Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Awit 105:1-45

105  Magpasalamat kayo kay Jehova, tumawag kayo sa kaniyang pangalan,+Ipaalam ninyo sa mga bayan ang kaniyang mga ginagawa.+   Umawit kayo sa kaniya, umawit kayo sa kaniya ng papuri,+Pagtuunan ninyo ng pansin ang lahat ng kaniyang mga kamangha-manghang gawa.+   Ipaghambog ninyo ang kaniyang banal na pangalan.+Magsaya nawa ang puso ng mga humahanap kay Jehova.+   Saliksikin ninyo si Jehova at ang kaniyang lakas.+Lagi ninyong hanapin ang kaniyang mukha.+   Alalahanin ninyo ang kaniyang mga kamangha-manghang gawa na kaniyang isinagawa,+Ang kaniyang mga himala at ang mga hudisyal na pasiya ng kaniyang bibig,+   O kayong binhi ni Abraham na kaniyang lingkod,+Kayong mga anak ni Jacob, na kaniyang mga pinili.+   Siya ay si Jehova na ating Diyos.+Ang kaniyang mga hudisyal na pasiya ay nasa buong lupa.+   Naalaala niya ang kaniyang tipan maging hanggang sa panahong walang takda,+Ang salita na kaniyang iniutos, hanggang sa isang libong salinlahi,+   Na tipang pinagtibay niya kay Abraham,+At ang kaniyang sinumpaang kapahayagan kay Isaac,+ 10  At siyang kapahayagan na pinanatili niyang nakatayo bilang isang tuntunin kay Jacob,Bilang isang tipan na namamalagi nang walang takda kay Israel,+ 11  Na sinasabi: “Sa iyo ko ibibigay ang lupain ng Canaan+Bilang takdang bahagi ng inyong mana.”+ 12  Ito ay noong kakaunti pa ang kanilang bilang,+Oo, kaunting-kaunti pa, at mga naninirahang dayuhan doon.+ 13  At gumagala-gala sila sa bansa at bansa,+Mula sa isang kaharian hanggang sa ibang bayan.+ 14  Hindi niya pinahintulutang dayain sila ng sinumang tao,+Kundi dahil sa kanila ay sumaway siya ng mga hari,+ 15  Na sinasabi: “Huwag ninyong galawin ang aking mga pinahiran,+At ang aking mga propeta ay huwag ninyong gawan ng masama.”+ 16  At nagpasapit siya ng taggutom sa lupain;+Binali niya ang bawat tungkod na kinabibitinan ng hugis-singsing na mga tinapay.+ 17  Nagsugo siya sa unahan nila ng isang lalakiNa ipinagbili upang maging alipin, si Jose.+ 18  Sinaktan nila ng mga pangaw ang kaniyang mga paa,+Sa mga bakal ay nalagay ang kaniyang kaluluwa;+ 19  Hanggang sa panahong dumating ang kaniyang salita,+Ang pananalita ni Jehova ang dumalisay sa kaniya.+ 20  Ang hari ay nagsugo upang mapalaya niya siya,+Ang tagapamahala ng mga bayan, upang mapawalan niya siya. 21  Ginawa niya siyang panginoon sa kaniyang sambahayan+At bilang tagapamahala sa lahat ng kaniyang ari-arian,+ 22  Upang gapusin ang kaniyang mga prinsipe nang malugod sa kaniyang kaluluwa+At upang makapagturo siya ng karunungan maging sa kaniyang matatandang lalaki.+ 23  At si Israel ay pumasok sa Ehipto,+At si Jacob ay nanirahan bilang dayuhan sa lupain ni Ham.+ 24  At ginawa niyang lubhang palaanakin ang kaniyang bayan,+At unti-unti niya silang ginawang mas malakas kaysa sa kanilang mga kalaban.+ 25  Hinayaan niyang magbago ang kanilang puso upang mapoot sa kaniyang bayan,+Upang gumawi nang may katusuhan laban sa kaniyang mga lingkod.+ 26  Isinugo niya si Moises na kaniyang lingkod,+Si Aaron na kaniyang pinili.+ 27  Kanilang inilagay sa gitna nila ang mga bagay na may kaugnayan sa kaniyang mga tanda,+At ang mga himala sa lupain ni Ham.+ 28  Nagsugo siya ng kadiliman at sa gayon ay pinagdilim niya;+At hindi sila naghimagsik laban sa kaniyang mga salita.+ 29  Ginawa niyang dugo ang kanilang tubig,+At pinatay ang kanilang mga isda.+ 30  Ang kanilang lupain ay pinagkulupunan ng mga palaka,+Sa mga loobang silid ng kanilang mga hari. 31  Sinabi niya na pumasok ang mga langaw na nangangagat,+Mga niknik sa lahat ng kanilang mga teritoryo.+ 32  Ginawa niyang graniso ang kanilang ulan,+Nagliliyab na apoy sa kanilang lupain.+ 33  At sinaktan niya ang kanilang mga punong ubas at ang kanilang mga puno ng igosAt binali ang mga punungkahoy sa kanilang teritoryo.+ 34  Sinabi niya na pumasok ang mga balang,+At ang isang uri ng balang, na hindi mabilang.+ 35  At kinain ng mga iyon ang lahat ng pananim sa kanilang lupain;+Kinain din ng mga iyon ang bunga ng kanilang lupa. 36  At pinatay niya ang lahat ng panganay sa kanilang lupain,+Ang pasimula ng lahat ng kanilang kakayahang magkaanak.+ 37  At pinasimulan niyang ilabas sila na may pilak at ginto;+At sa kaniyang mga tribo ay walang sinumang natitisod. 38  Ang Ehipto ay nagsaya nang lumabas sila,Sapagkat sinapitan sila ng panghihilakbot sa kanila.+ 39  Naglatag siya ng ulap bilang pantabing,+At ng apoy upang magbigay ng liwanag sa gabi.+ 40  Humingi sila, at nagdala siya ng mga pugo,+At patuloy niya silang binubusog ng tinapay mula sa langit.+ 41  Nagpabuka siya ng bato, at bumukal ang tubig;+Umagos ito sa mga pook na walang tubig na parang ilog.+ 42  Sapagkat naalaala niya ang kaniyang banal na salita kay Abraham na kaniyang lingkod.+ 43  Kaya inilabas niya ang kaniyang bayan na may pagbubunyi,+Ang kaniyang mga pinili na may hiyaw ng kagalakan.+ 44  At nang maglaon ay ibinigay niya sa kanila ang mga lupain ng mga bansa,+At inari nila ang bunga ng pagpapagal ng mga liping pambansa,+ 45  Upang maingatan nila ang kaniyang mga tuntunin+At matupad ang kaniyang mga kautusan.+Purihin ninyo si Jah!+

Talababa