Accessibility setting

Pumili ng wika

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Pumunta sa nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online

BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Apocalipsis 22:1-21

22  At ipinakita niya sa akin ang isang ilog ng tubig ng buhay,+ malinaw na gaya ng kristal, na umaagos mula sa trono ng Diyos at ng Kordero+  sa gitna ng malapad na daan nito. At sa panig na ito ng ilog at sa panig na iyon ay may mga punungkahoy+ ng buhay na nagluluwal ng labindalawang ani ng bunga, na nagbibigay ng kanilang mga bunga sa bawat buwan.+ At ang mga dahon ng mga punungkahoy ay para sa pagpapagaling sa mga bansa.+  At hindi na magkakaroon pa ng anumang sumpa.+ Kundi ang trono ng Diyos+ at ng Kordero+ ay doroon sa lunsod, at ang kaniyang mga alipin ay mag-uukol sa kaniya ng sagradong paglilingkod;+  at makikita nila ang kaniyang mukha,+ at ang kaniyang pangalan ay sasakanilang mga noo.+  Gayundin, ang gabi ay mawawala na,+ at hindi sila mangangailangan ng liwanag ng lampara ni mayroon man silang liwanag ng araw, sapagkat ang Diyos na Jehova ang magpapasikat ng liwanag+ sa kanila, at mamamahala sila bilang mga hari magpakailan-kailanman.+  At sinabi niya sa akin: “Ang mga salitang ito ay tapat at totoo;+ oo, si Jehova na Diyos ng mga kinasihang kapahayagan+ ng mga propeta+ ay nagsugo ng kaniyang anghel upang ipakita sa kaniyang mga alipin ang mga bagay na kailangang maganap sa di-kalaunan.+  At, narito! ako ay dumarating nang madali.+ Maligaya ang sinumang tumutupad sa mga salita ng hula sa balumbong ito.”+  Buweno, akong si Juan ang nakaririnig at nakakakita ng mga bagay na ito. At nang aking marinig at makita, sumubsob ako upang sumamba+ sa harap ng mga paa ng anghel na nagpapakita sa akin ng mga bagay na ito.  Ngunit sinabi niya sa akin: “Mag-ingat ka! Huwag mong gawin iyan! Ako ay kapuwa mo alipin lamang at ng iyong mga kapatid na mga propeta+ at niyaong mga tumutupad sa mga salita sa balumbong ito. Sambahin mo ang Diyos.”+ 10  Sinabi rin niya sa akin: “Huwag mong tatakan ang mga salita ng hula sa balumbong ito, sapagkat ang takdang panahon ay malapit na.+ 11  Siya na gumagawa ng kalikuan, hayaan siyang gumawa pa ng kalikuan;+ at hayaang ang marumi ay maparumi pa;+ ngunit hayaang ang matuwid+ ay gumawa pa ng katuwiran, at hayaang ang banal ay mapabanal pa.+ 12  “ ‘Narito! Ako ay dumarating nang madali,+ at ang gantimpala+ na aking ibibigay ay nasa akin, upang iukol sa bawat isa ang ayon sa kaniyang gawa.+ 13  Ako ang Alpha at ang Omega,+ ang una at ang huli,+ ang pasimula at ang wakas. 14  Maligaya yaong mga naglalaba ng kanilang mahabang damit,+ upang ang awtoridad na pumaroon sa mga punungkahoy ng buhay+ ay maging kanila at upang makapasok sila sa loob ng lunsod sa pamamagitan ng mga pintuang-daan nito.+ 15  Sa labas ay naroon ang mga aso+ at ang mga nagsasagawa ng espiritismo+ at ang mga mapakiapid+ at ang mga mamamaslang at ang mga mananamba sa idolo at ang bawat isa na umiibig at gumagawa ng kasinungalingan.’+ 16  “ ‘Ako, si Jesus, ay nagsugo ng aking anghel upang magpatotoo sa inyo tungkol sa mga bagay na ito para sa mga kongregasyon. Ako ang ugat+ at ang supling+ ni David, at ang maningning na bituing pang-umaga.’ ”+ 17  At ang espiritu+ at ang kasintahang babae+ ay patuloy na nagsasabi: “Halika!” At ang sinumang nakikinig ay magsabi: “Halika!”+ At ang sinumang nauuhaw ay pumarito;+ ang sinumang nagnanais ay kumuha ng tubig ng buhay nang walang bayad.+ 18  “Ako ay nagpapatotoo sa bawat isa na nakikinig sa mga salita ng hula sa balumbong ito: Kung ang sinuman ay magdagdag+ sa mga bagay na ito, idaragdag sa kaniya ng Diyos ang mga salot+ na nakasulat sa balumbong ito; 19  at kung ang sinuman ay mag-alis ng anuman mula sa mga salita ng balumbon ng hulang ito, aalisin ng Diyos ang kaniyang bahagi mula sa mga punungkahoy ng buhay+ at mula sa banal na lunsod,+ na mga bagay na nakasulat sa balumbong ito. 20  “Siya na nagpapatotoo tungkol sa mga bagay na ito ay nagsasabi, ‘Oo; ako ay dumarating nang madali.’ ”+ “Amen! Pumarito ka, Panginoong Jesus.” 21  Nawa’y mapasa mga banal ang di-sana-nararapat na kabaitan ng Panginoong Jesu-Kristo.+

Talababa