Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

2 Cronica 31:1-21

31  At nang matapos nila ang lahat ng ito, ang lahat ng mga Israelita+ na nasumpungan doon ay lumabas patungo sa mga lunsod ng Juda,+ at pinagdurug-durog nila ang mga sagradong haligi+ at pinutol ang mga sagradong poste+ at ibinagsak ang matataas na dako+ at ang mga altar+ mula sa buong Juda+ at Benjamin at sa Efraim+ at Manases+ hanggang sa matapos sila; pagkatapos ay bumalik ang lahat ng mga anak ni Israel sa kanilang mga lunsod, ang bawat isa sa kani-kaniyang pag-aari.  Nang magkagayon ay itinakda ni Hezekias ang mga pangkat+ ng mga saserdote at ng mga Levita+ sa kanilang mga pangkat, ang bawat isa ayon sa paglilingkod nito para sa mga saserdote+ at para sa mga Levita+ kung tungkol sa handog na sinusunog+ at sa mga haing pansalu-salo+ upang maglingkod+ at upang magbigay ng pasasalamat+ at papuri+ sa mga pintuang-daan ng mga kampo ni Jehova.  At may isang takdang bahagi ang hari mula sa kaniyang sariling mga pag-aari+ para sa mga handog na sinusunog,+ para sa mga handog na sinusunog sa umaga+ at sa gabi, at gayundin ang mga handog na sinusunog para sa mga sabbath+ at para sa mga bagong buwan+ at para sa mga kapanahunan ng kapistahan,+ ayon sa nakasulat sa kautusan ni Jehova.+  Karagdagan pa, sinabi niya sa bayan, sa mga tumatahan sa Jerusalem, na ibigay ang takdang bahagi ng mga saserdote+ at ng mga Levita,+ upang sila ay makapanghawakang+ mahigpit sa kautusan ni Jehova.+  At nang lumabas ang salita, dinagdagan ng mga anak ni Israel+ ang mga unang bunga ng butil,+ bagong alak,+ at langis+ at pulot-pukyutan+ at ang lahat ng bunga sa bukid,+ at ang ikasampu ng lahat ng bagay ay dinala nila nang sagana.+  At ang mga anak ni Israel at ni Juda na tumatahan sa mga lunsod ng Juda,+ sila man ay nagdala ng ikasampu ng mga baka at mga tupa at ng ikasampu ng mga banal na bagay,+ ang mga bagay na pinabanal kay Jehova na kanilang Diyos. Sila ay nagdala at sa gayon ay nagbigay ng buntun-bunton.  Nang ikatlong+ buwan ay pinasimulan nila ang mga bunton sa pamamagitan ng paglalatag ng pinakaibabang bunton, at nang ikapitong+ buwan ay natapos sila.  Nang dumating si Hezekias at ang mga prinsipe+ at makita ang mga bunton, pinagpala+ nila si Jehova at ang kaniyang bayang Israel.+  Nang maglaon ay nagtanong si Hezekias sa mga saserdote at sa mga Levita may kinalaman sa mga bunton.+ 10  Kaya sinabi sa kaniya ni Azarias+ na punong saserdote mula sa sambahayan ni Zadok,+ oo, sinabi niya: “Mula nang pasimulan nilang dalhin ang abuloy+ sa bahay ni Jehova ay may kainan at kabusugan+ at may lumalabis na sagana;+ sapagkat pinagpala ni Jehova ang kaniyang bayan,+ at ang natira ay ang malaking kasaganaang ito.” 11  Dahil dito ay sinabi ni Hezekias na maghanda ng mga silid-kainan+ sa bahay ni Jehova. Sa gayon ay inihanda nila ang mga iyon. 12  At patuloy nilang dinadala ang abuloy+ at ang ikasampu+ at ang mga banal na bagay nang may katapatan;+ at si Conanias na Levita ang nangangasiwa sa mga ito bilang lider, at si Simei na kaniyang kapatid ang ikalawa. 13  At si Jehiel at si Azazias at si Nahat at si Asahel at si Jerimot at si Jozabad at si Eliel at si Ismakias at si Mahat at si Benaias ay mga komisyonado sa panig ni Conanias at ni Simei na kaniyang kapatid, ayon sa utos ni Hezekias na hari, at si Azarias+ ang nangunguna sa bahay ng tunay na Diyos. 14  At si Kore na anak ni Imnah na Levita ang bantay ng pintuang-daan+ sa gawing silangan,+ na nangangasiwa sa mga kusang-loob+ na handog sa tunay na Diyos, upang ibigay ang abuloy+ kay Jehova at ang mga kabanal-banalang bagay.+ 15  At sa ilalim ng kaniyang pangangasiwa ay naroon si Eden at si Miniamin at si Jesua at si Semaias, si Amarias at si Secanias, sa mga lunsod ng mga saserdote,+ sa katungkulan bilang katiwala,+ upang magbigay sa kanilang mga kapatid na nasa mga pangkat,+ magkatulad ang sa malaki at sa maliit;+ 16  bukod pa sa kanilang pagkakatala sa talaangkanan+ ng mga lalaki mula sa edad na tatlong taon pataas,+ ng lahat niyaong mga pumaparoon sa bahay ni Jehova bilang pang-araw-araw na gawain, para sa kanilang paglilingkod ayon sa kanilang mga katungkulan sa kani-kanilang pangkat. 17  Ito ang pagkakatala sa talaangkanan ng mga saserdote ayon sa sambahayan ng kanilang mga ama+ at gayundin ng mga Levita,+ mula sa edad na dalawampung+ taon pataas, ayon sa kanilang mga katungkulan sa kanilang mga pangkat;+ 18  kapuwa para sa pagkakatala sa talaangkanan sa gitna ng lahat ng kanilang maliliit na bata, ng kanilang mga asawa at ng kanilang mga anak na lalaki at ng kanilang mga anak na babae, para sa buong kongregasyon, sapagkat sa kanilang katungkulan bilang katiwala+ ay pinabanal+ nila ang kanilang sarili para sa bagay na banal; 19  at para sa mga anak ni Aaron,+ na mga saserdote, na nasa mga bukid+ na pastulan ng kanilang mga lunsod. Sa lahat ng iba’t ibang lunsod ay may mga lalaking tinukoy ayon sa kanilang mga pangalan, upang magbigay ng mga bahagi sa bawat lalaki sa gitna ng mga saserdote at sa lahat ng nakatala sa talaangkanan sa gitna ng mga Levita. 20  At ganito ang ginawa ni Hezekias sa buong Juda, at nagpatuloy siya sa paggawa ng mabuti+ at tama+ at tapat+ sa harap ni Jehova na kaniyang Diyos. 21  At sa bawat gawain na pinasimulan niya sa paglilingkod+ sa bahay ng tunay na Diyos at sa kautusan+ at sa utos na hanapin+ ang kaniyang Diyos, siya ay kumilos nang kaniyang buong puso,+ at siya ay naging matagumpay.+

Talababa