Accessibility setting

Pumili ng wika

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Pumunta sa nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online

BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Awit 31:1-24

Sa tagapangasiwa. Awitin ni David. 31  Sa iyo, O Jehova, ay nanganganlong ako.+ O huwag nawa akong mapahiya kailanman.+ Sa iyong katuwiran ay paglaanan mo ako ng pagtakas.+   Ikiling mo sa akin ang iyong pandinig.+ Sagipin mo ako nang mabilis.+ Maging batong moog ka para sa akin,+ Bahay ng mga moog upang iligtas ako.+   Sapagkat ikaw ang aking malaking bato at aking moog;+ At alang-alang sa iyong pangalan+ ay aakayin mo ako at papatnubayan mo ako.+   Ilalabas mo ako mula sa lambat na ikinubli nila ukol sa akin,+ Sapagkat ikaw ang aking tanggulan.+   Sa iyong kamay ay ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu.+ Tinubos mo ako,+ O Jehova na Diyos ng katotohanan.+   Kinapopootan ko yaong mga nag-uukol ng pansin sa walang-halaga at walang-kabuluhang mga idolo;+ Ngunit sa ganang akin, kay Jehova ako nagtitiwala.+   Ako ay magagalak at magsasaya sa iyong maibiging-kabaitan,+ Sapagkat nakita mo ang aking kapighatian;+ Nalaman mo ang tungkol sa mga kabagabagan ng aking kaluluwa,+   At hindi mo ako isinuko sa kamay ng kaaway.+ Pinatayo mo ang aking mga paa sa maluwang na dako.+   Pagpakitaan mo ako ng lingap, O Jehova, sapagkat ako ay nasa kagipitan.+ Dahil sa kaligaligan ay nanghina ang aking mata,+ ang aking kaluluwa at ang aking tiyan.+ 10  Sapagkat may pamimighating sumapit sa kawakasan ang aking buhay,+ At ang aking mga taon sa pagbubuntunghininga.+ Dahil sa aking kamalian ay nanlupaypay ang aking lakas,+ At ang akin mismong mga buto ay nanghina.+ 11  Sa pangmalas ng lahat niyaong napopoot sa akin+ ay naging kadustaan ako,+ At lubhang gayon din sa aking mga kapuwa,+ At panghihilakbot sa aking mga kakilala.+ Kapag nakikita nila ako sa labas, tinatakasan nila ako.+ 12  Gaya ng isang patay at wala sa puso, ako ay nilimot;+ Ako ay naging gaya ng sirang sisidlan;+ 13  Sapagkat narinig ko ang masamang ulat ng marami,+ Ang pagkatakot ay nasa magkabi-kabila.+ Kapag nagpipisan silang tila iisa laban sa akin,+ Sila ay nagpapakana upang kunin ang aking kaluluwa.+ 14  Ngunit ako—sa iyo ako naglalagak ng aking tiwala, O Jehova.+ Sinabi ko: “Ikaw ang aking Diyos.”+ 15  Ang aking mga panahon ay nasa iyong kamay.+ Sagipin mo ako mula sa kamay ng aking mga kaaway at mula sa mga tumutugis sa akin.+ 16  Pasinagin mo ang iyong mukha sa iyong lingkod.+ Iligtas mo ako sa iyong maibiging-kabaitan.+ 17  O Jehova, huwag nawa akong mapahiya, sapagkat tumawag ako sa iyo.+ Mapahiya nawa ang mga balakyot;+ Manatili nawa silang tahimik sa Sheol.+ 18  Mapipi nawa ang mga labing bulaan,+ Na nagsasalita laban sa isang matuwid,+ walang-pigil sa kapalaluan at panghahamak.+ 19  Kay sagana ng iyong kabutihan,+ na pinakaingatan mo para sa mga may takot sa iyo!+ Na ipinakita mo roon sa mga nanganganlong sa iyo, Sa harap ng mga anak ng mga tao.+ 20  Ikukubli mo sila sa lihim na dako ng iyong persona+ Mula sa pagsasabuwatan ng mga tao.+ Itatago mo sila sa iyong kubol mula sa pag-aaway ng mga dila.+ 21  Pagpalain nawa si Jehova,+ Sapagkat gumawa siya ng kamangha-manghang maibiging-kabaitan+ sa akin sa isang lunsod na may kaigtingan.+ 22  Kung tungkol sa akin, sinabi ko nang ako ay mahintakutan:+ “Tiyak na malilipol ako mula sa harap ng iyong mga mata.”+ Tiyak na narinig mo ang tinig ng aking mga pamamanhik nang humingi ako sa iyo ng tulong.+ 23  O ibigin ninyo si Jehova, ninyong lahat na matapat sa kaniya.+ Ang mga tapat ay iniingatan ni Jehova,+ Ngunit lubos niyang ginagantihan ang sinumang nagpapakita ng kapalaluan.+ 24  Magpakalakas-loob kayo, at magpakatibay nawa ang inyong puso,+ Lahat kayong naghihintay kay Jehova.+

Talababa