Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

2 Samuel 22:1-51

22  At sinalita ni David kay Jehova ang mga salita ng awit+ na ito nang araw na iligtas siya ni Jehova mula sa palad ng lahat ng kaniyang mga kaaway+ at mula sa palad ni Saul;+  at sinabi niya: “Si Jehova ang aking malaking bato+ at aking moog+ at ang Tagapaglaan ko ng pagtakas.+   Ang aking Diyos ang aking bato.+ Manganganlong ako sa kaniya, Ang aking kalasag+ at aking sungay+ ng kaligtasan, ang aking matibay na kaitaasan,+ At aking dakong matatakasan,+ aking Tagapagligtas;+ mula sa karahasan ay inililigtas mo ako.+   Sa Isa na dapat purihin,+ kay Jehova, ay tatawag ako, At mula sa aking mga kaaway ay ililigtas ako.+   Sapagkat kinulong ako ng nakamamatay at dumadaluyong na mga alon;+ May mga dumaragsang baha ng walang-kabuluhang mga tao na laging sumisindak sa akin.+   Ang mga lubid mismo ng Sheol ay pumulupot sa akin;+ Ang mga silo ng kamatayan ay sumalubong sa akin.+   Sa aking kabagabagan ay patuloy akong tumatawag kay Jehova,+ At sa aking Diyos ay patuloy akong tumatawag.+ At mula sa kaniyang templo ay dininig niya ang aking tinig,+ Lakip na ang aking paghingi ng tulong sa kaniyang pandinig.+   At ang lupa ay nagsimulang yumanig at umuga nang paurong-sulong;+ Ang mga pundasyon ng langit ay naligalig,+ At ang mga iyon ay patuloy na yumanig nang paurong-sulong sapagkat siya ay ginalit.+   Pumailanlang ang usok mula sa mga butas ng kaniyang ilong, at ang apoy mula sa kaniyang bibig ay patuloy na nanlamon;+ Ang mga baga ay lumagablab mula sa kaniya.+ 10  At iniyukod niya ang langit at bumaba siya;+ At ang makapal na karimlan ay nasa ilalim ng kaniyang mga paa.+ 11  At dumating siyang nakasakay sa isang kerubin+ at dumating na lumilipad; At siya ay nakikita na nasa mga pakpak ng isang espiritu.+ 12  Pagkatapos ay naglagay siya ng kadiliman sa palibot niya bilang mga kubol,+ Madidilim na tubig, makakapal na ulap.+ 13  Mula sa kaningningan sa harap niya ay lumagablab ang nagniningas na mga baga ng apoy.+ 14  Mula sa langit ay nagsimulang magpakulog si Jehova,+ At ang Kataas-taasan mismo ay nagsimulang magbulalas ng kaniyang tinig.+ 15  At patuloy siyang nagpahilagpos ng mga palaso, upang maipangalat niya sila;+ Ng kidlat, upang malito niya sila.+ 16  At ang mga pinakasahig ng dagat ay lumitaw,+ Ang mga pundasyon ng mabungang lupain+ ay nalantad, Dahilan sa pagsaway ni Jehova, dahil sa bugso ng hininga ng mga butas ng kaniyang ilong.+ 17  Nagsugo siya mula sa kaitaasan, kinuha niya ako,+ Hinango niya ako mula sa malalawak na tubig.+ 18  Iniligtas niya ako mula sa aking malakas na kaaway,+ Mula sa mga napopoot sa akin; sapagkat mas malakas sila kaysa sa akin.+ 19  Lagi nila akong hinaharap sa araw ng aking kasakunaan,+ Ngunit si Jehova ay naging aking suhay.+ 20  At inilabas niya ako tungo sa isang maluwang na dako;+ Iniligtas niya ako, sapagkat nalugod siya sa akin.+ 21  Ginagantimpalaan ako ni Jehova ayon sa aking katuwiran;+ Ayon sa kalinisan ng aking mga kamay ay ginagantihan niya ako.+ 22  Sapagkat iningatan ko ang mga daan ni Jehova,+ At hindi ako humiwalay nang may kabalakyutan mula sa aking Diyos.+ 23  Sapagkat ang lahat ng kaniyang mga hudisyal na pasiya+ ay nasa harap ko; At kung tungkol sa kaniyang mga batas, hindi ako lilihis sa mga iyon.+ 24  At ako ay magiging walang pagkukulang+ sa kaniya, At pag-iingatan ko ang aking sarili mula sa kamalian.