Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

2 Hari 8:1-29

8  At si Eliseo ay nagsalita sa babae na ang anak nito ay binuhay niyang muli,+ na sinasabi: “Bumangon ka at yumaon, ikaw at ang iyong sambahayan, at manirahan ka bilang dayuhan saan ka man makapaninirahan bilang dayuhan;+ sapagkat si Jehova ay tumawag ng taggutom,+ at, bukod dito, iyon ay darating sa lupain nang pitong taon.”+  Kaya ang babae ay bumangon at ginawa ang ayon sa salita ng lalaki ng tunay na Diyos at yumaon,+ siya at ang kaniyang sambahayan,+ at nanirahan bilang dayuhan sa lupain ng mga Filisteo+ nang pitong taon.  At nangyari sa pagwawakas ng pitong taon, ang babae ay bumalik mula sa lupain ng mga Filisteo at yumaon upang dumaing sa hari+ dahil sa kaniyang bahay at dahil sa kaniyang bukid.  Ang hari nga ay nakipag-usap kay Gehazi+ na tagapaglingkod ng lalaki ng tunay na Diyos, na nagsasabi: “Isaysay mo sa akin, pakisuyo, ang lahat ng dakilang bagay na ginawa ni Eliseo.”+  At nangyari, habang isinasaysay niya sa hari kung paano niya binuhay-muli ang patay,+ aba, narito, ang babae na ang anak ay binuhay niyang muli ay dumaraing sa hari dahil sa kaniyang bahay at dahil sa kaniyang bukid.+ Kaagad na sinabi ni Gehazi: “Panginoon+ kong hari, ito ang babae, at ito ang kaniyang anak na binuhay-muli ni Eliseo.”  Sa gayon ay tinanong ng hari ang babae, at isinaysay niya sa kaniya ang kuwento.+ Nang magkagayon ay binigyan siya ng hari ng isang opisyal ng korte,+ na sinasabi: “Ibalik mo ang lahat ng nauukol sa kaniya at ang lahat ng bunga ng bukid mula nang araw na iwan niya ang lupain hanggang ngayon.”+  At si Eliseo ay pumaroon sa Damasco;+ at si Ben-hadad+ na hari ng Sirya ay may sakit. Nang magkagayon ay may ulat na isinaysay sa kaniya, na nagsasabi: “Ang lalaki ng tunay na Diyos+ ay nakarating hanggang dito.”  Sa gayon ay sinabi ng hari kay Hazael:+ “Magdala ka ng kaloob+ sa iyong kamay at yumaon ka at salubungin mo ang lalaki ng tunay na Diyos, at sumangguni+ ka kay Jehova sa pamamagitan niya, na sinasabi, ‘Gagaling ba ako sa sakit na ito?’ ”  Kaya yumaon si Hazael upang salubungin siya at nagdala ng kaloob sa kaniyang kamay, bawat uri ng mabuting bagay ng Damasco, ang mapapasan ng apatnapung kamelyo, at pumaroon at tumayo sa harap niya at nagsabi: “Ang iyong anak,+ si Ben-hadad, ang hari ng Sirya, ang nagsugo sa akin sa iyo, na nagsasabi, ‘Gagaling ba ako sa sakit na ito?’ ” 10  Nang magkagayon ay sinabi ni Eliseo sa kaniya: “Humayo ka, sabihin mo sa kaniya, ‘Ikaw ay tiyak na gagaling,’ at ipinakita sa akin ni Jehova+ na siya ay tiyak na mamamatay.”+ 11  At tinitigan niya ito at pinanatili iyon hanggang sa ito ay mapahiya. Nang magkagayon ang lalaki ng tunay na Diyos ay nanangis.+ 12  Dahil dito ay sinabi ni Hazael: “Bakit tumatangis ang panginoon ko?” Dito ay sinabi niya: “Sapagkat nalalaman kong lubos ang pinsalang+ gagawin mo sa mga anak ni Israel. Ang kanilang mga nakukutaang dako ay sisilaban mo sa apoy, at ang kanilang mga piling lalaki ay papatayin mo sa pamamagitan ng tabak, at ang kanilang mga anak ay pagluluray-lurayin+ mo, at ang kanilang mga babaing nagdadalang-tao ay wawakwakin mo.”+ 13  Sa gayon ay sinabi ni Hazael: “Ano ang iyong lingkod, na isang aso+ lamang, upang magawa niya ang malaking bagay na ito?” Ngunit sinabi ni Eliseo: “Ipinakita ka sa akin ni Jehova bilang hari sa Sirya.”