Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Awit 107:1-43

(Mga Awit 107 – 150) 107  O magpasalamat kayo kay Jehova, sapagkat siya ay mabuti;+Sapagkat ang kaniyang maibiging-kabaitan ay hanggang sa panahong walang takda.+   Sabihin iyon ng mga binawi ni Jehova,+Na binawi niya mula sa kamay ng kalaban,+   At tinipon niya mula sa mga lupain,+Mula sa sikatan ng araw at mula sa lubugan ng araw,+Mula sa hilaga at mula sa timog.+   Gumala-gala sila sa ilang,+ sa disyerto;+Wala silang nasumpungang daang patungo sa isang lunsod na matitirhan.+   Sila ay gutóm, at uháw rin;+Ang kanilang kaluluwa sa loob nila ay nagsimulang manlupaypay.+   At patuloy silang dumaing kay Jehova sa kanilang kabagabagan;+Hinango niya sila mula sa mga kaigtingan na sumasakanila,+   At pinalakad sila sa tamang daan,+Upang makarating sa isang lunsod na matitirhan.+   O magpasalamat nawa ang mga tao kay Jehova dahil sa kaniyang maibiging-kabaitan+At dahil sa kaniyang mga kamangha-manghang gawa sa mga anak ng mga tao.+   Sapagkat binigyang-kasiyahan niya ang tuyot na kaluluwa;+At ang gutóm na kaluluwa ay binusog niya ng mabubuting bagay.+ 10  May mga tumatahan sa kadiliman at matinding karimlan,+Mga bilanggo sa kapighatian at mga bakal.+ 11  Sapagkat gumawi sila nang mapaghimagsik+ laban sa mga pananalita ng Diyos;+At ang payo ng Kataas-taasan ay winalang-galang nila.+ 12  Kaya sinupil niya ang kanilang puso sa pamamagitan ng kabagabagan;+Natisod sila, at walang sinumang tumutulong.+ 13  At humiling sila ng tulong kay Jehova sa kanilang kabagabagan;+Iniligtas niya sila mula sa kanilang mga kaigtingan gaya ng dati.+ 14  Inilabas niya sila mula sa kadiliman at matinding karimlan,+At nilagot ang kanilang mga panali.+ 15  O magpasalamat nawa ang mga tao kay Jehova dahil sa kaniyang maibiging-kabaitan+At dahil sa kaniyang mga kamangha-manghang gawa sa mga anak ng mga tao.+ 16  Sapagkat winasak niya ang mga pintong tanso,+At pinutol niya ang mga halang na bakal.+ 17  Yaong mga mangmang, dahil sa paraan ng kanilang pagsalansang+At dahil sa kanilang mga kamalian, ay nagpangyari sa wakas ng kapighatian sa kanilang sarili.+ 18  Kinasuklaman ng kanilang kaluluwa ang bawat uri nga ng pagkain,+At dumating sila sa mga pintuang-daan ng kamatayan.+ 19  At nagsimula silang humiling kay Jehova ng tulong sa kanilang kabagabagan;+Iniligtas niya sila mula sa kanilang mga kaigtingan gaya ng dati.+ 20  Isinugo niya ang kaniyang salita at pinagaling sila+At naglaan sa kanila ng pagtakas mula sa kanilang mga hukay.+ 21  O magpasalamat nawa ang mga tao kay Jehova dahil sa kaniyang maibiging-kabaitan+At dahil sa kaniyang mga kamangha-manghang gawa sa mga anak ng mga tao.+ 22  At maghandog sila ng mga hain ng pasasalamat+At ipahayag ang kaniyang mga gawa na may hiyaw ng kagalakan.+ 23  Yaong mga bumababa sa dagat sa mga barko,+Na nangangalakal sa malalawak na tubig,+ 24  Sila ang mga nakakita ng mga gawa ni Jehova+At ng kaniyang mga kamangha-manghang gawa sa mga kalaliman;+ 25  Kung paano niya sinasabi ang salita at pinahihihip ang maunos na hangin,+Anupat itinataas nito ang mga alon nito.+ 26  Pumapaitaas sila sa langit,Bumababa sila sa mga kailaliman.Dahil sa kapahamakan ay natutunaw ang kanila mismong kaluluwa.+ 27  Sila ay susuray-suray at hahapay-hapay na tulad ng taong lasing,+At ang kanila ngang buong karunungan ay nagkakalitu-lito.+ 28  At dumaraing sila kay Jehova sa kanilang kabagabagan,+At inilalabas niya sila mula sa kanilang mga kaigtingan.+ 29  Pinatitigil niya ang buhawi upang humupa,+Anupat ang mga alon sa dagat ay nananatiling tahimik.+ 30  At nagsasaya sila sapagkat ang mga ito ay tumigil,At dinadala niya sila sa daungan na kanilang kaluguran.+ 31  O magpasalamat nawa ang mga tao kay Jehova dahil sa kaniyang maibiging-kabaitan+At dahil sa kaniyang mga kamangha-manghang gawa sa mga anak ng mga tao.+ 32  At dakilain nila siya sa kongregasyon ng bayan;+At purihin nila siya sa upuan ng matatandang lalaki.+ 33  Ang mga ilog ay ginagawa niyang ilang,+At ang mga bulwak ng tubig tungo sa uháw na lupa,+ 34  Ang mabungang lupain tungo sa lupain ng asin,+Dahil sa kasamaan ng mga tumatahan doon. 35  Ang ilang ay ginagawa niyang matambong lawa ng tubig,+At ang lupain ng pook na walang tubig tungo sa mga bulwak ng tubig.+ 36  At pinatatahan niya roon ang mga gutóm,+Upang matibay nilang maitatag ang isang lunsod na matitirhan.+ 37  At naghahasik sila sa mga bukid at nagtatanim ng mga ubasan,+Upang makapagluwal sila ng mabungang mga ani.+ 38  At pinagpapala niya sila upang lubha silang dumami;+At hindi niya hinahayaang kumaunti ang kanilang mga baka.+ 39  Muli silang kumaunti at yumukyok+Dahil sa pagpigil, kapahamakan at pamimighati.+ 40  Nagbubuhos siya ng panghahamak sa mga taong mahal,+Anupat pinagagala-gala niya sila sa isang dakong walang anyo, na doon ay walang daan.+ 41  Ngunit ipinagsasanggalang niya ang dukha mula sa kapighatian+At ginagawa niya siyang mga pamilya na parang isang kawan.+ 42  Nakikita ng mga matuwid at nagsasaya;+Ngunit kung tungkol sa lahat ng kalikuan, ititikom nito ang kaniyang bibig.+ 43  Sino ba ang marunong? Pagmamasdan niya ang mga bagay na ito+At magbibigay-pansin din sa mga gawa ng maibiging-kabaitan ni Jehova.+

Talababa