Accessibility setting

Pumili ng wika

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Pumunta sa nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online

BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Awit 107:1-43

(Mga Awit 107 – 150) 107  O magpasalamat kayo kay Jehova, sapagkat siya ay mabuti;+ Sapagkat ang kaniyang maibiging-kabaitan ay hanggang sa panahong walang takda.+   Sabihin iyon ng mga binawi ni Jehova,+ Na binawi niya mula sa kamay ng kalaban,+   At tinipon niya mula sa mga lupain,+ Mula sa sikatan ng araw at mula sa lubugan ng araw,+ Mula sa hilaga at mula sa timog.+   Gumala-gala sila sa ilang,+ sa disyerto;+ Wala silang nasumpungang daang patungo sa isang lunsod na matitirhan.+   Sila ay gutóm, at uháw rin;+ Ang kanilang kaluluwa sa loob nila ay nagsimulang manlupaypay.+   At patuloy silang dumaing kay Jehova sa kanilang kabagabagan;+ Hinango niya sila mula sa mga kaigtingan na sumasakanila,+   At pinalakad sila sa tamang daan,+ Upang makarating sa isang lunsod na matitirhan.+   O magpasalamat nawa ang mga tao kay Jehova dahil sa kaniyang maibiging-kabaitan+ At dahil sa kaniyang mga kamangha-manghang gawa sa mga anak ng mga tao.+   Sapagkat binigyang-kasiyahan niya ang tuyot na kaluluwa;+ At ang gutóm na kaluluwa ay binusog niya ng mabubuting bagay.+ 10  May mga tumatahan sa kadiliman at matinding karimlan,+ Mga bilanggo sa kapighatian at mga bakal.+ 11  Sapagkat gumawi sila nang mapaghimagsik+ laban sa mga pananalita ng Diyos;+ At ang payo ng Kataas-taasan ay winalang-galang nila.+ 12  Kaya sinupil niya ang kanilang puso sa pamamagitan ng kabagabagan;+ Natisod sila, at walang sinumang tumutulong.+ 13  At humiling sila ng tulong kay Jehova sa kanilang kabagabagan;+ Iniligtas niya sila mula sa kanilang mga kaigtingan gaya ng dati.+ 14  Inilabas niya sila mula sa kadiliman at matinding karimlan,+ At nilagot ang kanilang mga panali.+ 15  O magpasalamat nawa ang mga tao kay Jehova dahil sa kaniyang maibiging-kabaitan+ At dahil sa kaniyang mga kamangha-manghang gawa sa mga anak ng mga tao.+ 16  Sapagkat winasak niya ang mga pintong tanso,+ At pinutol niya ang mga halang na bakal.+ 17  Yaong mga mangmang, dahil sa paraan ng kanilang pagsalansang+ At dahil sa kanilang mga kamalian, ay nagpangyari sa wakas ng kapighatian sa kanilang sarili.+ 18  Kinasuklaman ng kanilang kaluluwa ang bawat uri nga ng pagkain,+ At dumating sila sa mga pintuang-daan ng kamatayan.+ 19  At nagsimula silang humiling kay Jehova ng tulong sa kanilang kabagabagan;+ Iniligtas niya sila mula sa kanilang mga kaigtingan gaya ng dati.+ 20  Isinugo niya ang kaniyang salita at pinagaling sila+ At naglaan sa kanila ng pagtakas mula sa kanilang mga hukay.+ 21  O magpasalamat nawa ang mga tao kay Jehova dahil sa kaniyang maibiging-kabaitan+ At dahil sa kaniyang mga kamangha-manghang gawa sa mga anak ng mga tao.+ 22  At maghandog sila ng mga hain ng pasasalamat+ At ipahayag ang kaniyang mga gawa na may hiyaw ng kagalakan.+ 23  Yaong mga bumababa sa dagat sa mga barko,+ Na nangangalakal sa malalawak na tubig,+ 24  Sila ang mga nakakita ng mga gawa ni Jehova+ At ng kaniyang mga kamangha-manghang gawa sa mga kalaliman;+ 25  Kung paano niya sinasabi ang salita at pinahihihip ang maunos na hangin,+ Anupat itinataas nito ang mga alon nito.+ 26  Pumapaitaas sila sa langit, Bumababa sila sa mga kailaliman. Dahil sa kapahamakan ay natutunaw ang kanila mismong kaluluwa.+ 27  Sila ay susuray-suray at hahapay-hapay na tulad ng taong lasing,+ At ang kanila ngang buong karunungan ay nagkakalitu-lito.+ 28  At dumaraing sila kay Jehova sa kanilang kabagabagan,+ At inilalabas niya sila mula sa kanilang mga kaigtingan.+ 29  Pinatitigil niya ang buhawi upang humupa,+ Anupat ang mga alon sa dagat ay nananatiling tahimik.+ 30  At nagsasaya sila sapagkat ang mga ito ay tumigil, At dinadala niya sila sa daungan na kanilang kaluguran.+ 31  O magpasalamat nawa ang mga tao kay Jehova dahil sa kaniyang maibiging-kabaitan+ At dahil sa kaniyang mga kamangha-manghang gawa sa mga anak ng mga tao.+ 32  At dakilain nila siya sa kongregasyon ng bayan;+ At purihin nila siya sa upuan ng matatandang lalaki.+ 33  Ang mga ilog ay ginagawa niyang ilang,+ At ang mga bulwak ng tubig tungo sa uháw na lupa,+ 34  Ang mabungang lupain tungo sa lupain ng asin,+ Dahil sa kasamaan ng mga tumatahan doon. 35  Ang ilang ay ginagawa niyang matambong lawa ng tubig,+ At ang lupain ng pook na walang tubig tungo sa mga bulwak ng tubig.+ 36  At pinatatahan niya roon ang mga gutóm,+ Upang matibay nilang maitatag ang isang lunsod na matitirhan.+ 37  At naghahasik sila sa mga bukid at nagtatanim ng mga ubasan,+ Upang makapagluwal sila ng mabungang mga ani.+ 38  At pinagpapala niya sila upang lubha silang dumami;+ At hindi niya hinahayaang kumaunti ang kanilang mga baka.+ 39  Muli silang kumaunti at yumukyok+ Dahil sa pagpigil, kapahamakan at pamimighati.+ 40  Nagbubuhos siya ng panghahamak sa mga taong mahal,+ Anupat pinagagala-gala niya sila sa isang dakong walang anyo, na doon ay walang daan.+ 41  Ngunit ipinagsasanggalang niya ang dukha mula sa kapighatian+ At ginagawa niya siyang mga pamilya na parang isang kawan.+ 42  Nakikita ng mga matuwid at nagsasaya;+ Ngunit kung tungkol sa lahat ng kalikuan, ititikom nito ang kaniyang bibig.+ 43  Sino ba ang marunong? Pagmamasdan niya ang mga bagay na ito+ At magbibigay-pansin din sa mga gawa ng maibiging-kabaitan ni Jehova.+

Talababa