Accessibility setting

Pumili ng wika

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Pumunta sa nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online

BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

2 Tesalonica 2:1-17

2  Gayunman, mga kapatid, may kaugnayan sa pagkanaririto+ ng ating Panginoong Jesu-Kristo at sa ating pagkakatipon sa kaniya,+ hinihiling namin sa inyo  na huwag kayong madaling matinag mula sa inyong katinuan ni mabagabag man sa pamamagitan ng kinasihang kapahayagan+ o sa pamamagitan ng bibigang mensahe+ o sa pamamagitan ng liham+ na para bang mula sa amin, na wari bang ang araw+ ni Jehova ay narito na.  Huwag kayong padaya kaninuman sa anumang paraan, sapagkat hindi ito darating malibang ang apostasya+ ay dumating muna at ang taong tampalasan+ ay maisiwalat,+ ang anak ng pagkapuksa.+  Siya ay handa sa pagsalansang+ at nagtataas ng kaniyang sarili sa ibabaw ng bawat isa na tinatawag na “diyos” o isang bagay na pinagpipitaganan, anupat umuupo siya sa templo ng Diyos, na hayagang ipinakikita ang kaniyang sarili bilang isang diyos.+  Hindi ba ninyo naaalaala na, noong ako ay kasama pa ninyo, sinasabi ko na sa inyo+ ang mga bagay na ito?  Kaya ngayon ay alam na ninyo ang bagay+ na nagsisilbing pamigil,+ na may kinalaman sa kaniyang pagkakasiwalat sa kaniyang sariling takdang panahon.+  Totoo, ang hiwaga ng katampalasanang ito ay gumagana na;+ ngunit tanging hanggang sa maalis siya na sa ngayon ay nagsisilbing pamigil.+  Kung magkagayon nga, ang isa na tampalasan ay isisiwalat, na siyang lilipulin ng Panginoong Jesus sa pamamagitan ng espiritu ng kaniyang bibig+ at papawiin sa pamamagitan ng pagkakahayag+ ng kaniyang pagkanaririto.+  Ngunit ang pagkanaririto ng isa na tampalasan ay ayon sa pagkilos+ ni Satanas taglay ang bawat makapangyarihang gawa at kasinungalingang mga tanda at mga palatandaan+ 10  at taglay ang bawat likong panlilinlang+ para roon sa mga nalilipol,+ bilang kagantihan sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig+ sa katotohanan upang sila ay maligtas.+ 11  Kaya iyan ang dahilan kung bakit hinahayaan ng Diyos na mapasakanila ang pagkilos ng kamalian, upang mapaniwalaan nila ang kasinungalingan,+ 12  upang silang lahat ay mahatulan sapagkat hindi nila pinaniwalaan ang katotohanan+ kundi nalugod sila sa kalikuan.+ 13  Gayunman, pananagutan namin na laging pasalamatan ang Diyos dahil sa inyo, mga kapatid na iniibig ni Jehova, sapagkat pinili kayo ng Diyos+ mula nang pasimula ukol sa kaligtasan sa pamamagitan ng pagpapabanal+ sa inyo sa espiritu+ at sa pamamagitan ng inyong pananampalataya sa katotohanan.+ 14  Sa kahihinatnan ngang ito ay tinawag niya kayo sa pamamagitan ng mabuting balita na aming ipinahahayag,+ sa layuning tamuhin ang kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesu-Kristo.+ 15  Kaya nga, mga kapatid, tumayo kayong matatag+ at lagi kayong manghawakan sa mga tradisyon+ na itinuro sa inyo, ito man ay sa pamamagitan ng bibigang mensahe o sa pamamagitan ng liham namin. 16  Bukod diyan, nawa’y ang ating Panginoong Jesu-Kristo mismo at ang Diyos na ating Ama, na umibig+ sa atin at nagbigay ng walang-hanggang kaaliwan at mabuting pag-asa+ sa pamamagitan ng di-sana-nararapat na kabaitan, 17  ay umaliw sa inyong mga puso at magpatatag sa inyo sa bawat mabuting gawa at salita.+

Talababa