Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

2 Corinto 3:1-18

3  Pinasisimulan ba naming muling irekomenda ang aming sarili?+ O kami ba, marahil, tulad ng ilang tao, ay nangangailangan ng mga liham+ ng rekomendasyon sa inyo o mula sa inyo?  Kayo mismo ang aming liham,+ nakasulat sa aming mga puso at nakikilala at binabasa ng buong sangkatauhan.+  Sapagkat nahahayag kayo bilang isang liham ni Kristo na isinulat namin bilang mga ministro,+ isinulat hindi sa pamamagitan ng tinta kundi sa pamamagitan ng espiritu+ ng isang Diyos na buháy, hindi sa mga tapyas na bato,+ kundi sa mga tapyas na laman, sa mga puso.+  Ngayon sa pamamagitan ng Kristo ay taglay namin ang ganitong uri ng pagtitiwala+ sa Diyos.  Hindi sa kami sa ganang amin ay lubusang kuwalipikado upang isipin na ang anumang bagay ay nanggagaling sa aming sarili,+ kundi ang aming pagiging lubusang kuwalipikado ay nanggagaling sa Diyos,+  na nagpangyari nga na maging lubusan kaming kuwalipikado upang maging mga ministro ng isang bagong tipan,+ hindi ng isang nakasulat na kodigo,+ kundi ng espiritu;+ sapagkat ang nakasulat na kodigo ay nagpapataw ng hatol+ tungo sa kamatayan, ngunit ang espiritu ay bumubuhay.+  Bukod diyan, kung ang kodigo na naggagawad ng kamatayan+ at may mga titik na nakaukit sa mga bato+ ay dumating na may kaluwalhatian,+ anupat ang mga anak ni Israel ay hindi makatitig sa mukha ni Moises dahil sa kaluwalhatian ng kaniyang mukha,+ isang kaluwalhatian na aalisin,  bakit ang paggagawad ng espiritu+ ay hindi magtataglay ng lalong higit na kaluwalhatian?+  Sapagkat kung ang kodigo na naggagawad ng hatol+ ay maluwalhati,+ lalong higit na ang paggagawad ng katuwiran+ ay nananagana sa kaluwalhatian.+ 10  Sa katunayan, maging yaong ginawang maluwalhati noon ay hinubaran ng kaluwalhatian sa bagay na ito,+ dahil sa kaluwalhatiang nakahihigit dito.+ 11  Sapagkat kung yaong aalisin ay ipinasok na may kaluwalhatian,+ lalong higit na yaong nananatili ay may kaluwalhatian.+ 12  Kaya nga, yamang taglay namin ang gayong pag-asa,+ gumagamit kami ng malaking kalayaan sa pagsasalita, 13  at hindi gaya noon nang maglagay si Moises ng talukbong+ sa kaniyang mukha, upang ang mga anak ni Israel ay huwag tumitig sa wakas+ niyaong aalisin. 14  Ngunit ang kanilang mga kakayahang pangkaisipan ay pumurol.+ Sapagkat hanggang sa araw na ito sa kasalukuyan ang gayunding talukbong ay nananatiling di-itinataas sa pagbabasa ng lumang tipan,+ sapagkat iyon ay inaalis sa pamamagitan ni Kristo.+ 15  Sa katunayan, magpahanggang sa ngayon kailanma’t binabasa si Moises,+ isang talukbong ang nakatakip sa kanilang mga puso.+ 16  Ngunit kapag may pagbaling kay Jehova, ang talukbong ay naaalis.+ 17  Ngayon si Jehova ang Espiritu;+ at kung nasaan ang espiritu+ ni Jehova,+ doon ay may kalayaan.+ 18  At tayong lahat,+ habang tayo na may mga mukhang di-natatalukbungan ay nagpapaaninag ng kaluwalhatian ni Jehova+ tulad ng mga salamin, ay binabagong-anyo+ tungo sa gayunding larawan+ mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian,+ na katulad na katulad ng ginagawa ni Jehova+ na Espiritu.

Talababa