Accessibility setting

Pumili ng wika

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Pumunta sa nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online

BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Awit 22:1-31

Sa tagapangasiwa ng Babaing Usa sa Bukang-liwayway. Awitin ni David. 22  Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako iniwan?+ Bakit ka malayo sa pagliligtas sa akin,+ Sa mga salita ng aking pag-ungal?+   O Diyos ko, patuloy akong tumatawag kung araw, at hindi ka sumasagot;+ At kung gabi, at walang katahimikan sa ganang akin.+   Ngunit ikaw ay banal,+ Na tumatahan sa mga papuri ng Israel.+   Sa iyo nagtiwala ang aming mga ama;+ Nagtiwala sila, at lagi mo silang pinaglalaanan ng pagtakas.+   Sa iyo sila dumaing,+ at nakaligtas sila;+ Sa iyo sila nagtiwala, at hindi sila napahiya.+   Ngunit ako ay uod,+ at hindi tao, Isang kadustaan sa mga tao at kasuklam-suklam sa bayan.+   Kung tungkol naman sa lahat ng nakakakita sa akin, inaalipusta nila ako;+ Ibinubuka nilang mabuti ang kanilang mga bibig, iniiling nila ang kanilang ulo:+   “Ipinagkatiwala niya ang kaniyang sarili kay Jehova.+ Paglaanan Niya siya ng pagtakas!+ Hanguin niya siya, yamang nalulugod siya sa kaniya!”+   Sapagkat ikaw ang Isa na naglabas sa akin mula sa tiyan,+ Ang Isa na pinagtitiwala ako habang nasa mga suso ng aking ina.+ 10  Sa iyo ay nahagis ako mula sa bahay-bata;+ Mula pa sa tiyan ng aking ina ay ikaw na ang aking Diyos.+ 11  Huwag kang manatiling malayo sa akin, sapagkat ang kabagabagan ay malapit,+ Sapagkat wala nang ibang katulong.+ 12  Pinalibutan ako ng maraming guyang toro;+ Pinaligiran ako ng mga makapangyarihan ng Basan.+ 13  Ibinuka nila laban sa akin ang kanilang bibig,+ Gaya ng leong nanluluray at umuungal.+ 14  Ibinuhos akong parang tubig,+ At ang lahat ng aking mga buto ay nagkahiwa-hiwalay.+ Ang aking puso ay naging tulad ng pagkit;+ Natunaw ito sa kailaliman ng aking mga panloob na bahagi.+ 15  Ang aking kapangyarihan ay natuyong gaya ng bibingang luwad,+ At ang aking dila ay dumidikit sa aking mga gilagid;+ At sa alabok ng kamatayan ay inilalagay mo ako.+ 16  Sapagkat pinalibutan ako ng mga aso;+ Pinaligiran ako ng kapulungan ng mga manggagawa ng kasamaan.+ Tulad ng leon sila ay nasa aking mga kamay at aking mga paa.+ 17  Mabibilang ko ang lahat ng aking mga buto.+ Sila ay nakatingin, tinititigan nila ako.+ 18  Pinaghahati-hatian nila sa kanilang sarili ang aking mga kasuutan,+ At ang aking damit ay pinagpapalabunutan nila.+ 19  Ngunit ikaw, O Jehova, O huwag kang manatiling malayo.+ O ikaw na aking lakas,+ magmadali ka sa pagtulong sa akin.+ 20  Iligtas mo mula sa tabak ang aking kaluluwa,+ Ang aking kaisa-isa mula sa mismong pangalmot ng aso;+ 21  Iligtas mo ako mula sa bibig ng leon,+ At mula sa mga sungay ng mga torong gubat ay sagutin mo ako at iligtas.+ 22  Ipahahayag ko ang iyong pangalan+ sa aking mga kapatid;+ Sa gitna ng kongregasyon ay pupurihin kita.+ 23  Kayong mga natatakot kay Jehova, purihin ninyo siya!+ Kayong lahat na binhi ni Jacob, luwalhatiin ninyo siya!+ At matakot kayo sa kaniya, kayong lahat na binhi ni Israel.+ 24  Sapagkat hindi siya nanghamak+ Ni narimarim man sa kapighatian ng napipighati;+ At hindi niya ikinubli ang kaniyang mukha mula sa kaniya,+ At nang humingi siya sa kaniya ng tulong ay kaniyang dininig.+ 25  Sa iyo magmumula ang aking papuri sa malaking kongregasyon;+ Ang aking mga panata ay tutuparin ko sa harap ng mga may takot sa kaniya.+ 26  Ang maaamo ay kakain at mabubusog;+ Yaong mga humahanap sa kaniya ay pupuri kay Jehova.+ Mabuhay nawa ang inyong mga puso magpakailanman.+ 27  Ang lahat ng mga dulo ng lupa ay makaaalaala at manunumbalik kay Jehova.+ At ang lahat ng mga pamilya ng mga bansa ay yuyukod sa harap mo.+ 28  Sapagkat ang paghahari ay nauukol kay Jehova,+ At nagpupuno siya sa mga bansa.+ 29  Ang lahat ng matataba sa lupa ay kakain at yuyukod;+ Sa harap niya ay luluhod ang lahat niyaong bumababa sa alabok,+ At hindi maiingatang buháy ninuman ang kaniyang sariling kaluluwa.+ 30  Isang binhi ang maglilingkod sa kaniya;+ Ipahahayag sa salinlahi ang may kinalaman kay Jehova.+ 31  Sila ay darating at magsasabi ng tungkol sa kaniyang katuwiran+ Sa bayang ipanganganak, na ginawa niya ito.+

Talababa