Accessibility setting

Pumili ng wika

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Pumunta sa nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online

BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

2 Cronica 18:1-34

18  At si Jehosapat ay nagkaroon ng kayamanan at kaluwalhatian na sagana;+ ngunit nakipag-alyansa siya kay Ahab+ ukol sa pag-aasawa.+  Kaya pagkaraan ng ilang taon ay lumusong siya kay Ahab sa Samaria;+ at naghain si Ahab ng mga tupa+ at mga baka na sagana para sa kaniya at para sa mga taong kasama niya. At pinasimulan nitong hikayatin+ siya na umahon laban sa Ramot-gilead.+  At sinabi ni Ahab na hari ng Israel kay Jehosapat na hari ng Juda: “Sasama ka ba sa akin sa Ramot-gilead?”+ Dahil dito ay sinabi niya sa kaniya: “Ako ay katulad mo rin, at ang aking bayan ay tulad ng iyong bayan at kasama mo sa digmaan.”+  Gayunman, sinabi ni Jehosapat sa hari ng Israel: “Pakisuyo, sumangguni+ ka muna sa salita ni Jehova.”  Kaya tinipon ng hari ng Israel ang mga propeta,+ apat na raang lalaki, at sinabi sa kanila: “Hahayo ba kami laban sa Ramot-gilead sa digmaan, o magpipigil ba ako?”+ At sila ay nagsimulang magsabi: “Umahon ka, at ibibigay iyon ng tunay na Diyos sa kamay ng hari.”  Ngunit sinabi ni Jehosapat: “Wala na ba ritong propeta ni Jehova?+ Sumangguni nga tayo sa pamamagitan niya.”+  Sa gayon ay sinabi ng hari ng Israel kay Jehosapat:+ “May isa pang lalaki+ na sa pamamagitan niya ay makasasangguni kay Jehova, ngunit ako ay talagang napopoot sa kaniya,+ sapagkat siya ay nanghuhula tungkol sa akin, hindi sa ikabubuti, kundi, sa lahat ng kaniyang mga araw, sa ikasasama.+ Siya ay si Micaias na anak ni Imla.”+ Gayunman, sinabi ni Jehosapat: “Huwag magsabi ng ganiyang bagay ang hari.”+  Sa gayon ay tinawag ng hari ng Israel ang isang opisyal ng korte+ at sinabi: “Dalhin mong madali si Micaias na anak ni Imla.”+  At ang hari ng Israel at si Jehosapat na hari ng Juda ay nakaupo sa kani-kaniyang trono, nadaramtan ng mga kasuutan,+ at nakaupo sa giikan sa pasukan ng pintuang-daan ng Samaria; at ang lahat ng propeta ay gumaganap bilang mga propeta sa harap nila.+ 10  Nang magkagayon si Zedekias na anak ni Kenaana ay gumawa para sa kaniyang sarili ng mga sungay+ na bakal at nagsabi: “Ito ang sinabi ni Jehova,+ ‘Sa pamamagitan ng mga ito ay itutulak mo ang mga Siryano hanggang sa malipol mo sila.’ ”+ 11  At ang lahat ng iba pang propeta ay nanghuhula ng gayundin, na nagsasabi: “Umahon ka sa Ramot-gilead at maging matagumpay,+ at tiyak na ibibigay iyon ni Jehova sa kamay ng hari.”+ 12  At ang mensahero na pumaroon upang tawagin si Micaias ay nagsalita sa kaniya, na nagsasabi: “Narito! Ang mga salita ng mga propeta ay pawang mabuti para sa hari; at ang iyong salita, pakisuyo, ay maging tulad nawa ng isa sa kanila+ at magsalita ka ng mabuti.”+ 13  Ngunit sinabi ni Micaias: “Buháy si Jehova,+ kung ano ang sasabihin ng aking Diyos, iyon ang sasalitain ko.”+ 14  Sa gayon ay pumaroon siya sa hari, at ang hari ay nagsabi sa kaniya: “Micaias, hahayo ba kami sa Ramot-gilead sa digmaan, o magpipigil ba ako?” Kaagad niyang sinabi: “Umahon ka at maging matagumpay; at sila ay ibibigay sa inyong kamay.”+ 15  Sa gayon ay sinabi ng hari sa kaniya: “Ilang ulit ba kitang panunumpain+ na hindi ka magsasalita sa akin ng anumang bagay maliban sa katotohanan sa pangalan ni Jehova?”+ 16  Kaya sinabi niya: “Nakikita ko nga ang lahat ng mga Israelita na nangangalat sa ibabaw ng mga bundok, tulad ng mga tupang walang pastol.+ At si Jehova ay nagsabi: ‘Ang mga ito ay walang mga panginoon.+ Pabalikin sila sa kani-kaniyang bahay nang payapa.’ ”+ 17  Nang magkagayon ay sinabi ng hari ng Israel kay Jehosapat: “Hindi ba sinabi ko sa iyo, ‘Siya ay manghuhula tungkol sa akin, hindi ng mabubuting bagay, kundi ng masasama’?”+ 18  At sinabi pa niya: “Kaya dinggin ninyo ang salita ni Jehova:+ Nakikita ko nga si Jehova na nakaupo sa kaniyang trono+ at ang buong hukbo+ ng langit na nakatayo sa kaniyang kanan at sa kaniyang kaliwa.+ 19  At si Jehova ay nagsabi, ‘Sino ang lilinlang kay Ahab na hari ng Israel upang siya ay umahon at mabuwal sa Ramot-gilead?’ At may usapan, ang isang ito ay nagsasabi ng ganito, at ang isang iyon ay nagsasabi ng ganoon.+ 20  Nang dakong huli ay isang espiritu+ ang lumabas at tumayo sa harap ni Jehova at nagsabi, ‘Ako ang lilinlang sa kaniya.’ Dahil dito ay sinabi ni Jehova sa kaniya, ‘Paano?’+ 21  Dito ay sinabi niya, ‘Yayaon ako at magiging isa ngang espiritung mapanlinlang sa bibig ng lahat ng kaniyang mga propeta.’+ Kaya sinabi niya, ‘Lilinlangin mo siya, at, higit pa riyan, ikaw ang magwawagi.+ Lumabas ka at gayon ang gawin mo.’+ 22  At ngayon, narito, si Jehova ay naglagay ng espiritung mapanlinlang sa bibig ng mga propeta mong ito;+ ngunit si Jehova mismo ay nagsalita ng kapahamakan tungkol sa iyo.”+ 23  Si Zedekias+ na anak ni Kenaana+ ay lumapit ngayon at sinampal si Micaias+ sa pisngi+ at sinabi: “Alin bang daan ang dinaanan ng espiritu ni Jehova mula sa akin upang makipag-usap sa iyo?”+ 24  Sa gayon ay sinabi ni Micaias: “Narito! Makikita mo kung aling daan sa araw+ na iyon kapag papasok ka sa kaloob-loobang silid upang magtago.”+ 25  Nang magkagayon ay sinabi ng hari ng Israel: “Kunin ninyo si Micaias at ibalik ninyo siya kay Amon na pinuno ng lunsod at kay Joas na anak ng hari.+ 26  At sabihin ninyo, ‘Ito ang sinabi ng hari: “Ilagay ninyo ang taong ito sa bahay-kulungan+ at pakainin siya ng binawasang tustos na tinapay+ at binawasang tustos na tubig hanggang sa bumalik ako nang payapa.” ’ ”+ 27  Sa gayon ay sinabi ni Micaias: “Kung babalik ka man nang payapa, si Jehova ay hindi nagsalita sa akin.”+ At isinusog niya: “Makinig kayo, kayong lahat na mga bayan.”+ 28  At ang hari ng Israel at si Jehosapat na hari ng Juda ay umahon sa Ramot-gilead.+ 29  Ang hari ng Israel ay nagsabi ngayon kay Jehosapat: “Para sa akin ay magkakaroon ng pagbabalatkayo+ at pagpasok sa pagbabaka, ngunit ikaw naman ay magbihis ng iyong mga kasuutan.”+ Sa gayon ay nagbalatkayo ang hari ng Israel, pagkatapos ay pumasok sila sa pagbabaka.+ 30  Kung tungkol sa hari ng Sirya, inutusan niya ang kaniyang mga pinuno ng mga karo, na sinasabi: “Lumaban kayo, hindi sa maliit ni sa malaki man, kundi sa hari ng Israel lamang.”+ 31  At nangyari, nang makita ng mga pinuno ng mga karo si Jehosapat, sila, sa ganang kanila, ay nagsabi sa kani-kanilang sarili: “Iyon ang hari ng Israel.”+ Kaya binalingan nila siya upang labanan siya; at si Jehosapat ay nagsimulang humingi ng saklolo,+ at tinulungan siya ni Jehova,+ at kaagad silang hinikayat ng Diyos palayo sa kaniya.+ 32  At nangyari nang makita ng mga pinuno ng mga karo na hindi pala iyon ang hari ng Israel, kaagad silang bumalik mula sa paghabol sa kaniya.+ 33  At may isang lalaking naghutok ng busog sa pagbabakasakali, ngunit natamaan+ niya ang hari ng Israel sa pagitan ng mga dugtungan at ng kutamaya, anupat sinabi niya sa tagapagpatakbo ng karo:+ “Ipihit mo ang iyong kamay, at ilabas mo ako mula sa kampo, dahil nasugatan ako nang malubha.”+ 34  At ang pagbabaka ay tumindi nang tumindi nang araw na iyon, at ang hari ng Israel ay kinailangang panatilihing nakatayo sa karo na nakaharap sa mga Siryano hanggang sa kinagabihan; at sa wakas ay namatay siya nang oras ng paglubog ng araw.+

Talababa