Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

2 Corinto 10:1-18

10  Ngayon ako mismo, si Pablo, ay namamanhik sa inyo ayon sa kahinahunan+ at kabaitan+ ng Kristo, bagaman mababa ako sa kaanyuan+ sa gitna ninyo, samantalang kapag wala sa harap ninyo ay matapang ako sa inyo.+  Tunay ngang isinasamo ko na kapag naririyan ako ay huwag sana akong gumamit ng katapangan taglay ang pagtitiwalang iyon na inaasahan kong gamitin upang makagawa ng may-tapang na mga hakbangin+ laban sa ilan na tumataya sa amin na para bang lumalakad kami ayon sa kung ano kami sa laman.  Sapagkat bagaman lumalakad kami sa laman,+ hindi kami nakikipagdigma ayon sa kung ano kami sa laman.+  Sapagkat ang mga sandata ng aming pakikidigma ay hindi makalaman,+ kundi makapangyarihan sa pamamagitan ng Diyos+ para sa pagtitiwarik ng mga bagay na matibay ang pagkakatatag.  Sapagkat itinitiwarik namin ang mga pangangatuwiran at bawat matayog na bagay na ibinangon laban sa kaalaman sa Diyos;+ at dinadala namin sa pagkabihag ang bawat kaisipan upang gawin itong masunurin sa Kristo;  at inihahanda namin ang aming sarili na maglapat ng kaparusahan para sa bawat pagsuway,+ sa sandaling ang inyong sariling pagkamasunurin ay lubusang maganap.+  Tinitingnan ninyo ang mga bagay ayon sa kanilang panlabas na anyo.+ Kung ang sinuman ay nagtitiwala sa kaniyang sarili na siya ay kay Kristo, isaalang-alang niyang muli ang bagay na ito sa ganang kaniya, na, kung paanong siya ay kay Kristo, gayundin kami.+  Sapagkat kung lumabis man nang kaunti ang aking paghahambog+ tungkol sa awtoridad na ibinigay sa amin ng Panginoon upang magpatibay sa inyo at hindi upang gumiba sa inyo,+ hindi ako malalagay sa kahihiyan,  upang huwag lumitaw na nais ko kayong sindakin sa pamamagitan ng aking mga liham. 10  Sapagkat, sabi nila: “Ang kaniyang mga liham ay mabigat at mapuwersa, ngunit ang kaniyang pagkanaririto sa personal ay mahina+ at ang kaniyang pananalita ay kahamak-hamak.”+ 11  Isaalang-alang ito ng gayong tao, na kung ano kami sa aming salita sa pamamagitan ng mga liham kapag wala riyan, magiging gayon din kami sa gawa kapag naririyan.+ 12  Sapagkat hindi kami nangangahas na iuri ang aming sarili kasama ng ilan o ihambing ang aming sarili sa ilan na nagrerekomenda ng kanilang sarili.+ Tunay ngang sila sa pagsukat ng kanilang sarili ayon sa kanilang sarili at paghahambing ng kanilang sarili sa kanilang sarili ay walang unawa.+ 13  Sa ganang amin ay maghahambog kami, hindi sa labas ng mga hangganang nakaatas sa amin,+ kundi ayon sa hangganan ng teritoryo na ibinahagi sa amin ng Diyos ayon sa panukat, na pinaaabot ito mismong hanggang sa inyo.+ 14  Tunay ngang hindi kami lumalampas sa ganang aming sarili na para bang hindi kami nakaabot sa inyo, sapagkat kami ang unang nakarating mismong hanggang sa inyo sa pagpapahayag ng mabuting balita tungkol sa Kristo.+ 15  Hindi, hindi kami naghahambog sa labas ng mga hangganang nakaatas sa amin sa mga pagpapagal ng iba,+ kundi pinanghahawakan namin ang pag-asa na, habang pinalalago ang inyong pananampalataya,+ kami ay mapadakila sa gitna ninyo may kaugnayan sa aming teritoryo.+ Sa gayon ay lalo pa kaming mananagana, 16  upang ipahayag ang mabuting balita sa mga lupain sa ibayo pa ninyo,+ nang sa gayon ay huwag maghambog sa teritoryo ng iba kung saan ang mga bagay ay naihanda na. 17  “Kundi siya na naghahambog, ipaghambog niya si Jehova.”+ 18  Sapagkat hindi ang isa na nagrerekomenda ng kaniyang sarili ang sinasang-ayunan,+ kundi ang taong inirerekomenda ni Jehova.+

Talababa