Accessibility setting

Pumili ng wika

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Pumunta sa nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online

BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

2 Pedro 2:1-22

2  Gayunman, nagkaroon din ng mga bulaang propeta sa gitna ng mga tao, kung paanong magkakaroon din ng mga bulaang guro sa gitna ninyo.+ Ang mga ito ay tahimik na magpapasok ng mapanirang mga sekta at magtatatwa maging sa may-ari na bumili sa kanila,+ na nagdadala ng mabilis na pagkapuksa sa kanilang sarili.  Karagdagan pa, marami ang susunod+ sa kanilang mahahalay na paggawi,+ at dahil sa mga ito ay pagsasalitaan nang may pang-aabuso ang daan ng katotohanan.+  Gayundin, may kaimbutan nila kayong pagsasamantalahan sa pamamagitan ng huwad na mga salita.+ Ngunit kung tungkol sa kanila, ang hatol mula noong sinauna+ ay hindi nagmamabagal, at ang pagkapuksa sa kanila ay hindi umiidlip.+  Kung ang Diyos nga ay hindi nagpigil sa pagpaparusa sa mga anghel+ na nagkasala, kundi, sa pamamagitan ng paghahagis sa kanila sa Tartaro,+ ibinulid sila sa mga hukay ng pusikit na kadiliman upang itaan sa paghuhukom;+  at hindi siya nagpigil sa pagpaparusa sa sinaunang sanlibutan,+ kundi iningatang ligtas si Noe, isang mangangaral ng katuwiran,+ kasama ng pitong iba pa+ nang magpasapit siya ng delubyo+ sa isang sanlibutan ng mga taong di-makadiyos;  at sa pagpapaging-abo sa mga lunsod ng Sodoma at Gomorra ay hinatulan niya sila,+ na naglalagay ng isang parisan para sa mga taong di-makadiyos tungkol sa mga bagay na darating;+  at iniligtas niya ang matuwid na si Lot,+ na lubhang nabagabag sa pagpapakasasa sa mahalay na paggawi ng mga taong sumasalansang sa batas+  sapagkat ang taong matuwid na iyon, sa kaniyang nakita at narinig habang naninirahan sa gitna nila sa araw-araw, ay napahihirapan ang kaniyang matuwid na kaluluwa dahilan sa kanilang mga gawang tampalasan—  alam ni Jehova kung paano magligtas ng mga taong may makadiyos na debosyon mula sa pagsubok,+ at magtaan naman ng mga taong di-matuwid upang lipulin sa araw ng paghuhukom,+ 10  ngunit lalo na yaong mga sumusunod sa laman taglay ang pagnanasang dungisan ito+ at humahamak sa pagkapanginoon.+ Mapusok, mapaggiit ng sarili, hindi sila nanginginig sa mga maluwalhati kundi nagsasalita nang may pang-aabuso,+ 11  samantalang ang mga anghel, bagaman sila ay mas dakila sa lakas at kapangyarihan, ay hindi naghaharap ng akusasyon laban sa kanila sa mapang-abusong mga salita,+ at hindi nila ito ginagawa dahil sa paggalang kay Jehova.+ 12  Ngunit ang mga taong ito, tulad ng walang-katuwirang mga hayop na likas na ipinanganak upang hulihin at puksain, dahil sa mga bagay na tungkol dito ay wala silang alam at nagsasalita sila nang may pang-aabuso,+ ay daranas pa man din ng pagkapuksa sa kanilang sariling landasin ng pagkapuksa, 13  na ginagawan ng mali ang kanilang sarili+ bilang kabayaran sa paggawa ng masama.+ Itinuturing nilang isang kaluguran ang marangyang pamumuhay kung araw.+ Sila ay mga batik at mga dungis, na nagpapakasasa nang may walang-patumanggang pagsasaya sa kanilang mga turong mapanlinlang habang nakikipagpiging sa inyo.+ 14  Sila ay may mga matang punô ng pangangalunya+ at hindi makahinto sa pagkakasala,+ at inaakit nila ang mga kaluluwang di-matatag. Sila ay may pusong sinanay sa kaimbutan.+ Sila ay mga isinumpang anak.+ 15  Sa pag-iwan sa tuwid na landas, sila ay nailigaw. Sinundan nila ang landas ni Balaam,+ na anak ni Beor, na umibig sa kabayaran sa paggawa ng masama,+ 16  ngunit tumanggap ng pagsaway dahil sa sarili niyang paglabag sa kung ano ang tama.+ Isang walang-imik na hayop na pantrabaho, nang magsalita sa tinig ng tao,+ ang humadlang sa baliw na landasin ng propeta.+ 17  Ang mga ito ay mga bukal na walang tubig,+ at mga singaw na ipinapadpad ng malakas na bagyo, at para sa kanila ay nakataan ang kaitiman ng kadiliman.+ 18  Sapagkat nagsasalita sila ng mapagmalaking mga kapahayagan na di-mapapakinabangan, at sa pamamagitan ng mga pagnanasa ng laman+ at ng mahahalay na ugali ay inaakit nila+ yaong mga tumatakas+ pa lamang mula sa mga tao na gumagawing may kamalian. 19  Habang nangangako sila sa kanila ng kalayaan,+ sila mismo ay namumuhay bilang mga alipin ng kasiraan.+ Sapagkat ang sinumang nadaraig ng iba ay naaalipin ng isang iyon.+ 20  Tunay nga kung, pagkatapos na tumakas mula sa mga karungisan ng sanlibutan+ sa pamamagitan ng tumpak na kaalaman sa Panginoon at Tagapagligtas na si Jesu-Kristo, muli silang masangkot sa mga bagay ding ito at madaig,+ ang huling mga kalagayan para sa kanila ay naging lalong masama kaysa sa una.+ 21  Sapagkat mas mabuti pa sana na hindi nila nalaman nang may katumpakan ang landas ng katuwiran+ kaysa pagkatapos na malaman ito nang may katumpakan ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila.+ 22  Ang sinasabi ng tunay na kawikaan ay nangyari sa kanila: “Ang aso+ ay nagbalik sa sarili niyang suka, at ang pinaliguang babaing baboy naman sa paglulubalob sa lusak.”+

Talababa