Accessibility setting

Pumili ng wika

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Pumunta sa nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online

BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

2 Corinto 1:1-24

1  Si Pablo, isang apostol+ ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Timoteo+ na ating kapatid sa kongregasyon ng Diyos na nasa Corinto, kasama ang lahat ng mga banal+ na nasa buong Acaya:+  Magkaroon nawa kayo ng di-sana-nararapat na kabaitan at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesu-Kristo.+  Pagpalain nawa ang Diyos at Ama+ ng ating Panginoong Jesu-Kristo, ang Ama ng magiliw na kaawaan+ at ang Diyos ng buong kaaliwan,+  na umaaliw sa amin sa lahat ng aming kapighatian,+ upang maaliw+ namin yaong mga nasa anumang uri ng kapighatian sa pamamagitan ng kaaliwan na ipinang-aaliw din naman sa amin ng Diyos.+  Sapagkat kung paanong ang mga pagdurusa para sa Kristo ay nananagana sa amin,+ gayundin nananagana sa pamamagitan ng Kristo ang kaaliwan na tinatanggap namin.+  Ngayon kung nasa kapighatian man kami, ito ay para sa inyong kaaliwan at kaligtasan;+ o kung inaaliw man kami, ito ay para sa inyong kaaliwan na nagpapangyaring mabata ninyo ang gayunding mga pagdurusa na pinagdurusahan din namin.+  Sa gayon ang aming pag-asa para sa inyo ay di-natitinag, yamang nalalaman namin na, kung paanong mga kabahagi kayo sa mga pagdurusa, sa gayunding paraan ay makikibahagi rin kayo sa kaaliwan.+  Sapagkat hindi namin nais na wala kayong alam, mga kapatid, tungkol sa kapighatian na nangyari sa amin sa distrito ng Asia,+ na kami ay napasailalim ng sukdulang panggigipit na higit sa aming lakas, anupat lubha kaming walang katiyakan maging sa aming mga buhay.+  Sa katunayan, aming nadama sa loob namin na tinanggap na namin ang hatol na kamatayan. Ito ay upang magtiwala kami,+ hindi sa aming sarili, kundi sa Diyos na nagbabangon ng mga patay.+ 10  Mula sa gayon kalaking bagay na gaya ng kamatayan ay sinagip nga niya kami at sasagipin kami;+ at ang aming pag-asa ay nasa kaniya na patuloy pa rin niya kaming sasagipin.+ 11  Kayo rin ay makatutulong sa pamamagitan ng inyong pagsusumamo para sa amin,+ upang makapagpasalamat+ ang marami para sa amin dahil doon sa may-kabaitang ibinibigay sa amin dahil sa maraming mapanalangining mukha.+ 12  Sapagkat ang bagay na ipinaghahambog namin ay ito, na pinatototohanan ng aming budhi,+ na sa kabanalan at makadiyos na kataimtiman, hindi sa makalamang karunungan+ kundi sa di-sana-nararapat na kabaitan ng Diyos, ay gumawi kami sa sanlibutan, ngunit lalung-lalo na sa inyo. 13  Sapagkat hindi naman kami sumusulat sa inyo ng mga bagay maliban doon sa mga nalalaman ninyong lubos o kinikilala rin; at siyang inaasahan kong patuloy ninyong kikilalanin hanggang sa wakas,+ 14  kung paanong kinilala rin ninyo, sa isang antas, na kami ay isang dahilan upang inyong ipaghambog,+ kung paanong magiging gayon din kayo sa amin sa araw ng ating Panginoong Jesus.+ 15  Kaya nga, taglay ang pagtitiwalang ito, binabalak ko noon na pumariyan sa inyo,+ upang magkaroon kayo ng ikalawang+ pagkakataon ukol sa kagalakan, 16  at pagkatapos ng sandaling pagtigil sa inyo ay pumaroon sa Macedonia,+ at bumalik sa inyo mula sa Macedonia+ at maihatid+ ninyo nang bahagya patungong Judea. 17  Buweno, noong may binabalak akong gayon, hindi ko iyon itinuring na isang bagay na magaan,+ hindi ba? O ang mga bagay na nilalayon ko, nilalayon ko ba ang mga iyon ayon sa laman,+ upang sa akin ay maging “Oo, Oo” at “Hindi, Hindi”?+ 18  Ngunit mapananaligan ang Diyos na ang aming pananalita na sinasalita sa inyo ay hindi Oo at gayunma’y Hindi. 19  Sapagkat ang Anak ng Diyos,+ si Kristo Jesus, na ipinangaral sa inyo sa pamamagitan namin, samakatuwid nga, sa pamamagitan ko at nina Silvano at Timoteo,+ ay hindi naging Oo at gayunma’y Hindi, kundi ang Oo ay naging Oo sa kaniyang kalagayan.+ 20  Sapagkat gaano man karami ang mga pangako+ ng Diyos, ang mga iyon ay naging Oo sa pamamagitan niya.+ Kaya nga sa pamamagitan din niya ay sinasabi sa Diyos ang “Amen”+ ukol sa kaluwalhatian sa pamamagitan natin. 21  Ngunit siya na gumagarantiya na kayo at kami ay kay Kristo at siya na nagpahid+ sa atin ay ang Diyos. 22  Inilagay rin niya sa atin ang kaniyang tatak+ at ibinigay sa atin ang palatandaan+ niyaong darating, samakatuwid nga, ang espiritu,+ sa ating mga puso. 23  Ngayon ay tinatawagan ko ang Diyos bilang saksi+ laban sa aking sariling kaluluwa na upang paligtasin nga kayo+ kung kaya hindi pa ako pumapariyan sa Corinto. 24  Hindi sa kami ang mga panginoon+ sa inyong pananampalataya, kundi mga kamanggagawa+ kami ukol sa inyong kagalakan, sapagkat dahil sa inyong pananampalataya+ kaya kayo ay nakatayo.+

Talababa