Accessibility setting

Pumili ng wika

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Pumunta sa nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online

BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Apocalipsis 7:1-17

7  Pagkatapos nito ay nakakita ako ng apat na anghel+ na nakatayo sa apat na sulok ng lupa, na hinahawakang mahigpit ang apat na hangin+ ng lupa, upang walang hanging humihip sa lupa o sa dagat o sa anumang punungkahoy.+  At nakakita ako ng isa pang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw,+ na may tatak ng Diyos na buháy;+ at sumigaw siya sa malakas na tinig sa apat na anghel na pinagkaloobang puminsala sa lupa at sa dagat,  na nagsasabi: “Huwag ninyong pinsalain ang lupa o ang dagat o ang mga punungkahoy, hanggang sa matapos naming matatakan+ sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos.”+  At narinig ko ang bilang niyaong mga tinatakan, isang daan at apatnapu’t apat na libo,+ na tinatakan mula sa bawat tribo+ ng mga anak ni Israel:+  Mula sa tribo ni Juda+ ay labindalawang libo ang tinatakan; mula sa tribo ni Ruben+ ay labindalawang libo; mula sa tribo ni Gad+ ay labindalawang libo;  mula sa tribo ni Aser+ ay labindalawang libo; mula sa tribo ni Neptali+ ay labindalawang libo; mula sa tribo ni Manases+ ay labindalawang libo;  mula sa tribo ni Simeon+ ay labindalawang libo; mula sa tribo ni Levi+ ay labindalawang libo; mula sa tribo ni Isacar+ ay labindalawang libo;  mula sa tribo ni Zebulon+ ay labindalawang libo; mula sa tribo ni Jose+ ay labindalawang libo; mula sa tribo ni Benjamin+ ay labindalawang libo ang tinatakan.+  Pagkatapos ng mga bagay na ito ay nakita ko, at, narito! isang malaking pulutong,+ na hindi mabilang ng sinumang tao, mula sa lahat ng mga bansa+ at mga tribo at mga bayan+ at mga wika,+ na nakatayo sa harap ng trono+ at sa harap ng Kordero, na nadaramtan ng mahahabang damit na puti;+ at may mga sanga ng palma+ sa kanilang mga kamay. 10  At patuloy silang sumisigaw sa malakas na tinig, na sinasabi: “Ang kaligtasan ay utang namin sa ating Diyos,+ na nakaupo sa trono,+ at sa Kordero.”+ 11  At ang lahat ng mga anghel+ ay nakatayo sa palibot ng trono at ng matatanda+ at ng apat na nilalang na buháy,+ at isinubsob nila ang kanilang mga mukha sa harap ng trono at sumamba sa Diyos,+ 12  na sinasabi: “Amen! Ang pagpapala at ang kaluwalhatian at ang karunungan at ang pasasalamat at ang karangalan at ang kapangyarihan+ at ang lakas ay sumaating Diyos magpakailan-kailanman. Amen.”+ 13  At bilang tugon ay sinabi sa akin ng isa sa matatanda:+ “Ang mga ito na nadaramtan ng mahahabang damit na puti,+ sino sila at saan sila nanggaling?” 14  At kaagad kong sinabi sa kaniya: “Panginoon ko, ikaw ang siyang nakaaalam.” At sinabi niya sa akin: “Ito ang mga lumabas mula sa malaking kapighatian,+ at nilabhan nila ang kanilang mahahabang damit at pinaputi+ ang mga iyon sa dugo+ ng Kordero. 15  Iyan ang dahilan kung bakit sila nasa harap+ ng trono ng Diyos; at nag-uukol sila sa kaniya ng sagradong paglilingkod+ araw at gabi sa kaniyang templo; at ang Isa na nakaupo sa trono+ ay maglulukob ng kaniyang tolda+ sa kanila. 16  Hindi na sila magugutom ni mauuhaw pa man, ni ang araw man ay tatama sa kanila nang matindi ni ang anumang nakapapasong init,+ 17  sapagkat ang Kordero,+ na nasa gitna ng trono, ay magpapastol+ sa kanila, at aakay sa kanila sa mga bukal ng mga tubig+ ng buhay. At papahirin ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata.”+

Talababa