Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

2 Timoteo 2:1-26

2  Kaya nga, ikaw, anak ko,+ patuloy kang magtamo ng lakas+ sa di-sana-nararapat na kabaitan+ na may kaugnayan kay Kristo Jesus,  at ang mga bagay na narinig mo sa akin na sinuhayan ng maraming saksi,+ ang mga bagay na ito ay ipagkatiwala mo sa mga taong tapat, na magiging lubusang kuwalipikado na magturo naman sa iba.+  Bilang isang mabuting kawal+ ni Kristo Jesus ay makibahagi ka sa pagtitiis ng kasamaan.+  Walang taong naglilingkod bilang kawal+ ang sumasangkot sa mga pangkabuhayang pangangalakal,+ upang makamit niya ang pagsang-ayon ng isa na nagtala sa kaniya bilang kawal.  Isa pa, kung ang sinuman ay nakikipaglaban maging sa mga palaro,+ hindi siya pinuputungan malibang nakipaglaban siya ayon sa mga alituntunin.  Ang masikap na magsasaka ang dapat na unang makibahagi sa mga bunga.+  Lagi mong pag-isipan ang aking sinasabi; ang Panginoon ay tunay ngang magbibigay sa iyo ng kaunawaan+ sa lahat ng mga bagay.  Alalahanin mong si Jesu-Kristo ay ibinangon mula sa mga patay+ at mula sa binhi ni David,+ ayon sa mabuting balita na aking ipinangangaral;+  na may kaugnayan dito ay nagtitiis ako ng kasamaan hanggang sa mga gapos ng bilangguan+ na gaya ng isang manggagawa ng kasamaan. Gayunpaman, ang salita ng Diyos ay hindi nagagapusan.+ 10  Dahil dito ay patuloy kong binabata ang lahat ng mga bagay alang-alang sa mga pinili,+ upang sila rin ay makapagtamo ng kaligtasan na kaisa ni Kristo Jesus kalakip ang walang-hanggang kaluwalhatian.+ 11  Tapat ang pananalitang ito:+ Kung mamatay nga tayong magkakasama, mabubuhay rin tayong magkakasama;+ 12  kung patuloy tayong magbabata, mamamahala rin tayong magkakasama bilang mga hari;+ kung tayo ay magkakaila,+ ikakaila rin niya tayo; 13  kung tayo ay di-tapat, siya ay nananatiling tapat,+ sapagkat hindi niya maikakaila ang kaniyang sarili. 14  Patuloy mong ipaalaala+ sa kanila ang mga bagay na ito, na inuutusan+ sila sa harap ng Diyos bilang saksi,+ na huwag makipag-away tungkol sa mga salita,+ isang bagay na walang anumang pakinabang sapagkat ibinabagsak nito yaong mga nakikinig. 15  Gawin mo ang iyong buong makakaya na iharap sa Diyos ang iyong sarili bilang sinang-ayunan,+ manggagawa+ na walang anumang ikinahihiya,+ na ginagamit nang wasto ang salita ng katotohanan.+ 16  Ngunit iwasan mo ang walang-katuturang mga usapan na lumalapastangan sa kung ano ang banal;+ sapagkat sila ay magpapatuloy tungo sa higit at higit pang pagka-di-makadiyos,+ 17  at ang kanilang salita ay kakalat na tulad ng ganggrena.+ Sina Himeneo at Fileto ay kabilang sa mga iyon.+ 18  Ang mga tao ngang ito ay lumihis mula sa katotohanan,+ na nagsasabing ang pagkabuhay-muli ay nangyari na;+ at kanilang iginugupo ang pananampalataya ng ilan.+ 19  Gayunpaman, ang matatag na pundasyon ng Diyos ay nananatiling nakatayo,+ na taglay ang tatak na ito: “Kilala ni Jehova yaong mga nauukol sa kaniya,”+ at: “Talikuran ng bawat isa na tumatawag sa pangalan ni Jehova+ ang kalikuan.”+ 20  Ngayon sa isang malaking bahay ay may mga sisidlan na hindi lamang ginto at pilak kundi kahoy at luwad din, at ang ilan ay para sa isang marangal na layunin ngunit ang iba ay para sa isang layuning walang dangal.+ 21  Kung ang sinuman nga ay nananatiling hiwalay sa mga huling nabanggit, siya ay magiging isang sisidlan para sa isang marangal na layunin, pinabanal, kapaki-pakinabang sa may-ari sa kaniya, naihanda para sa bawat gawang mabuti.+ 22  Kaya, tumakas ka mula sa mga pagnanasa na kaakibat ng kabataan,+ ngunit itaguyod mo ang katuwiran,+ pananampalataya, pag-ibig, kapayapaan,+ kasama niyaong mga tumatawag sa Panginoon mula sa isang malinis na puso.+ 23  Karagdagan pa, tanggihan mo ang mangmang at walang-muwang na mga pagtatanong,+ yamang nalalaman mong lumilikha ng mga pag-aaway+ ang mga ito. 24  Ngunit ang alipin ng Panginoon ay hindi kailangang makipag-away,+ kundi kailangang maging banayad sa lahat,+ kuwalipikadong magturo,+ nagpipigil sa ilalim ng kasamaan,+ 25  nagtuturo nang may kahinahunan doon sa mga hindi nakahilig sa mabuti;+ baka sakaling bigyan sila ng Diyos ng pagsisisi+ na umaakay sa isang tumpak na kaalaman sa katotohanan,+ 26  at makabalik sila sa kanilang wastong katinuan mula sa silo+ ng Diyablo, palibhasa’y nahuli niya silang buháy+ ukol sa kalooban ng isang iyon.

Talababa