Accessibility setting

Pumili ng wika

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Pumunta sa nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online

BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Awit 104:1-35

104  Pagpalain mo si Jehova, O kaluluwa ko.+ O Jehova na aking Diyos, ikaw ay lubhang dakila.+ Dinamtan mo ang iyong sarili ng dangal at karilagan,+   Binabalutan mo ang iyong sarili ng liwanag na parang kasuutan,+ Na iniuunat ang langit na tulad ng telang pantolda,+   Ang Isa na nagtatayo ng kaniyang mga pang-itaas na silid na may mga biga sa mismong tubig,+ Na ginagawang kaniyang karo ang mga ulap,+ Na lumalakad sa mga pakpak ng hangin,+   Na ginagawang mga espiritu ang kaniyang mga anghel,+ Lumalamong apoy naman ang kaniyang mga lingkod.+   Itinatag niya ang lupa sa mga tatag na dako nito;+ Hindi ito makikilos hanggang sa panahong walang takda, o magpakailanman.+   Tinakpan mo ito ng matubig na kalaliman na tulad ng kasuutan.+ Ang tubig ay nakatayo sa ibabaw ng mismong mga bundok.+   Sa iyong pagsaway ay tumakas sila;+ Sa dagundong ng iyong kulog ay nagtatakbo sila sa takot—   Ang mga bundok ay umahon,+ Ang mga kapatagang libis ay lumusong— Sa dakong itinatag mo para sa kanila.   Isang hangganan ang iyong itinakda, na sa kabila nito ay hindi sila makalalampas,+ Upang hindi na nila muling takpan ang lupa.+ 10  Isinusugo niya ang mga bukal sa mga agusang libis;+ Sa pagitan ng mga bundok ay patuloy silang umaagos. 11  Patuloy nilang pinaiinom ang lahat ng mababangis na hayop sa malawak na parang;+ Ang mga sebra+ ay laging nagpapamatid-uhaw. 12  Sa ibabaw nila ay dumadapo ang mga lumilipad na nilalang sa langit;+ Mula sa malalagong dahon ay nagpaparinig sila ng kanilang huni.+ 13  Dinidilig niya ang mga bundok mula sa kaniyang mga pang-itaas na silid.+ Ang lupa ay busóg sa bunga ng iyong mga gawa.+ 14  Nagpapasibol siya ng luntiang damo para sa mga hayop,+ At ng mga pananim para sa paglilingkod sa sangkatauhan,+ Upang maglabas ng pagkain mula sa lupa,+ 15  At ng alak na nagpapasaya sa puso ng taong mortal,+ Upang paningningin ng langis ang mukha,+ At ng tinapay na nagpapalakas sa puso ng taong mortal.+ 16  Ang mga punungkahoy ni Jehova ay busóg, Ang mga sedro ng Lebanon na kaniyang itinanim,+ 17  Na pinamumugaran ng mga ibon.+ Kung tungkol sa siguana, ang mga puno ng enebro ang bahay nito.+ 18  Ang matataas na bundok+ ay para sa mga kambing-bundok;+ Ang malalaking bato ay kanlungan para sa mga kuneho sa batuhan.+ 19  Ginawa niya ang buwan para sa mga takdang panahon;+ Nalalamang lubos ng araw kung saan ito lulubog.+ 20  Nagpapangyari ka ng kadiliman, upang maging gabi;+ Doon gumagala ang lahat ng maiilap na hayop sa kagubatan. 21  Ang mga may-kilíng na batang leon ay umuungal dahil sa sisilain+ At dahil sa paghahanap ng kanilang pagkain mula sa Diyos.+ 22  Ang araw ay nagsisimulang sumikat+—nag-aalisan sila At nahihiga sila sa kani-kanilang taguang dako. 23  Ang tao ay humahayo sa kaniyang gawain+ At sa kaniyang paglilingkod hanggang sa kinagabihan.+ 24  Kay rami ng iyong mga gawa, O Jehova!+ Sa karunungan ay ginawa mong lahat ang mga iyon.+ Ang lupa ay punô ng iyong mga likha.+ 25  Kung tungkol sa dagat na ito na napakalaki at napakaluwang,+ Doon ay may mga bagay na gumagala na walang bilang,+ Mga nilalang na buháy, maliliit at malalaki.+ 26  Doon yumayaon ang mga barko;+ Kung tungkol sa Leviatan,+ siya ay inanyuan mo upang maglaro roon.+ 27  Silang lahat—sa iyo sila naghihintay+ Upang mabigyan sila ng kanilang pagkain sa kapanahunan.+ 28  Ang ibinibigay mo sa kanila ay kinukuha nila.+ Binubuksan mo ang iyong kamay—nabubusog sila ng mabubuting bagay.+ 29  Kung ikukubli mo ang iyong mukha, naliligalig sila.+ Kung aalisin mo ang kanilang espiritu, pumapanaw sila,+ At bumabalik sila sa alabok.+ 30  Kung isusugo mo ang iyong espiritu, sila ay nalalalang;+ At ginagawa mong bago ang balat ng lupa. 31  Ang kaluwalhatian ni Jehova ay magiging hanggang sa panahong walang takda.+ Si Jehova ay magsasaya sa kaniyang mga gawa.+ 32  Tinitingnan niya ang lupa, at ito ay nayayanig;+ Hinihipo niya ang mga bundok, at ang mga ito ay umuusok.+ 33  Aawit ako kay Jehova sa buong buhay ko;+ Aawit ako ng papuri sa aking Diyos hangga’t ako ay nabubuhay.+ 34  Maging kalugud-lugod nawa ang aking pagninilay-nilay tungkol sa kaniya.+ Ako, sa ganang akin, ay magsasaya kay Jehova.+ 35  Ang mga makasalanan ay malilipol mula sa lupa;+ At kung tungkol sa mga balakyot, sila ay mawawala na.+ Pagpalain mo si Jehova, O kaluluwa ko. Purihin ninyo si Jah!+

Talababa