Accessibility setting

Pumili ng wika

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Pumunta sa nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online

BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Awit 105:1-45

105  Magpasalamat kayo kay Jehova, tumawag kayo sa kaniyang pangalan,+ Ipaalam ninyo sa mga bayan ang kaniyang mga ginagawa.+   Umawit kayo sa kaniya, umawit kayo sa kaniya ng papuri,+ Pagtuunan ninyo ng pansin ang lahat ng kaniyang mga kamangha-manghang gawa.+   Ipaghambog ninyo ang kaniyang banal na pangalan.+ Magsaya nawa ang puso ng mga humahanap kay Jehova.+   Saliksikin ninyo si Jehova at ang kaniyang lakas.+ Lagi ninyong hanapin ang kaniyang mukha.+   Alalahanin ninyo ang kaniyang mga kamangha-manghang gawa na kaniyang isinagawa,+ Ang kaniyang mga himala at ang mga hudisyal na pasiya ng kaniyang bibig,+   O kayong binhi ni Abraham na kaniyang lingkod,+ Kayong mga anak ni Jacob, na kaniyang mga pinili.+   Siya ay si Jehova na ating Diyos.+ Ang kaniyang mga hudisyal na pasiya ay nasa buong lupa.+   Naalaala niya ang kaniyang tipan maging hanggang sa panahong walang takda,+ Ang salita na kaniyang iniutos, hanggang sa isang libong salinlahi,+   Na tipang pinagtibay niya kay Abraham,+ At ang kaniyang sinumpaang kapahayagan kay Isaac,+ 10  At siyang kapahayagan na pinanatili niyang nakatayo bilang isang tuntunin kay Jacob, Bilang isang tipan na namamalagi nang walang takda kay Israel,+ 11  Na sinasabi: “Sa iyo ko ibibigay ang lupain ng Canaan+ Bilang takdang bahagi ng inyong mana.”+ 12  Ito ay noong kakaunti pa ang kanilang bilang,+ Oo, kaunting-kaunti pa, at mga naninirahang dayuhan doon.+ 13  At gumagala-gala sila sa bansa at bansa,+ Mula sa isang kaharian hanggang sa ibang bayan.+ 14  Hindi niya pinahintulutang dayain sila ng sinumang tao,+ Kundi dahil sa kanila ay sumaway siya ng mga hari,+ 15  Na sinasabi: “Huwag ninyong galawin ang aking mga pinahiran,+ At ang aking mga propeta ay huwag ninyong gawan ng masama.”+ 16  At nagpasapit siya ng taggutom sa lupain;+ Binali niya ang bawat tungkod na kinabibitinan ng hugis-singsing na mga tinapay.+ 17  Nagsugo siya sa unahan nila ng isang lalaki Na ipinagbili upang maging alipin, si Jose.+ 18  Sinaktan nila ng mga pangaw ang kaniyang mga paa,+ Sa mga bakal ay nalagay ang kaniyang kaluluwa;+ 19  Hanggang sa panahong dumating ang kaniyang salita,+ Ang pananalita ni Jehova ang dumalisay sa kaniya.+ 20  Ang hari ay nagsugo upang mapalaya niya siya,+ Ang tagapamahala ng mga bayan, upang mapawalan niya siya. 21  Ginawa niya siyang panginoon sa kaniyang sambahayan+ At bilang tagapamahala sa lahat ng kaniyang ari-arian,+ 22  Upang gapusin ang kaniyang mga prinsipe nang malugod sa kaniyang kaluluwa+ At upang makapagturo siya ng karunungan maging sa kaniyang matatandang lalaki.+ 23  At si Israel ay pumasok sa Ehipto,+ At si Jacob ay nanirahan bilang dayuhan sa lupain ni Ham.+ 24  At ginawa niyang lubhang palaanakin ang kaniyang bayan,+ At unti-unti niya silang ginawang mas malakas kaysa sa kanilang mga kalaban.+ 25  Hinayaan niyang magbago ang kanilang puso upang mapoot sa kaniyang bayan,+ Upang gumawi nang may katusuhan laban sa kaniyang mga lingkod.+ 26  Isinugo niya si Moises na kaniyang lingkod,+ Si Aaron na kaniyang pinili.+ 27  Kanilang inilagay sa gitna nila ang mga bagay na may kaugnayan sa kaniyang mga tanda,+ At ang mga himala sa lupain ni Ham.+ 28  Nagsugo siya ng kadiliman at sa gayon ay pinagdilim niya;+ At hindi sila naghimagsik laban sa kaniyang mga salita.+ 29  Ginawa niyang dugo ang kanilang tubig,+ At pinatay ang kanilang mga isda.+ 30  Ang kanilang lupain ay pinagkulupunan ng mga palaka,+ Sa mga loobang silid ng kanilang mga hari. 31  Sinabi niya na pumasok ang mga langaw na nangangagat,+ Mga niknik sa lahat ng kanilang mga teritoryo.+ 32  Ginawa niyang graniso ang kanilang ulan,+ Nagliliyab na apoy sa kanilang lupain.+ 33  At sinaktan niya ang kanilang mga punong ubas at ang kanilang mga puno ng igos At binali ang mga punungkahoy sa kanilang teritoryo.+ 34  Sinabi niya na pumasok ang mga balang,+ At ang isang uri ng balang, na hindi mabilang.+ 35  At kinain ng mga iyon ang lahat ng pananim sa kanilang lupain;+ Kinain din ng mga iyon ang bunga ng kanilang lupa. 36  At pinatay niya ang lahat ng panganay sa kanilang lupain,+ Ang pasimula ng lahat ng kanilang kakayahang magkaanak.+ 37  At pinasimulan niyang ilabas sila na may pilak at ginto;+ At sa kaniyang mga tribo ay walang sinumang natitisod. 38  Ang Ehipto ay nagsaya nang lumabas sila, Sapagkat sinapitan sila ng panghihilakbot sa kanila.+ 39  Naglatag siya ng ulap bilang pantabing,+ At ng apoy upang magbigay ng liwanag sa gabi.+ 40  Humingi sila, at nagdala siya ng mga pugo,+ At patuloy niya silang binubusog ng tinapay mula sa langit.+ 41  Nagpabuka siya ng bato, at bumukal ang tubig;+ Umagos ito sa mga pook na walang tubig na parang ilog.+ 42  Sapagkat naalaala niya ang kaniyang banal na salita kay Abraham na kaniyang lingkod.+ 43  Kaya inilabas niya ang kaniyang bayan na may pagbubunyi,+ Ang kaniyang mga pinili na may hiyaw ng kagalakan.+ 44  At nang maglaon ay ibinigay niya sa kanila ang mga lupain ng mga bansa,+ At inari nila ang bunga ng pagpapagal ng mga liping pambansa,+ 45  Upang maingatan nila ang kaniyang mga tuntunin+ At matupad ang kaniyang mga kautusan.+ Purihin ninyo si Jah!+

Talababa