Accessibility setting

Pumili ng wika

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Pumunta sa nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online

BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

2 Cronica 5:1-14

5  Sa wakas ay natapos na ang lahat ng gawaing kinailangang gawin ni Solomon para sa bahay ni Jehova,+ at pinasimulang ipasok ni Solomon ang mga bagay na pinabanal ni David na kaniyang ama;+ at ang pilak at ang ginto at ang lahat ng mga kagamitan ay inilagay niya sa kabang-yaman ng bahay ng tunay na Diyos.+  Noon ay tinipon ni Solomon ang matatandang lalaki ng Israel+ at ang lahat ng mga ulo ng mga tribo,+ ang mga pinuno ng mga sambahayan ng mga anak ni Israel sa panig ng ama,+ sa Jerusalem, upang iahon+ ang kaban+ ng tipan ni Jehova mula sa Lunsod ni David,+ samakatuwid ay sa Sion.+  Kaya ang lahat ng lalaki ng Israel ay nagtipun-tipon sa hari sa kapistahan, yaong sa ikapitong buwan.+  Kaya ang lahat ng matatandang lalaki ng Israel ay dumating,+ at pinasimulang buhatin ng mga Levita ang Kaban.+  At iniahon nila ang Kaban+ at ang tolda ng kapisanan+ at ang lahat ng banal na kagamitang+ nasa tolda. Ang mga saserdote ang mga Levita ang nag-ahon ng mga iyon.+  At si Haring Solomon at ang buong kapulungan ng mga Israelita na tumutupad sa kanilang pakikipagtipanan sa kaniya sa harap ng Kaban ay naghain+ ng mga tupa at ng mga baka na hindi mabilang o matuos ang dami dahil sa karamihan.  Nang magkagayon ay ipinasok ng mga saserdote ang kaban ng tipan ni Jehova sa dako nito, sa kaloob-loobang+ silid ng bahay, sa Kabanal-banalan,+ sa ilalim ng mga pakpak ng mga kerubin.+  Sa gayon ay nananatiling nakaunat ang mga pakpak ng mga kerubin sa ibabaw ng kinaroroonan ng Kaban, anupat natatakpan ng mga kerubin ang Kaban at ang mga pingga+ nito mula sa itaas.+  Ngunit ang mga pingga ay mahahaba, kaya ang mga dulo ng mga pingga ay nakikita sa dakong Banal sa harap ng kaloob-loobang silid, ngunit ang mga iyon ay hindi nakikita sa labas, at ang mga iyon ay nananatili roon hanggang sa araw na ito.+ 10  Walang anumang nasa Kaban maliban sa dalawang tapyas+ na ibinigay ni Moises sa Horeb,+ nang si Jehova ay makipagtipan+ sa mga anak ni Israel habang lumalabas sila mula sa Ehipto.+ 11  At nangyari nang lumabas ang mga saserdote mula sa dakong banal (sapagkat ang lahat ng saserdoteng masusumpungan, sa ganang kanila, ay nagpabanal+ ng kanilang sarili—hindi na kailangan pang sundin ang pagkakapangkat-pangkat);+ 12  at ang mga Levita+ na mga mang-aawit na kabilang sa kanilang lahat, samakatuwid ay kay Asap,+ kay Heman,+ kay Jedutun+ at sa kanilang mga anak at sa kanilang mga kapatid na nadaramtan ng mainam na kayo taglay ang mga simbalo+ at mga panugtog na de-kuwerdas+ at mga alpa,+ ay nakatayo sa dakong silangan ng altar at kasama nila ang mga saserdote na may bilang na isang daan at dalawampu na nagpapatunog ng mga trumpeta;+ 13  at nangyari, nang ang mga manunugtog ng trumpeta at ang mga mang-aawit ay magkaisa+ sa pagpaparinig ng isang tunog ng papuri at pasasalamat kay Jehova, at nang ilakas nila ang tunog ng mga trumpeta at ng mga simbalo at ng mga panugtog para sa pag-awit+ at ng pagpuri+ kay Jehova, “sapagkat siya ay mabuti,+ sapagkat hanggang sa panahong walang takda ang kaniyang maibiging-kabaitan,”+ ang bahay ay napuno ng ulap,+ ang mismong bahay ni Jehova,+ 14  at ang mga saserdote ay hindi makatayo upang maglingkod dahil sa ulap;+ sapagkat pinunô ng kaluwalhatian+ ni Jehova ang bahay ng tunay na Diyos.

Talababa