Accessibility setting

Pumili ng wika

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Pumunta sa nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online

BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

1 Timoteo 6:1-21

6  Patuloy na ituring ng lahat ng mga alipin na nasa ilalim ng pamatok ang mga may-ari sa kanila bilang karapat-dapat sa buong karangalan,+ upang ang pangalan ng Diyos at ang turo ay hindi mapagsalitaan nang nakapipinsala.+  Isa pa, yaong may mga nananampalatayang may-ari+ ay huwag manghamak sa kanila,+ sapagkat sila ay mga kapatid.+ Sa halip, lalo pa nga silang maging handang magpaalipin, sapagkat yaong mga tumatanggap ng pakinabang ng kanilang mabuting paglilingkod ay mga mananampalataya at minamahal. Patuloy mong ituro ang mga bagay na ito+ at ibigay ang mga payong ito.  Kung ang sinumang tao ay nagtuturo ng ibang doktrina+ at hindi sumasang-ayon sa nakapagpapalusog na mga salita,+ yaong sa ating Panginoong Jesu-Kristo, ni sa turo na kaayon ng makadiyos na debosyon,+  siya ay nagmamalaki,+ na walang anumang nauunawaan,+ kundi may sakit sa isip+ may kinalaman sa mga pagtatanong at mga debate tungkol sa mga salita.+ Sa mga bagay na ito nagmumula ang inggit,+ hidwaan, mga mapang-abusong+ pananalita, mga balakyot na paghihinala,  mararahas na pagtatalo tungkol sa maliliit na bagay ng mga taong napasamâ ang pag-iisip+ at salat sa katotohanan,+ na nag-iisip na ang makadiyos na debosyon ay isang paraan ng pakinabang.+  Ang totoo, ito ay isang paraan ng malaking pakinabang,+ itong makadiyos na debosyon+ kalakip ang kasiyahan sa sarili.+  Sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan, at wala rin naman tayong anumang mailalabas.+  Kaya, sa pagkakaroon ng pagkain at pananamit, magiging kontento na tayo sa mga bagay na ito.+  Gayunman, yaong mga determinadong maging mayaman ay nahuhulog sa tukso+ at sa silo at sa maraming hangal at nakasasakit na mga pagnanasa,+ na nagbubulusok sa mga tao sa pagkapuksa at pagkapahamak.+ 10  Sapagkat ang pag-ibig+ sa salapi ay ugat+ ng lahat ng uri ng nakapipinsalang mga bagay,+ at sa pag-abot sa pag-ibig na ito ang ilan ay nailigaw mula sa pananampalataya at napagsasaksak ng maraming kirot ang kanilang sarili.+ 11  Gayunman, ikaw, O tao ng Diyos, tumakas ka mula sa mga bagay na ito.+ Ngunit itaguyod mo ang katuwiran, makadiyos na debosyon, pananampalataya, pag-ibig, pagbabata, kahinahunan ng kalooban.+ 12  Ipakipaglaban mo ang mainam na pakikipaglaban ng pananampalataya,+ manghawakan kang mahigpit sa buhay na walang hanggan na ukol dito ay tinawag ka at inihandog mo ang mainam na pangmadlang pagpapahayag+ sa harap ng maraming saksi. 13  Sa paningin ng Diyos, na siyang nagpapanatiling buháy sa lahat ng mga bagay, at ni Kristo Jesus, na bilang isang saksi+ ay gumawa ng mainam na pangmadlang pagpapahayag+ sa harap ni Poncio Pilato,+ ay nagbibigay ako ng utos sa iyo+ 14  na tuparin mo ang utos sa isang walang-batik at di-mapupulaang paraan hanggang sa pagkakahayag+ ng ating Panginoong Jesu-Kristo. 15  Ang pagkakahayag na ito ay ipakikita ng maligaya at tanging Makapangyarihang Tagapamahala+ sa sarili nitong takdang panahon,+ siya na Hari+ niyaong mga namamahala bilang mga hari at Panginoon+ niyaong mga namamahala bilang mga panginoon, 16  ang isa na tanging nagtataglay ng imortalidad,+ na tumatahan sa di-malapitang liwanag,+ na walang isa man sa mga tao ang nakakita o makakakita.+ Sumakaniya nawa ang karangalan+ at kalakasan na walang hanggan. Amen. 17  Magbigay ka ng utos doon sa mayayaman+ sa kasalukuyang sistema ng mga bagay na huwag maging mataas ang pag-iisip,+ at na ilagak ang kanilang pag-asa, hindi sa walang-katiyakang kayamanan,+ kundi sa Diyos, na saganang naglalaan sa atin ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan;+ 18  na gumawa ng mabuti,+ na maging mayaman sa maiinam na gawa,+ na maging mapagbigay, handang mamahagi,+ 19  maingat na nag-iimbak+ para sa kanilang sarili ng isang mainam na pundasyon+ para sa hinaharap, upang makapanghawakan silang mahigpit sa tunay na buhay.+ 20  O Timoteo, bantayan mo ang ipinagkatiwala sa iyo,+ na tinatalikdan ang walang-katuturang mga usapan na lumalapastangan sa kung ano ang banal at ang mga pagsasalungatan ng may-kabulaanang tinatawag na “kaalaman.”+ 21  Dahil sa pagpaparangalan ng gayong kaalaman ay lumihis ang ilan mula sa pananampalataya.+ Sumainyo nawa ang di-sana-nararapat na kabaitan.

Talababa