Accessibility setting

Pumili ng wika

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Pumunta sa nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online

BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

2 Timoteo 3:1-17

3  Ngunit alamin mo ito, na sa mga huling araw+ ay darating ang mga panahong mapanganib na mahirap pakitunguhan.+  Sapagkat ang mga tao ay magiging mga maibigin sa kanilang sarili, mga maibigin sa salapi, mga mapagmapuri sa sarili, mga palalo, mga mamumusong, mga masuwayin sa mga magulang,+ mga walang utang-na-loob, mga di-matapat,+  mga walang likas na pagmamahal,+ mga hindi bukás sa anumang kasunduan,+ mga maninirang-puri,+ mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis,+ mga walang pag-ibig sa kabutihan,+  mga mapagkanulo,+ mga matigas ang ulo, mga mapagmalaki,+ mga maibigin sa mga kaluguran kaysa maibigin sa Diyos,+  na may anyo ng makadiyos na debosyon+ ngunit nagbubulaan sa kapangyarihan nito;+ at layuan mo ang mga ito.+  Sapagkat mula sa mga ito ay bumabangon yaong mga tao na may-katusuhang pumapasok sa mga sambahayan+ at dinadala bilang kanilang mga bihag ang mahihinang babae na lipos ng mga kasalanan, naakay ng iba’t ibang pagnanasa,+  laging nag-aaral gayunma’y hindi kailanman sumasapit sa tumpak na kaalaman sa katotohanan.+  Ngayon kung paanong sinalansang nina Janes at Jambres+ si Moises, patuloy ring sinasalansang ng mga ito ang katotohanan,+ mga taong lubusang napasamâ ang pag-iisip,+ itinakwil kung tungkol sa pananampalataya.+  Gayunpaman, hindi na sila susulong pa, sapagkat ang kanilang kabaliwan ay magiging napakalinaw sa lahat, gaya nga ng kabaliwan ng dalawang lalaking iyon.+ 10  Ngunit maingat mong sinundan ang aking turo, ang aking landasin sa buhay,+ ang aking layunin, ang aking pananampalataya, ang aking mahabang pagtitiis, ang aking pag-ibig, ang aking pagbabata, 11  ang mga pag-uusig sa akin, ang aking mga pagdurusa, ang uri ng mga bagay na nangyari sa akin sa Antioquia,+ sa Iconio,+ sa Listra,+ ang uri ng mga pag-uusig na tiniis ko; gayunma’y mula sa lahat ng mga ito ay iniligtas ako ng Panginoon.+ 12  Sa katunayan, lahat niyaong mga nagnanasang mabuhay na may makadiyos na debosyon may kaugnayan kay Kristo Jesus ay pag-uusigin din.+ 13  Ngunit ang mga taong balakyot at mga impostor ay magpapatuloy mula sa masama tungo sa lalong masama, nanlíligaw at naililigaw.+ 14  Gayunman, magpatuloy ka sa mga bagay na iyong natutuhan at nahikayat na sampalatayanan,+ yamang nalalaman mo kung kaninong mga tao natutuhan mo ang mga ito+ 15  at na mula sa pagkasanggol+ ay alam mo na ang banal na mga kasulatan, na makapagpaparunong sa iyo ukol sa kaligtasan+ sa pamamagitan ng pananampalataya may kaugnayan kay Kristo Jesus.+ 16  Ang lahat ng Kasulatan ay kinasihan ng Diyos+ at kapaki-pakinabang sa pagtuturo,+ sa pagsaway,+ sa pagtutuwid ng mga bagay-bagay,+ sa pagdidisiplina+ sa katuwiran, 17  upang ang tao ng Diyos ay maging lubos na may kakayahan,+ lubusang nasangkapan ukol sa bawat mabuting gawa.+

Talababa