Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Awit 107:1-43

(Mga Awit 107 – 150) 107  O magpasalamat kayo kay Jehova, sapagkat siya ay mabuti;+ Sapagkat ang kaniyang maibiging-kabaitan ay hanggang sa panahong walang takda.+   Sabihin iyon ng mga binawi ni Jehova,+ Na binawi niya mula sa kamay ng kalaban,+   At tinipon niya mula sa mga lupain,+ Mula sa sikatan ng araw at mula sa lubugan ng araw,+ Mula sa hilaga at mula sa timog.+   Gumala-gala sila sa ilang,+ sa disyerto;+ Wala silang nasumpungang daang patungo sa isang lunsod na matitirhan.+   Sila ay gutóm, at uháw rin;+ Ang kanilang kaluluwa sa loob nila ay nagsimulang manlupaypay.+   At patuloy silang dumaing kay Jehova sa kanilang kabagabagan;+ Hinango niya sila mula sa mga kaigtingan na sumasakanila,+   At pinalakad sila sa tamang daan,+ Upang makarating sa isang lunsod na matitirhan.+   O magpasalamat nawa ang mga tao kay Jehova dahil sa kaniyang maibiging-kabaitan+ At dahil sa kaniyang mga kamangha-manghang gawa sa mga anak ng mga tao.+   Sapagkat binigyang-kasiyahan niya ang tuyot na kaluluwa;+ At ang gutóm na kaluluwa ay binusog niya ng mabubuting bagay.+ 10  May mga tumatahan sa kadiliman at matinding karimlan,+ Mga bilanggo sa kapighatian at mga bakal.+ 11  Sapagkat gumawi sila nang mapaghimagsik+ laban sa mga pananalita ng Diyos;+ At ang payo ng Kataas-taasan ay winalang-galang nila.+ 12  Kaya sinupil niya ang kanilang puso sa pamamagitan ng kabagabagan;+ Natisod sila, at walang sinumang tumutulong.+ 13  At humiling sila ng tulong kay Jehova sa kanilang kabagabagan;+ Iniligtas niya sila mula sa kanilang mga kaigtingan gaya ng dati.+ 14  Inilabas niya sila mula sa kadiliman at matinding karimlan,+ At nilagot ang kanilang mga panali.+ 15  O magpasalamat nawa ang mga tao kay Jehova dahil sa kaniyang maibiging-kabaitan+ At dahil sa kaniyang mga kamangha-manghang gawa sa mga anak ng mga tao.+ 16  Sapagkat winasak niya ang mga pintong tanso,+ At pinutol niya ang mga halang na bakal.+ 17  Yaong mga mangmang, dahil sa paraan ng kanilang pagsalansang+ At dahil sa kanilang mga kamalian, ay nagpangyari sa wakas ng kapighatian sa kanilang sarili.+ 18  Kinasuklaman ng kanilang kaluluwa ang bawat uri nga ng pagkain,+ At dumating sila sa mga pintuang-daan ng kamatayan.+ 19  At nagsimula silang humiling kay Jehova ng tulong sa kanilang kabagabagan;+ Iniligtas niya sila mula sa kanilang mga kaigtingan gaya ng dati.+ 20  Isinugo niya ang kaniyang salita at pinagaling sila+ At naglaan sa kanila ng pagtakas mula sa kanilang mga hukay.+ 21  O magpasalamat nawa ang mga tao kay Jehova dahil sa kaniyang maibiging-kabaitan+ At dahil sa kaniyang mga kamangha-manghang gawa sa mga anak ng mga tao.+ 22  At maghandog sila ng mga hain ng pasasalamat+ At ipahayag ang kaniyang mga gawa na may hiyaw ng kagalakan.+ 23  Yaong mga bumababa sa dagat sa mga barko,+ Na nangangalakal sa malalawak na tubig,+ 24  Sila ang mga nakakita ng mga gawa ni Jehova+ At ng kaniyang mga kamangha-manghang gawa sa mga kalaliman;+ 25  Kung paano niya sinasabi ang salita at pinahihihip ang maunos na hangin,+ Anupat itinataas nito ang mga alon nito.+ 26  Pumapaitaas sila sa langit, Bumababa sila sa mga kailaliman. Dahil sa kapahamakan ay natutunaw ang kanila mismong kaluluwa.+ 27  Sila ay susuray-suray at hahapay-hapay na tulad ng taong lasing,+ At ang kanila ngang buong karunungan ay nagkakalitu-lito.+ 28  At dumaraing sila kay Jehova sa kanilang kabagabagan,+ At inilalabas niya sila mula sa kanilang mga kaigtingan.+ 29  Pinatitigil niya ang buhawi upang humupa,+ Anupat ang mga alon sa dagat ay nananatiling tahimik.+ 30  At nagsasaya sila sapagkat ang mga ito ay tumigil, At dinadala niya sila sa daungan na kanilang kaluguran.+ 31  O magpasalamat nawa ang mga tao kay Jehova dahil sa kaniyang maibiging-kabaitan+ At dahil sa kaniyang mga kamangha-manghang gawa sa mga anak ng mga tao.+ 32  At dakilain nila siya sa kongregasyon ng bayan;+ At purihin nila siya sa upuan ng matatandang lalaki.+ 33  Ang mga ilog ay ginagawa niyang ilang,+ At ang mga bulwak ng tubig tungo sa uháw na lupa,+ 34  Ang mabungang lupain tungo sa lupain ng asin,+ Dahil sa kasamaan ng mga tumatahan doon. 35  Ang ilang ay ginagawa niyang matambong lawa ng tubig,+ At ang lupain ng pook na walang tubig tungo sa mga bulwak ng tubig.+ 36  At pinatatahan niya roon ang mga gutóm,+ Upang matibay nilang maitatag ang isang lunsod na matitirhan.+ 37  At naghahasik sila sa mga bukid at nagtatanim ng mga ubasan,+ Upang makapagluwal sila ng mabungang mga ani.+ 38  At pinagpapala niya sila upang lubha silang dumami;+ At hindi niya hinahayaang kumaunti ang kanilang mga baka.+ 39  Muli silang kumaunti at yumukyok+ Dahil sa pagpigil, kapahamakan at pamimighati.+ 40  Nagbubuhos siya ng panghahamak sa mga taong mahal,+ Anupat pinagagala-gala niya sila sa isang dakong walang anyo, na doon ay walang daan.+ 41  Ngunit ipinagsasanggalang niya ang dukha mula sa kapighatian+ At ginagawa niya siyang mga pamilya na parang isang kawan.+ 42  Nakikita ng mga matuwid at nagsasaya;+ Ngunit kung tungkol sa lahat ng kalikuan, ititikom nito ang kaniyang bibig.+ 43  Sino ba ang marunong? Pagmamasdan niya ang mga bagay na ito+ At magbibigay-pansin din sa mga gawa ng maibiging-kabaitan ni Jehova.+

Talababa