Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

2 Pedro 1:1-21

1  Si Simon Pedro, isang alipin+ at apostol+ ni Jesu-Kristo, sa mga nagtamo ng pananampalataya, na tinataglay bilang pribilehiyong kapantay ng sa amin,+ sa pamamagitan ng katuwiran+ ng ating Diyos at ng Tagapagligtas na si Jesu-Kristo:+  Lumago nawa sa inyo ang di-sana-nararapat na kabaitan at kapayapaan+ sa pamamagitan ng tumpak na kaalaman+ sa Diyos at kay Jesus na ating Panginoon,  yamang lubusang ibinigay sa atin ng kaniyang makadiyos na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na may kinalaman sa buhay+ at makadiyos na debosyon,+ sa pamamagitan ng tumpak na kaalaman sa isa na tumawag+ sa atin sa pamamagitan ng kaluwalhatian+ at kagalingan.  Sa pamamagitan ng mga bagay na ito ay lubusan niyang ibinigay sa atin ang mahalaga at napakadakilang mga pangako,+ upang sa pamamagitan ng mga ito ay maging mga kabahagi kayo sa tulad-Diyos+ na kalikasan,+ yamang nakatakas na mula sa kasiraan na nasa sanlibutan+ dahil sa masamang pita.  Oo, sa dahilan ngang ito, bilang tugon, sa pamamagitan ng inyong pagdaragdag ng lahat ng marubdob na pagsisikap,+ idagdag sa inyong pananampalataya ang kagalingan,+ sa inyong kagalingan ang kaalaman,+  sa inyong kaalaman ang pagpipigil sa sarili, sa inyong pagpipigil sa sarili+ ang pagbabata, sa inyong pagbabata ang makadiyos na debosyon,+  sa inyong makadiyos na debosyon ang pagmamahal na pangkapatid, sa inyong pagmamahal na pangkapatid ang pag-ibig.+  Sapagkat kung ang mga bagay na ito ay nasa inyo at nag-uumapaw, pipigilan kayo ng mga ito sa pagiging alinman sa di-aktibo o di-mabunga+ may kinalaman sa tumpak na kaalaman sa ating Panginoong Jesu-Kristo.  Sapagkat kung wala sa kaninuman ang mga bagay na ito, siya ay bulag, na ipinipikit ang kaniyang mga mata sa liwanag,+ at naging malilimutin+ sa paglilinis+ sa kaniya mula sa kaniyang mga kasalanan noong matagal nang panahon. 10  Sa dahilang ito, mga kapatid, lalo pa ninyong gawin ang inyong buong makakaya upang tiyakin para sa inyong sarili ang pagtawag+ at pagpili+ sa inyo; sapagkat kung patuloy ninyong ginagawa ang mga bagay na ito ay hindi kayo sa anumang paraan mabibigo kailanman.+ 11  Sa katunayan, gayon saganang ilalaan sa inyo ang pagpasok+ sa walang-hanggang+ kaharian ng ating Panginoon at Tagapagligtas na si Jesu-Kristo.+ 12  Sa dahilang ito ay lagi akong handa na ipaalaala+ sa inyo ang tungkol sa mga bagay na ito, bagaman alam ninyo ang mga ito at matibay kayong nakatatag sa katotohanan+ na naririyan sa inyo.+ 13  Ngunit itinuturing kong matuwid, hangga’t ako ay nasa tabernakulong ito,+ na gisingin kayo sa pamamagitan ng pagpapaalaala sa inyo,+ 14  yamang nalalaman ko na ang pag-aalis ng aking tabernakulo ay malapit na,+ gaya rin ng ipinahiwatig sa akin ng ating Panginoong Jesu-Kristo.+ 15  Kaya gagawin ko rin ang aking buong makakaya sa bawat pagkakataon upang, pagkatapos kong lumisan,+ mabanggit ninyo sa ganang inyo ang mga bagay na ito. 16  Hindi, hindi namin ipinabatid sa inyo ang kapangyarihan at pagkanaririto ng ating Panginoong Jesu-Kristo+ sa pamamagitan ng pagsunod sa mga kuwentong di-totoo+ na may-katusuhang kinatha, kundi sa pagiging mga saksi sa kaniyang karingalan.+ 17  Sapagkat tumanggap siya ng karangalan at kaluwalhatian mula sa Diyos na Ama,+ nang ang ganitong mga salita ay dumating sa kaniya mula sa maringal na kaluwalhatian: “Ito ang aking anak, ang aking minamahal, na akin ngang sinang-ayunan.”+ 18  Oo, ang mga salitang ito ay narinig+ naming dumating mula sa langit habang kami ay kasama niya sa banal na bundok.+ 19  Dahil dito ay taglay namin ang makahulang salita+ na ginawang higit na tiyak;+ at mahusay ang inyong ginagawa sa pagbibigay-pansin dito na gaya ng sa isang lamparang+ lumiliwanag sa isang dakong madilim, hanggang sa ang araw ay magbukang-liwayway at ang bituing pang-araw+ ay sumikat, sa inyong mga puso. 20  Sapagkat alamin muna ninyo ito, na walang hula ng Kasulatan ang nagmumula sa anumang sariling pagpapakahulugan.+ 21  Sapagkat ang hula ay hindi kailanman dumating sa pamamagitan ng kalooban ng tao,+ kundi ang mga tao ay nagsalita mula sa Diyos+ habang ginagabayan sila ng banal na espiritu.+

Talababa