+ 25  At gantihan nawa ako ni Jehova ayon sa aking katuwiran,+ Ayon sa aking kalinisan sa harap ng kaniyang mga mata.+ 26  Sa matapat ay kikilos ka nang may pagkamatapat;+ Sa walang-pagkukulang at makapangyarihan ay makikitungo ka nang walang pagkukulang;+ 27  Sa isang nananatiling malinis ay magpapakilala kang malinis,+ At sa liko ay gagawi kang kakatwa.+ 28  At ang mapagpakumbabang bayan ay ililigtas mo;+ Ngunit ang iyong mga mata ay laban sa mga palalo, upang maibaba mo sila.+ 29  Sapagkat ikaw ang aking lampara, O Jehova,+ At pinagliliwanag ni Jehova ang kadiliman ko.+ 30  Sapagkat sa pamamagitan mo ay madadaluhong ko ang pangkat ng mandarambong;+ Sa pamamagitan ng aking Diyos ay makaaakyat ako sa pader.+ 31  Kung tungkol sa tunay na Diyos, sakdal ang kaniyang daan;+ Ang pananalita ni Jehova ay dalisay.+ Isa siyang kalasag sa lahat ng nanganganlong sa kaniya.+ 32  Sapagkat sino ang Diyos bukod pa kay Jehova,+ At sino ang bato bukod pa sa ating Diyos?+ 33  Ang tunay na Diyos ang aking matibay na tanggulan,+ At pangyayarihin niyang maging sakdal ang aking daan,+ 34  Na ginagawang gaya ng sa mga babaing usa ang aking mga paa;+ At sa mga dakong mataas para sa akin ay pinananatili niya akong nakatayo.+ 35  Tinuturuan niya ang aking mga kamay upang makipagdigma;+ At ang aking mga bisig ay naghutok ng busog na tanso.+ 36  At ibibigay mo sa akin ang iyong kalasag ng kaligtasan,+ At pinadadakila ako ng iyong kapakumbabaan.+ 37  Maglalaan ka ng sapat na dako para sa aking mga hakbang sa paanan ko;+ At ang aking mga bukung-bukong ay tiyak na hindi susuray.+ 38  Tutugisin ko ang aking mga kaaway, upang mapuksa ko sila, At hindi ako babalik hanggang sa malipol sila.+ 39  At lilipulin ko sila at pagdudurug-durugin+ sila, upang hindi sila makabangon;+ At mabubuwal sila sa ilalim ng aking mga paa.+ 40  At bibigkisan mo ako ng kalakasan para sa pagbabaka;+ Ilulugmok mo sa ilalim ko yaong mga tumitindig laban sa akin.+ 41  At kung tungkol sa aking mga kaaway, tiyak na ibibigay mo sa akin ang kanilang batok;+ Yaong mga napopoot sa akin nang masidhi—patatahimikin ko rin sila.+ 42  Humihingi sila ng tulong, ngunit walang tagapagligtas;+ Kay Jehova, ngunit hindi nga niya sila sinasagot.+ 43  At didikdikin ko sila nang pino na gaya ng alabok sa lupa; Gaya ng lusak sa mga lansangan ay dudurugin ko sila;+ Pipitpitin ko sila. 44  At paglalaanan mo ako ng pagtakas mula sa pamimintas ng aking bayan.+ Iingatan mo ako upang maging ulo ng mga bansa;+ Ang isang bayan na hindi ko kilala—maglilingkod sila sa akin.+ 45  Ang mga banyaga ay susukut-sukot na lalapit sa akin;+ Ang mga tainga ay magiging masunurin na makinig sa akin.+ 46  Ang mga banyaga ay maglalaho, At lalabas silang nangangatal mula sa kanilang mga balwarte.+ 47  Si Jehova ay buháy;+ at pagpalain nawa ang aking Bato;+ At dakilain nawa ang Diyos na bato ng aking kaligtasan.+ 48  Ang tunay na Diyos ang Tagapagbigay sa akin ng mga paghihiganti+ At ang Isa na nagbababa ng mga bayan sa ilalim ko,+ 49  At ang Isa na naglalabas sa akin mula sa mga kaaway ko.+ At sa ibabaw niyaong mga tumitindig laban sa akin ay itataas mo ako;+ Mula sa taong may mararahas na gawa ay ililigtas mo ako.+ 50  Kaya naman pasasalamatan kita, O Jehova, sa gitna ng mga bansa;+ At sa iyong pangalan ay aawit ako:+ 51  Ang Isa na gumagawa ng mga dakilang pagliligtas para sa kaniyang hari+ At nagpapakita ng maibiging-kabaitan sa kaniyang pinahiran,+ Kay David at sa kaniyang binhi sa panahong walang takda.”+

Talababa