamangha-manghang maibiging-kabaitan+ sa akin sa isang lunsod na may kaigtingan.+ 22  Kung tungkol sa akin, sinabi ko nang ako ay mahintakutan:+“Tiyak na malilipol ako mula sa harap ng iyong mga mata.”+Tiyak na narinig mo ang tinig ng aking mga pamamanhik nang humingi ako sa iyo ng tulong.+ 23  O ibigin ninyo si Jehova, ninyong lahat na matapat sa kaniya.+Ang mga tapat ay iniingatan ni Jehova,+Ngunit lubos niyang ginagantihan ang sinumang nagpapakita ng kapalaluan.+ 24  Magpakalakas-loob kayo, at magpakatibay nawa ang inyong puso,+Lahat kayong naghihintay kay Jehova.+

Talababa