Accessibility setting

Pumili ng wika

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Pumunta sa nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online

BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Amos 5:1-27

5  “Dinggin ninyo ang salitang ito na sinasambit ko sa inyo bilang panambitan,+ O sambahayan ng Israel:   “Ang dalaga,+ ang Israel, ay bumagsak;+ Hindi na siya muling makababangon.+ Siya ay pinabayaan sa kaniyang sariling lupa; Walang sinumang nagbabangon sa kaniya.+  “Sapagkat ito ang sinabi ng Soberanong Panginoong Jehova, ‘Sa mismong lunsod na lumabas na may isang libo ay isang daan ang matitira; at sa isa na lumabas na may isang daan ay sampu ang matitira, para sa sambahayan ng Israel.’+  “Sapagkat ito ang sinabi ni Jehova sa sambahayan ng Israel, ‘Hanapin ninyo ako,+ at patuloy kayong mabuhay.+  At huwag ninyong hanapin ang Bethel,+ at huwag kayong pumaroon sa Gilgal,+ at huwag kayong dumaan sa Beer-sheba;+ sapagkat ang Gilgal ay walang pagsalang yayaon sa pagkatapon;+ at kung tungkol sa Bethel, iyon ay magiging bagay na mahiwaga.+  Hanapin ninyo si Jehova, at patuloy kayong mabuhay,+ upang hindi siya kumilos na parang apoy,+ O sambahayan ni Jose,+ at hindi nga ito manlamon, at ang Bethel ay hindi mawalan ng isa na papatay nito,+  O kayo na nagpapangyaring maging hamak na ahenho ang katarungan,+ at siyang nagwawaksi ng katuwiran tungo sa lupa.+  Ang Maylikha ng konstelasyon ng Kima+ at ng konstelasyon+ ng Kesil,+ at ang Isa na nagpapangyaring maging umaga ang matinding karimlan,+ at ang Isa na nagpangyaring maging sindilim ng gabi ang araw,+ ang Isa na tumatawag sa tubig ng dagat, upang maibuhos niya iyon sa ibabaw ng lupa+—Jehova ang kaniyang pangalan;+  siya na dagling nagpapasapit ng pananamsam sa malakas, upang ang pananamsam ay dumating maging sa isang nakukutaang dako. 10  “ ‘Sa pintuang-daan ay kinapootan nila ang sumasaway,+ at ang nagsasalita ng mga bagay na sakdal ay kinasusuklaman nila.+ 11  Kaya nga, sa dahilang nangungubra kayo ng upa sa pagsasaka mula sa maralita, at ang mga butil na tributo ay palagi ninyong kinukuha sa kaniya;+ nagtayo kayo ng mga bahay na yari sa tinabas na bato,+ ngunit hindi ninyo patuloy na tatahanan ang mga iyon; at nagtanim kayo ng kanais-nais na mga ubasan, ngunit hindi ninyo patuloy na iinumin ang alak ng mga iyon.+ 12  Sapagkat alam ko kung gaano karami ang inyong mga pagsalansang+ at kung gaano kalubha ang inyong mga kasalanan,+ O kayong mga napopoot sa sinumang matuwid,+ kayong mga tumatanggap ng lagay,+ at siyang nagtataboy sa mga taong dukha+ sa pintuang-daan.+ 13  Kaya siyang may kaunawaan ay mananahimik sa panahong iyon, sapagkat iyon ay magiging kapaha-pahamak na panahon.+ 14  “ ‘Hanapin ninyo ang kabutihan, at hindi ang kasamaan,+ upang patuloy kayong mabuhay;+ at nang sa gayon ay sumainyo si Jehova na Diyos ng mga hukbo, gaya ng sinabi ninyo.+ 15  Kapootan ninyo ang kasamaan, at ibigin ang kabutihan,+ at ang katarungan ay bigyan ninyo ng dako sa pintuang-daan.+ Baka si Jehova na Diyos ng mga hukbo ay magpakita ng lingap+ sa mga nalalabi sa Jose.’+ 16  “Kaya ito ang sinabi ni Jehova na Diyos ng mga hukbo, si Jehova, ‘Sa lahat ng mga liwasan ay magkakaroon ng paghagulhol,+ at sa lahat ng mga lansangan ay sasabihin ng mga tao: “Ah! Ah!” At tatawagin nila ang magsasaka sa pagdadalamhati,+ at sa paghagulhol yaong mga makaranasan sa pananaghoy.’+ 17  ‘At sa lahat ng mga ubasan ay magkakaroon ng paghagulhol;+ sapagkat daraan ako sa gitna ninyo,’+ ang sabi ni Jehova. 18  “ ‘Sa aba niyaong mga naghahangad ng araw ni Jehova!+ Ano nga ang magiging kahulugan sa inyo ng araw ni Jehova?+ Iyon ay magiging kadiliman, at walang liwanag,+ 19  gaya ng pagtakas ng isang tao dahil sa leon, at nakasalubong niya ang oso; at gaya ng pagpasok niya sa bahay at itinukod niya sa pader ang kaniyang kamay, at kinagat siya ng serpiyente.+ 20  Hindi ba magiging kadiliman ang araw ni Jehova, at hindi liwanag; at hindi ba magkakaroon iyon ng karimlan, at hindi ng kaliwanagan?+ 21  Kinapopootan ko, itinatakwil ko ang inyong mga kapistahan,+ at hindi ko lalanghapin ang amoy ng inyong mga kapita-pitagang kapulungan.+ 22  Ngunit kung maghahandog kayo sa akin ng mga buong handog na sinusunog,+ maging sa inyong mga handog na kaloob ay hindi ako makasusumpong ng kaluguran,+ at ang inyong mga haing pansalu-salo na mga patabain ay hindi ko titingnan.+ 23  Alisin mo sa akin ang kabagabagan ng iyong mga awit; at ang malamyos na tunog ng iyong mga panugtog na de-kuwerdas ay huwag ko sanang marinig.+ 24  At hayaang ang katarungan ay bumugsong gaya ng tubig,+ at ang katuwiran gaya ng ilog na patuloy na dumadaloy.+ 25  Mga hain ba at mga handog na kaloob ang inilapit ninyo sa akin sa ilang sa loob ng apatnapung taon, O sambahayan ng Israel?+ 26  At tiyak na bubuhatin ninyo si Sakut na inyong hari+ at si Kaiwan, ang inyong mga imahen, ang bituin ng inyong diyos, na ginawa ninyo para sa inyong sarili.+ 27  At payayaunin ko kayo sa pagkatapon sa ibayo pa ng Damasco,’+ ang sabi niya na ang pangalan ay Jehova na Diyos ng mga hukbo.”+

Talababa