Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

2 Corinto 1:1-24

1  Si Pablo, isang apostol+ ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Timoteo+ na ating kapatid sa kongregasyon ng Diyos na nasa Corinto, kasama ang lahat ng mga banal+ na nasa buong Acaya:+  Magkaroon nawa kayo ng di-sana-nararapat na kabaitan at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesu-Kristo.+  Pagpalain nawa ang Diyos at Ama+ ng ating Panginoong Jesu-Kristo, ang Ama ng magiliw na kaawaan+ at ang Diyos ng buong kaaliwan,+  na umaaliw sa amin sa lahat ng aming kapighatian,+ upang maaliw+ namin yaong mga nasa anumang uri ng kapighatian sa pamamagitan ng kaaliwan na ipinang-aaliw din naman sa amin ng Diyos.+  Sapagkat kung paanong ang mga pagdurusa para sa Kristo ay nananagana sa amin,+ gayundin nananagana sa pamamagitan ng Kristo ang kaaliwan na tinatanggap namin.+  Ngayon kung nasa kapighatian man kami, ito ay para sa inyong kaaliwan at kaligtasan;+ o kung inaaliw man kami, ito ay para sa inyong kaaliwan na nagpapangyaring mabata ninyo ang gayunding mga pagdurusa na pinagdurusahan din namin.+  Sa gayon ang aming pag-asa para sa inyo ay di-natitinag, yamang nalalaman namin na, kung paanong mga kabahagi kayo sa mga pagdurusa, sa gayunding paraan ay makikibahagi rin kayo sa kaaliwan.+  Sapagkat hindi namin nais na wala kayong alam, mga kapatid, tungkol sa kapighatian na nangyari sa amin sa distrito ng Asia,+ na kami ay napasailalim ng sukdulang panggigipit na higit sa aming lakas, anupat lubha kaming walang katiyakan maging sa aming mga buhay.+  Sa katunayan, aming nadama sa loob namin na tinanggap na namin ang hatol na kamatayan. Ito ay upang magtiwala kami,+ hindi sa aming sarili, kundi sa Diyos na nagbabangon ng mga patay.+ 10  Mula sa gayon kalaking bagay na gaya ng kamatayan ay sinagip nga niya kami at sasagipin kami;+ at ang aming pag-asa ay nasa kaniya na patuloy pa rin niya kaming sasagipin.+ 11  Kayo rin ay makatutulong sa pamamagitan ng inyong pagsusumamo para sa amin,+ upang makapagpasalamat+ ang marami para sa amin dahil doon sa may-kabaitang ibinibigay sa amin dahil sa maraming mapanalangining mukha.+ 12  Sapagkat ang bagay na ipinaghahambog namin ay ito, na pinatototohanan ng aming budhi,+ na sa kabanalan at makadiyos na kataimtiman, hindi sa makalamang karunungan+ kundi sa di-sana-nararapat na kabaitan ng Diyos, ay gumawi kami sa sanlibutan, ngunit lalung-lalo na sa inyo. 13  Sapagkat hindi naman kami sumusulat sa inyo ng mga bagay maliban doon sa mga nalalaman ninyong lubos o kinikilala rin; at siyang inaasahan kong patuloy ninyong kikilalanin hanggang sa wakas,+ 14  kung paanong kinilala rin ninyo, sa isang antas, na kami ay isang dahilan upang inyong ipaghambog,+ kung paanong magiging gayon din kayo sa amin sa araw ng ating Panginoong Jesus.+ 15  Kaya nga, taglay ang pagtitiwalang ito, binabalak ko noon na pumariyan sa inyo,+ upang magkaroon kayo ng ikalawang+ pagkakataon ukol sa kagalakan, 16  at pagkatapos ng sandaling pagtigil sa inyo ay pumaroon sa Macedonia,+ at bumalik sa inyo mula sa Macedonia+ at maihatid+ ninyo nang bahagya patungong Judea. 17  Buweno, noong may binabalak akong gayon, hindi ko iyon itinuring na isang bagay na magaan,+ hindi ba? O ang mga bagay na nilalayon ko, nilalayon ko ba ang mga iyon ayon sa laman,+ upang sa akin ay maging “Oo, Oo” at “Hindi, Hindi”?+ 18  Ngunit mapananaligan ang Diyos na ang aming pananalita na sinasalita sa inyo ay hindi Oo at gayunma’y Hindi. 19  Sapagkat ang Anak ng Diyos,+ si Kristo Jesus, na ipinangaral sa inyo sa pamamagitan namin, samakatuwid nga, sa pamamagitan ko at nina Silvano at Timoteo,+ ay hindi naging Oo at gayunma’y Hindi, kundi ang Oo ay naging Oo sa kaniyang kalagayan.+ 20  Sapagkat gaano man karami ang mga pangako+ ng Diyos, ang mga iyon ay naging Oo sa pamamagitan niya.+ Kaya nga sa pamamagitan din niya ay sinasabi sa Diyos ang “Amen”+ ukol sa kaluwalhatian sa pamamagitan natin. 21  Ngunit siya na gumagarantiya na kayo at kami ay kay Kristo at siya na nagpahid+ sa atin ay ang Diyos. 22  Inilagay rin niya sa atin ang kaniyang tatak+ at ibinigay sa atin ang palatandaan+ niyaong darating, samakatuwid nga, ang espiritu,+ sa ating mga puso. 23  Ngayon ay tinatawagan ko ang Diyos bilang saksi+ laban sa aking sariling kaluluwa na upang paligtasin nga kayo+ kung kaya hindi pa ako pumapariyan sa Corinto. 24  Hindi sa kami ang mga panginoon+ sa inyong pananampalataya, kundi mga kamanggagawa+ kami ukol sa inyong kagalakan, sapagkat dahil sa inyong pananampalataya+ kaya kayo ay nakatayo.+

Talababa