Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

2 Corinto 12:1-21

12  Kailangang maghambog ako. Hindi ito kapaki-pakinabang; ngunit dadako ako sa mga kahima-himalang pangitain+ at mga pagsisiwalat ng Panginoon.  May kilala akong isang tao na kaisa ni Kristo, labing-apat na taon na ang nakararaan—kung sa katawan man ay hindi ko alam, o kung sa labas ng katawan ay hindi ko alam; alam ng Diyos—na inagaw+ nang gayon tungo sa ikatlong langit.  Oo, may kilala akong gayong tao—kung sa katawan man o hiwalay sa katawan,+ hindi ko alam, alam ng Diyos—  na inagaw siya patungo sa paraiso+ at nakarinig ng di-mabigkas na mga salita na hindi matuwid na salitain ng tao.  Tungkol sa gayong tao ay maghahambog ako, ngunit hindi ako maghahambog tungkol sa aking sarili, maliban kung may kinalaman sa aking mga kahinaan.+  Sapagkat kung sakali mang nais kong maghambog,+ hindi ako magiging di-makatuwiran, sapagkat sasabihin ko ang katotohanan. Ngunit nagpipigil ako, upang walang sinumang pumuri sa akin nang higit kaysa sa nakikita niya sa akin o naririnig niya sa akin,  dahilan lamang sa kalabisan ng mga pagsisiwalat. Kaya nga, upang hindi ako makadama ng labis na pagmamataas,+ ibinigay sa akin ang isang tinik sa laman,+ isang anghel ni Satanas, upang palaging sumampal sa akin, upang hindi ako labis na magmataas.  Dahil dito ay tatlong ulit+ akong namanhik sa Panginoon na maalis ito sa akin;  gayunma’y sinabi nga niya sa akin: “Ang aking di-sana-nararapat na kabaitan ay sapat na+ para sa iyo; sapagkat ang aking kapangyarihan ay pinasasakdal sa kahinaan.”+ Kaya buong lugod pa nga akong maghahambog may kinalaman sa aking mga kahinaan,+ upang ang kapangyarihan ng Kristo ay manatiling tulad ng isang tolda sa ibabaw ko. 10  Kaya nalulugod ako sa mga kahinaan, sa mga insulto, sa mga pangangailangan, sa mga pag-uusig at mga kahirapan, para kay Kristo. Sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas.+ 11  Ako ay naging di-makatuwiran. Pinilit ninyo ako,+ sapagkat dapat sana ay inirekomenda ninyo ako. Sapagkat hindi ako naging nakabababa sa inyong ubod-galing+ na mga apostol sa isa mang bagay, bagaman ako ay walang kabuluhan.+ 12  Sa katunayan, ang mga tanda ng isang apostol+ ay pinangyari sa gitna ninyo nang may buong pagbabata,+ at sa pamamagitan ng mga tanda at mga palatandaan at makapangyarihang mga gawa.+ 13  Sapagkat sa anong bagay ba kayo naging nakabababa kaysa sa iba pang mga kongregasyon, maliban sa ako mismo ay hindi naging pabigat sa inyo?+ May-kabaitan ninyong ipagpatawad sa akin ang kamaliang ito. 14  Narito! Ito ang ikatlong pagkakataon+ na handa na akong pumariyan sa inyo, gayunma’y hindi ako magiging pabigat. Sapagkat ninanasa ko, hindi ang inyong mga ari-arian,+ kundi kayo; sapagkat hindi dapat mag-impok ang mga anak+ para sa kanilang mga magulang, kundi ang mga magulang para sa kanilang mga anak.+ 15  Sa ganang akin ay buong lugod akong gugugol at lubusang magpapagugol para sa inyong mga kaluluwa.+ Kung iniibig ko kayo nang lalong higit pa, dapat ba akong ibigin nang mas kaunti? 16  Ngunit magkagayon man, hindi ko kayo pinabigatan.+ Gayunpaman, sinasabi ninyo, ako ay “tuso” at hinuli ko kayo “sa pamamagitan ng pandaraya.”+ 17  Kung tungkol sa sinuman sa mga isinugo ko sa inyo, hindi ako nagsamantala sa inyo sa pamamagitan niya, hindi ba? 18  Hinimok ko si Tito at isinugo ko ang kapatid na kasama niya. Hindi nagsamantala sa inyo si Tito sa paanuman, hindi ba?+ Lumakad kami sa gayunding espiritu,+ hindi ba? Sa gayunding mga yapak, hindi ba? 19  Iniisip ba ninyo sa buong panahong ito na ginagawa namin ang aming pagtatanggol sa harap ninyo? Sa harap nga ng Diyos kami nagsasalita may kaugnayan kay Kristo. Ngunit, mga minamahal, ang lahat ng bagay ay ukol sa inyong ikatitibay.+ 20  Sapagkat natatakot ako na sa paanuman, kapag dumating ako,+ ay masumpungan ko kayong hindi gaya ng nais ko at sa inyo ay hindi ako maging gaya ng nais ninyo, kundi, sa halip, sa paanuman ay may hidwaan, paninibugho,+ mga pagkakagalit, mga pagtatalo, mga paninira nang talikuran, mga pagbubulungan, mga pagmamalaki, mga kaguluhan.+ 21  Marahil, kapag pumariyan akong muli, ay ibababa ako ng aking Diyos sa gitna ninyo, at maipagdadalamhati ko ang marami sa mga nagkasala+ noong una ngunit hindi nagsisi sa kanilang karumihan at pakikiapid+ at mahalay na paggawi+ na kanilang isinagawa.

Talababa