Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Awit 104:1-35

104  Pagpalain mo si Jehova, O kaluluwa ko.+ O Jehova na aking Diyos, ikaw ay lubhang dakila.+ Dinamtan mo ang iyong sarili ng dangal at karilagan,+   Binabalutan mo ang iyong sarili ng liwanag na parang kasuutan,+ Na iniuunat ang langit na tulad ng telang pantolda,+   Ang Isa na nagtatayo ng kaniyang mga pang-itaas na silid na may mga biga sa mismong tubig,+ Na ginagawang kaniyang karo ang mga ulap,+ Na lumalakad sa mga pakpak ng hangin,+   Na ginagawang mga espiritu ang kaniyang mga anghel,+ Lumalamong apoy naman ang kaniyang mga lingkod.+   Itinatag niya ang lupa sa mga tatag na dako nito;+ Hindi ito makikilos hanggang sa panahong walang takda, o magpakailanman.+   Tinakpan mo ito ng matubig na kalaliman na tulad ng kasuutan.+ Ang tubig ay nakatayo sa ibabaw ng mismong mga bundok.+   Sa iyong pagsaway ay tumakas sila;+ Sa dagundong ng iyong kulog ay nagtatakbo sila sa takot—   Ang mga bundok ay umahon,+ Ang mga kapatagang libis ay lumusong— Sa dakong itinatag mo para sa kanila.   Isang hangganan ang iyong itinakda, na sa kabila nito ay hindi sila makalalampas,+ Upang hindi na nila muling takpan ang lupa.+ 10  Isinusugo niya ang mga bukal sa mga agusang libis;+ Sa pagitan ng mga bundok ay patuloy silang umaagos. 11  Patuloy nilang pinaiinom ang lahat ng mababangis na hayop sa malawak na parang;+ Ang mga sebra+ ay laging nagpapamatid-uhaw. 12  Sa ibabaw nila ay dumadapo ang mga lumilipad na nilalang sa langit;+ Mula sa malalagong dahon ay nagpaparinig sila ng kanilang huni.+ 13  Dinidilig niya ang mga bundok mula sa kaniyang mga pang-itaas na silid.+ Ang lupa ay busóg sa bunga ng iyong mga gawa.+ 14  Nagpapasibol siya ng luntiang damo para sa mga hayop,+ At ng mga pananim para sa paglilingkod sa sangkatauhan,+ Upang maglabas ng pagkain mula sa lupa,+ 15  At ng alak na nagpapasaya sa puso ng taong mortal,+ Upang paningningin ng langis ang mukha,+ At ng tinapay na nagpapalakas sa puso ng taong mortal.+ 16  Ang mga punungkahoy ni Jehova ay busóg, Ang mga sedro ng Lebanon na kaniyang itinanim,+ 17  Na pinamumugaran ng mga ibon.+ Kung tungkol sa siguana, ang mga puno ng enebro ang bahay nito.+ 18  Ang matataas na bundok+ ay para sa mga kambing-bundok;+ Ang malalaking bato ay kanlungan para sa mga kuneho sa batuhan.+ 19  Ginawa niya ang buwan para sa mga takdang panahon;+ Nalalamang lubos ng araw kung saan ito lulubog.+ 20  Nagpapangyari ka ng kadiliman, upang maging gabi;+ Doon gumagala ang lahat ng maiilap na hayop sa kagubatan. 21  Ang mga may-kilíng na batang leon ay umuungal dahil sa sisilain+ At dahil sa paghahanap ng kanilang pagkain mula sa Diyos.+ 22  Ang araw ay nagsisimulang sumikat+—nag-aalisan sila At nahihiga sila sa kani-kanilang taguang dako. 23  Ang tao ay humahayo sa kaniyang gawain+ At sa kaniyang paglilingkod hanggang sa kinagabihan.+ 24  Kay rami ng iyong mga gawa, O Jehova!+ Sa karunungan ay ginawa mong lahat ang mga iyon.+ Ang lupa ay punô ng iyong mga likha.+ 25  Kung tungkol sa dagat na ito na napakalaki at napakaluwang,+ Doon ay may mga bagay na gumagala na walang bilang,+ Mga nilalang na buháy, maliliit at malalaki.+ 26  Doon yumayaon ang mga barko;+ Kung tungkol sa Leviatan,+ siya ay inanyuan mo upang maglaro roon.+ 27  Silang lahat—sa iyo sila naghihintay+ Upang mabigyan sila ng kanilang pagkain sa kapanahunan.+ 28  Ang ibinibigay mo sa kanila ay kinukuha nila.+ Binubuksan mo ang iyong kamay—nabubusog sila ng mabubuting bagay.+ 29  Kung ikukubli mo ang iyong mukha, naliligalig sila.+ Kung aalisin mo ang kanilang espiritu, pumapanaw sila,+ At bumabalik sila sa alabok.+ 30  Kung isusugo mo ang iyong espiritu, sila ay nalalalang;+ At ginagawa mong bago ang balat ng lupa. 31  Ang kaluwalhatian ni Jehova ay magiging hanggang sa panahong walang takda.+ Si Jehova ay magsasaya sa kaniyang mga gawa.+ 32  Tinitingnan niya ang lupa, at ito ay nayayanig;+ Hinihipo niya ang mga bundok, at ang mga ito ay umuusok.+ 33  Aawit ako kay Jehova sa buong buhay ko;+ Aawit ako ng papuri sa aking Diyos hangga’t ako ay nabubuhay.+ 34  Maging kalugud-lugod nawa ang aking pagninilay-nilay tungkol sa kaniya.+ Ako, sa ganang akin, ay magsasaya kay Jehova.+ 35  Ang mga makasalanan ay malilipol mula sa lupa;+ At kung tungkol sa mga balakyot, sila ay mawawala na.+ Pagpalain mo si Jehova, O kaluluwa ko. Purihin ninyo si Jah!+

Talababa