Accessibility setting

Pumili ng wika

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Pumunta sa nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online

BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Apocalipsis 1:1-20

1  Isang pagsisiwalat+ ni Jesu-Kristo, na ibinigay ng Diyos sa kaniya,+ upang ipakita sa kaniyang mga alipin+ ang mga bagay na kailangang maganap sa di-kalaunan.+ At isinugo niya ang kaniyang anghel+ at iniharap ito sa mga tanda+ sa pamamagitan niya sa kaniyang aliping si Juan,+  na nagpatotoo sa salita na ibinigay ng Diyos+ at sa patotoo na ibinigay ni Jesu-Kristo,+ maging sa lahat ng bagay na kaniyang nakita.  Maligaya+ siya na bumabasa nang malakas+ at yaong mga nakikinig sa mga salita ng hulang ito,+ at tumutupad sa mga bagay na nakasulat dito;+ sapagkat ang takdang panahon ay malapit na.+  Si Juan sa pitong kongregasyon+ na nasa distrito ng Asia: Magkaroon nawa kayo ng di-sana-nararapat na kabaitan at kapayapaan mula sa “Isa na ngayon at ang nakaraan at ang darating,”+ at mula sa pitong espiritu+ na nasa harap ng kaniyang trono,  at mula kay Jesu-Kristo, “ang Tapat na Saksi,”+ “Ang panganay mula sa mga patay,”+ at “Ang Tagapamahala ng mga hari sa lupa.”+ Sa kaniya na umiibig sa atin+ at nagkalag sa atin mula sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kaniyang sariling dugo+  at ginawa niya tayong isang kaharian,+ mga saserdote+ sa kaniyang Diyos at Ama—oo, sumakaniya nawa ang kaluwalhatian at ang kalakasan magpakailanman.+ Amen.  Narito! Dumarating siya na nasa mga ulap,+ at makikita siya ng bawat mata,+ at niyaong mga umulos sa kaniya;+ at dadagukan ng lahat ng mga tribo sa lupa ang kanilang sarili sa pamimighati dahil sa kaniya.+ Oo, Amen.  “Ako ang Alpha at ang Omega,”+ sabi ng Diyos na Jehova, “ang Isa na ngayon at ang nakaraan at ang darating,+ ang Makapangyarihan-sa-lahat.”+  Akong si Juan, ang inyong kapatid at kabahagi ninyo sa kapighatian+ at sa kaharian+ at sa pagbabata+ na kasama ni Jesus,+ ay nasa isla na tinatawag na Patmos dahil sa pagsasalita tungkol sa Diyos at sa pagpapatotoo tungkol kay Jesus.+ 10  Sa pamamagitan ng pagkasi+ ay dumating ako+ sa araw ng Panginoon,+ at narinig ko sa aking likuran ang isang malakas na tinig+ na tulad ng sa trumpeta, 11  na nagsasabi: “Ang iyong nakikita ay isulat+ mo sa isang balumbon at ipadala mo iyon sa pitong kongregasyon,+ sa Efeso+ at sa Smirna+ at sa Pergamo+ at sa Tiatira+ at sa Sardis+ at sa Filadelfia+ at sa Laodicea.”+ 12  At bumaling ako upang makita ang tinig na nagsasalita sa akin, at, pagbaling ko, nakakita ako ng pitong ginintuang kandelero,+ 13  at sa gitna ng mga kandelero ay may isang tulad ng anak ng tao,+ nadaramtan ng kasuutan na abot hanggang sa paa, at may bigkis na isang ginintuang pamigkis sa dibdib. 14  Bukod diyan, ang kaniyang ulo at ang kaniyang buhok ay maputi+ na gaya ng puting balahibo ng tupa, gaya ng niyebe, at ang kaniyang mga mata ay gaya ng nagliliyab na apoy;+ 15  at ang kaniyang mga paa ay tulad ng mainam na tanso+ kapag nagbabaga sa hurno; at ang kaniyang tinig+ ay gaya ng lagaslas ng maraming tubig. 16  At sa kaniyang kanang kamay ay may pitong bituin,+ at mula sa kaniyang bibig ay lumalabas ang isang matalas at mahabang tabak na may dalawang talim,+ at ang kaniyang mukha ay gaya ng araw kapag sumisikat ito sa kaniyang kalakasan.+ 17  At nang makita ko siya, bumagsak akong parang patay sa kaniyang paanan. At ipinatong niya sa akin ang kaniyang kanang kamay at sinabi: “Huwag kang matakot.+ Ako ang Una+ at ang Huli,+ 18  at ang isa na nabubuhay;+ at namatay ako,+ ngunit, narito! ako ay nabubuhay magpakailan-kailanman,+ at nasa akin ang mga susi ng kamatayan+ at ng Hades.+ 19  Kaya nga isulat mo ang mga bagay na iyong nakita, at ang mga bagay na ngayon at ang mga bagay na magaganap pagkatapos ng mga ito.+ 20  Kung tungkol sa sagradong lihim ng pitong bituin+ na iyong nakita sa aking kanang kamay, at ng pitong ginintuang kandelero:+ Ang pitong bituin ay nangangahulugang mga anghel ng pitong kongregasyon, at ang pitong kandelero ay nangangahulugang pitong kongregasyon.+

Talababa