Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

2 Pedro 3:1-18

3  Mga minamahal, ito na ngayon ang ikalawang liham na isinusulat ko sa inyo, na dito, gaya ng sa aking unang liham,+ ay ginigising ko ang inyong malinaw na kakayahan sa pag-iisip sa pamamagitan ng paalaala,+  upang maalaala ninyo ang mga pananalitang sinalita noong una ng mga banal na propeta+ at ang utos ng Panginoon at Tagapagligtas sa pamamagitan ng inyong mga apostol.+  Sapagkat alamin muna ninyo ito, na sa mga huling araw+ ay darating ang mga manunuya+ na may pagtuya, na lumalakad ayon sa kanilang sariling mga pagnanasa+  at nagsasabi:+ “Nasaan itong ipinangakong pagkanaririto niya?+ Aba, mula nang araw na matulog sa kamatayan ang ating mga ninuno, ang lahat ng mga bagay ay nananatiling gayung-gayon mula noong pasimula ng sangnilalang.”+  Sapagkat, ayon sa kanilang naisin, ang bagay na ito ay nakalalampas sa kanilang pansin, na may mga langit+ mula noong sinauna at isang lupa na nakatayong matatag mula sa tubig+ at sa gitna ng tubig+ sa pamamagitan ng salita ng Diyos;  at sa pamamagitan ng mga iyon ang sanlibutan ng panahong iyon ay dumanas ng pagkapuksa nang apawan ito ng tubig.+  Ngunit sa pamamagitan ng gayunding salita ang mga langit+ at ang lupa+ sa ngayon ay nakalaan sa apoy+ at itinataan sa araw ng paghuhukom+ at ng pagkapuksa ng mga taong di-makadiyos.+  Gayunman, huwag nawang makalampas sa inyong pansin ang isang bagay na ito, mga minamahal, na ang isang araw kay Jehova ay gaya ng isang libong taon at ang isang libong taon ay gaya ng isang araw.+  Si Jehova ay hindi mabagal may kinalaman sa kaniyang pangako,+ gaya ng itinuturing ng ilang tao na kabagalan, kundi siya ay matiisin sa inyo sapagkat hindi niya nais na ang sinuman ay mapuksa kundi nais niya na ang lahat ay makaabot sa pagsisisi.+ 10  Gayunman ang araw ni Jehova+ ay darating na gaya ng isang magnanakaw,+ na dito ang mga langit ay lilipas+ na may sumasagitsit na ingay,+ ngunit ang mga elemento na nag-iinit nang matindi ay mapupugnaw,+ at ang lupa+ at ang mga gawang naroroon ay mahahantad.+ 11  Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw nang gayon, ano ngang uri ng pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na mga paggawi at mga gawa ng makadiyos na debosyon, 12  na hinihintay+ at iniingatang malapit sa isipan ang pagkanaririto ng araw ni Jehova,+ na sa pamamagitan nito ang mga langit na nasusunog ay mapupugnaw+ at ang mga elemento na nag-iinit nang matindi ay matutunaw! 13  Ngunit may mga bagong langit+ at isang bagong lupa+ na ating hinihintay ayon sa kaniyang pangako, at sa mga ito ay tatahan ang katuwiran.+ 14  Kaya nga, mga minamahal, yamang hinihintay ninyo ang mga bagay na ito, gawin ninyo ang inyong buong makakaya upang sa wakas ay masumpungan niya kayong walang batik+ at walang dungis at nasa kapayapaan.+ 15  Karagdagan pa, ituring ninyo ang pagtitiis ng ating Panginoon bilang kaligtasan, gaya ng isinulat din sa inyo ng minamahal nating kapatid na si Pablo ayon sa karunungang+ ibinigay sa kaniya,+ 16  na nagsasalita tungkol sa mga bagay na ito gaya rin ng ginagawa niya sa lahat ng kaniyang mga liham. Gayunman, sa mga ito ay may ilang bagay na mahirap unawain, na pinipilipit ng mga di-naturuan at di-matatag, gaya rin ng ginagawa nila sa iba pang bahagi ng Kasulatan,+ sa kanilang sariling ikapupuksa. 17  Kaya nga, kayo, mga minamahal, yamang taglay ninyo ang patiunang kaalamang ito,+ maging mapagbantay upang hindi kayo mailayong kasama nila sa pamamagitan ng kamalian ng mga taong sumasalansang sa batas at mahulog mula sa inyong sariling katatagan.+ 18  Hindi, kundi patuloy kayong lumago sa di-sana-nararapat na kabaitan at kaalaman sa ating Panginoon at Tagapagligtas na si Jesu-Kristo.+ Sumakaniya nawa ang kaluwalhatian kapuwa ngayon at sa araw na walang hanggan.+

Talababa