+ 14  Pagkatapos ay humayo siya mula kay Eliseo at pumaroon sa kaniyang sariling panginoon, na nagsabi naman sa kaniya: “Ano ang sinabi sa iyo ni Eliseo?” Dito ay sinabi niya: “Sinabi niya sa akin, ‘Ikaw ay tiyak na gagaling.’ ”+ 15  At nangyari, nang sumunod na araw ay kumuha siya ng isang kubrekama at isinawsaw iyon sa tubig at itinakip iyon sa kaniyang mukha,+ anupat siya ay namatay.+ At si Hazael+ ay nagsimulang maghari bilang kahalili niya. 16  At nang ikalimang taon ni Jehoram+ na anak ni Ahab na hari ng Israel, samantalang si Jehosapat ay hari ng Juda, si Jehoram+ na anak ni Jehosapat na hari ng Juda ay naging hari. 17  Tatlumpu’t dalawang taóng gulang siya nang siya ay maging hari, at walong taon siyang naghari sa Jerusalem.+ 18  At lumakad siya sa daan ng mga hari ng Israel,+ gaya ng ginawa ng sambahayan ni Ahab;+ sapagkat ang anak ni Ahab ang naging asawa niya,+ at patuloy niyang ginawa ang masama sa paningin ni Jehova. 19  At hindi ninais ni Jehova na lipulin ang Juda+ alang-alang kay David na kaniyang lingkod,+ gaya ng ipinangako niya sa kaniya na laging magbibigay ng isang lampara+ sa kaniya at sa kaniyang mga anak. 20  Nang kaniyang mga araw ay naghimagsik ang Edom+ mula sa ilalim ng kamay ng Juda, at pagkatapos ay pinaghari ang isang hari+ sa kanila. 21  Dahil dito ay dumaan si Jehoram patungo sa Zair, gayundin ang lahat ng karong kasama niya. At nangyari, bumangon siya mismo nang gabi at sinaktan ang mga Edomita na pumapalibot sa kaniya at sa mga pinuno ng mga karo; at ang bayan ay tumakas patungo sa kanilang mga tolda. 22  Ngunit ipinagpatuloy ng Edom ang paghihimagsik nito mula sa ilalim ng kamay ng Juda hanggang sa araw na ito. Noon nagsimulang maghimagsik ang Libna+ nang panahong iyon. 23  At ang iba pa sa mga pangyayari kay Jehoram at ang lahat ng kaniyang ginawa, hindi ba nakasulat ang mga iyon sa aklat+ ng mga pangyayari nang mga araw ng mga hari ng Juda? 24  Sa wakas si Jehoram ay humigang kasama ng kaniyang mga ninuno+ at inilibing na kasama ng kaniyang mga ninuno sa Lunsod ni David.+ At si Ahazias+ na kaniyang anak ay nagsimulang maghari bilang kahalili niya. 25  Nang ikalabindalawang taon ni Jehoram na anak ni Ahab na hari ng Israel, si Ahazias na anak ni Jehoram na hari ng Juda ay naging hari.+ 26  Dalawampu’t dalawang taóng gulang si Ahazias nang magsimula siyang maghari, at isang taon siyang naghari sa Jerusalem.+ At ang pangalan ng kaniyang ina ay Athalia+ na apo ni Omri+ na hari ng Israel. 27  At lumakad siya sa daan ng sambahayan ni Ahab+ at patuloy niyang ginawa ang masama sa paningin ni Jehova,+ tulad ng sambahayan ni Ahab, sapagkat siya ay isang kamag-anak ng sambahayan ni Ahab sa pamamagitan ng pag-aasawa.+ 28  Nang magkagayon ay sumama siya kay Jehoram na anak ni Ahab sa pakikidigma laban kay Hazael+ na hari ng Sirya sa Ramot-gilead,+ ngunit sinaktan+ ng mga Siryano si Jehoram. 29  Kaya si Jehoram+ na hari ay bumalik upang magpagaling sa Jezreel+ mula sa mga sugat na isinugat ng mga Siryano sa kaniya sa Rama nang lumaban siya kay Hazael na hari ng Sirya. Kung tungkol kay Ahazias+ na anak ni Jehoram na hari ng Juda, siya ay lumusong upang tingnan si Jehoram na anak ni Ahab sa Jezreel, sapagkat siya ay may sakit.

Talababa