Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

Awit 27:1-14

Ni David. 27  Si Jehova ang aking liwanag+ at aking kaligtasan.+Kanino ako matatakot?+Si Jehova ang moog ng aking buhay.+Kanino ako manghihilakbot?+   Nang ang mga manggagawa ng kasamaan ay lumapit laban sa akin upang lamunin ang aking laman,+Silang mga kalaban ko at mga kaaway ko mismo,+Sila ay natisod at nabuwal.+   Bagaman ang isang kampamento ay magtayo ng mga tolda laban sa akin,+Ang aking puso ay hindi matatakot.+Bagaman laban sa akin ay may bumangong digmaan,+Magkagayunman ay magtitiwala ako.+   Isang bagay ang hinihiling ko kay Jehova+Ito ang hahanapin ko,+Na ako ay makatahan sa bahay ni Jehova sa lahat ng mga araw ng aking buhay,+Upang mamasdan ang kaigayahan ni Jehova+At tumingin nang may pagpapahalaga sa kaniyang templo.+   Sapagkat itatago niya ako sa kaniyang kublihan sa araw ng kapahamakan;+Ikukubli niya ako sa lihim na dako ng kaniyang tolda;+Sa ibabaw ng isang bato ay ilalagay niya ako.+   At ang aking ulo nga ay magiging mataas kaysa sa aking mga kaaway sa buong palibot ko;+At ako ay maghahain sa kaniyang tolda ng mga haing sigaw ng kagalakan;+Ako ay aawit at aawit ng papuri kay Jehova.+   Dinggin mo, O Jehova, kapag tumatawag ako sa pamamagitan ng aking tinig,+At pagpakitaan mo ako ng lingap at sagutin mo ako.+   May kinalaman sa iyo ay sinabi ng aking puso: “Hanapin ninyo ang aking mukha.”+Ang iyong mukha, O Jehova, ang hahanapin ko.+   Huwag mong ikubli sa akin ang iyong mukha.+Huwag mong itaboy ang iyong lingkod dahil sa galit.+Maging saklolo ka sa akin.+Huwag mo akong pabayaan at huwag mo akong iwan, O aking Diyos ng kaligtasan.+ 10  Sakaling iwan ako ng aking ama at ng aking ina,+Si Jehova mismo ang kukupkop sa akin.+ 11  Turuan mo ako, O Jehova, hinggil sa iyong daan,+At akayin mo ako sa landas ng katuwiran dahil sa aking mga kagalit. 12  Huwag mo akong ibigay sa kaluluwa ng aking mga kalaban;+Sapagkat laban sa akin ay bumangon ang mga bulaang saksi,+At siya na nagpapasimula ng karahasan.+ 13  Kung hindi ako nagkaroon ng pananampalataya sa pagkakita ng kabutihan ni Jehova sa lupain ng mga buháy+—! 14  Umasa ka kay Jehova;+ magpakalakas-loob ka at magpakatibay ang iyong puso.+Oo, umasa ka kay Jehova.+

Talababa